Oronne gm. Maciejowice, woj mazowieckie
Osada wielokulturowa
Katarzyna Czarnecka ilustracja dekoracyjna

Osada wielokulturowa w Oronnem, gmina Maciejowice, pow. Garwolin, woj. mazowieckie, została odkryta przypadkowo wiosną ubiegłego roku. Dostarczona do PMA zapinka brązowa wskazywała na możliwość istnienia stanowiska datowanego na okres wpływów rzymskich. We wrześniu 2004 przeprowadzono badania sondażowe. Odkryto kilkanaście obiektów o różnej chronologii i niejasnym przeznaczeniu. Wśród nich jest jama kultury łużyckiej, jamy kultury przeworskiej datowane na młodszy okres przedrzymski, zabytki wiązane z okresem wpływów rzymskich (klucz, przęślik) znalezione luźno w warstwie kulturowej, jamy datowane na okres średniowieczny i późniejsze. Najciekawszym znaleziskiem jest bita w Aleksandrii, w latach 296-297 n.e., moneta brązowa (follis) jednego z tetrarchów - Maksymiana Herkuliusza.

ilustracja dekoracyjna
Widok stanowiska od południa

ilustracja dekoracyjna
Przekrój jamy kultury przeworskiej z młodszego okresu przedrzymskiego

Badania prowadziła dr K. Czarnecka, finansował Wojewódzki Oddział Urzędu Ochrony Zabytków Województwa Mazowieckiego.