Publikacja "Piętnastowieczny skarb szelągów z Chomiąży Księżej" została sfinansowana ze środków Narodowego Banku Polskiego i Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Głównym celem wydania ksiązki była chęć  zwiększenia zainteresowania historią polskiego monetaryzmu  wśród historyków, archeologów i naukowców numizmatyków.  Skarb z Chomiąży jest największym znanym skarbem z 2. połowy XV w. z terenu północnej Wielkopolski i Kujaw. Rzadką cechą tego skarbu jest współwystępowanie w nim szelągów krzyżackich z szelągami polskimi miast Prus Królewskich. Celowość publikowania tego typu znaczących znalezisk nie podlega dyskusji. Pełna monografia skarbu, składająca się z katalogu oraz części analitycznej jest cennym wkładem do historii gospodarczej, numizmatyki i archeologii średniowiecza, a zwłaszcza do dziejów obiegu pieniądza.

Gwarancją jakości merytorycznej opracowania jest osoba autorki opracowania, doświadczonego archeologa i numizmatyka. Mgr Kunka Szubert jest absolwentką archeologii Uniwersytetu w Sofii. W latach 1972-2005 pracowała w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie, gdzie jako starszy kustosz pełniła od 1980 r. obowiązki kierownika Gabinetu Numizmatycznego. Redaktorem merytorycznym publikacji jest mgr Maciej Widawski, od 2005 r. pracujący jako kustosz w PMA i kierownik Gabinetu Numizmatycznego.