Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie jako partner projektu Wydanie katalogu "Zabytki archeologiczne ziemi przasnyskiej" prezentuje cyfrową wersję wydawnictwa.

Publikacja "Zabytki archeologiczne ziemi przasnyskiej", powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków Promocji Kultury, w ramach programu ministerialnego Wspieranie Działań muzealnych 2018.

Przygotowany w ramach zadania katalog prezentuje kolekcję znalezisk archeologicznych z terenu ziemi przasnyskiej, znajdujących się w zbiorach Muzeum Historycznego w Przasnyszu, Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie i Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce. Wykroczenie poza formę katalogową, nota-fotografia, polegające na zamieszczeniu tekstów merytorycznych, fotografii i not katalogowych obiektów pozwoliło na prezentację jakże bogatego materialnego dziedzictwa ziemi przasnyskiej. Katalog dostępny jest w wersji cyfrowej na stronie wydawcy i partnerów projektu oraz papierowej w siedzibach muzeów.