Publikacja "Jaskinia Gvardjilas Klde. Opracowanie w stulecie badań polskiego archeologa Stefana Krukowskiego".

Stefan Krukowski - znakomity polski archeolog, badacz epoki kamienia - późniejszy długoletni pracownik Państwowego Muzeum Archeologicznego - był także prekursorem badań nad paleolitem w Gruzji. Rozpoczął on w 1916 r., badania w jaskini Gvardjilas Klde, w regionie Imereti, w której odkrył bogaty, liczący ponad zespół ok. 25 000 zabytków  związanych z osadnictwem ludności kultury graweckiej sprzed około 20 000 lat. Narzędzia krzemienne i kościane, zawieszki z zębów, igły i szydła kościane, wreszcie bogato zdobiony topór rogowy, to tylko niektóre z odkrytych przez Krukowskiego na tym stanowisku zabytków. Przed dwa kolejne lata pobytu w Gruzji Krukowski opracował pozyskany przez siebie materiał i przygotował do druku książkową monografię stanowiska.

Jaskinia Gvardjilas Klde jest jednym z najważniejszych stanowisk archeologicznych w Gruzji, a zabytki z tego stanowiska eksponowane są na wystawie stałej w Muzeum Narodowym w Tbilisi. W Państwowym Muzeum Archeologicznym  przechowywana jest spuścizna naukowa po Stefanie Krukowskim w skład której wchodzi rękopis wspomnianej książki napisanej w języku rosyjskim.

W stulecie odkrycia przez Stefana Krukowskiego jaskini Gvardjilas Klde  Państwowe Muzeum Archeologiczne i Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego podjęły się opublikowania monografii tego stanowiska z pełnym aparatem naukowym po polsku, rosyjsku, gruzińsku i angielsku. Warto podkreślić, iż badania naukowe Stefana Krukowskiego wyprzedzały jego epokę. Potrafił on stawiać wówczas, sto lat temu pytania, na które często do dziś nie potrafimy znaleźć odpowiedzi.

Wspomniana książka została wydana dzięki dotacji Samorządu Województwa Mazowieckiego, za co w imieniu Autorów i Wydawców składam serdeczne podziękowania.

Wydanie publikacji objął patronatem Pan Mariusz Maszkiewicz, Ambasador Rzeczpospolitej Polskiej w Gruzji. Wspomniana monografia nie mogłaby się ukazać bez pomocy dyrektora Instytutu Polskiego w Tblilisi Pana Łukasza Kończaka.

Promocja  tego wydawnictwa odbędzie się w październiku b.r. w Warszawie a listopadzie w Instytucie Polskim w Tbilisi.