Program MKiDN - z Funduszu Promocji Kultury, 2019 - Ochrona zabytków archeologicznych - projekt pt.:

Wydanie monografii pt. 'Kopalnie krzemienia na stanowisku Za garncarzami w Ożarowie'

Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie otrzymało  dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzące z Funduszu Promocji Kultury "2019 - Ochrona zabytków archeologicznych - nabór 1" na realizację zadania "Wydanie monografii pt. 'Kopalnie krzemienia na stanowisku Za garncarzami w Ożarowie'".
Poniżej PDF do pobrania:

Więcej informacji o książce można zanleźć::

>> na stronie www projektu

>> na facebooku