W dniu 12 września 2019 r podpisana została umowa pomiędzy Państwowym Muzeum Archeologicznym i Żydowskim Instytutem Historycznym na mocy której pracownicy Działu Konserwacji PMA we współpracy z pracownią konserwatorską ŻIH wspólnie  wykonają konserwację dwóch pojemników blaszanych, w których ukryto część archiwum Ringelbluma.

Pojemniki te wykonano z blachy cynkowanej. Wewnątrz skrzyń oklejonych gazetami (pochodzącymi z czasów okupacji hitlerowskiej) ukryto część dokumentów będących dziś jednym z najcenniejszych świadectw o Zagładzie Żydów polskich. Skrzynie z dokumentami odnaleziono w 1946 roku w ruinach Getta. Dziś archiwum to one wpisane jest listę UNESCO "Pamięć Świata". 
Porozumienie to jest kontynuacją współpracy z lat ubiegłych, bowiem w 2017 roku pracownicy PMA wykonali konserwację jednej z dwóch baniek na mleko w których w 1950 r. znaleziono drugą część Archiwum.  Bańka ta znajduje się obecnie na wystawie stałej ŻIH pod tytułem: "Czego nie mogliśmy wykrzyczeć światu".