Logo - Narodowy Instytut Dziedzictwa

 

Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie otrzymało dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu pt.:

"Unikatowe wczesnośrediowieczne cmentarzysko kurhanowe w Lipsku - Polesiu, gm. Zamość. Opracowanie i monografia".

Projekt realizowany jest we współpracy z Instytutem Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w ramach programu MKiDN "Ochrona Zabytków Archeologicznych".

Jego efekt końcowy stanowić będzie monografia cmentarzyska, która ukaże się w 2021 r. 

Nekropola w Lipsku - Polesiu należy do najrozleglejszych i w największym stopniu przebadanych wczesnośredniowiecznych ciałopalnych cmentarzysk kurhanowych w kraju. W trakcie ekspedycji prowadzonej przez Michała Drewko w latach 20-tych i 50-tych XX w. łącznie przebadano 38 kurhanów z 60 zaobserwowanych w terenie.

Kierownik projektu: dr Łukasz Maurycy Stanaszek