Fragment srebrnej zausznicy. Zabytek pochodzi z okresu wczesnego średniowiecza i znajduje się w zbiorach Muzeum.
ilustracja dekoracyjnaLogo - Iceland Liechtenstein Norway eea grants


 

Polsko-Norweska Inicjatywa Nowoczesnego Konserwatorstwa Archeologicznego "Archeologia Jaćwieży"
Projekt realizowany w ramach programu "Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego, współfinansowany z Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 r.

O projekcie

Celem projektu są interdyscyplinarne badania dwóch ważnych kompleksów osadniczych wczesnośredniowiecznej Jaćwieży: w Szurpiłach, gm. Jeleniewo i Skomacku Wielkim, gm. Stare Juchy. Wykorzystywane będą zarówno metody nieinwazyjne, jak i badania wykopaliskowe, a także analizy przyrodnicze. Zadaniem projektu jest opracowanie modelu nowoczesnego konserwatorstwa archeologicznego stanowisk wielofazowych. Uzyskane wyniki będą popularyzowane wśród lokalnych społeczności, w środowisku konserwatorskim i naukowym. Planowane jest przygotowanie wystawy, publikacji popularno-naukowej oraz konferencji naukowej. Partnerzy norwescy projektu: Vest Agder Regional Council, Department of Monuments and Sites, Vestfoldemuseene IKS, Department of Ancient and Medieval History & Midgard Historical Centre in Borre. Projekt realizowany jest od marca 2014 r. do kwietnia 2016 r.

Kierownik projektu: dr hab. Anna Bitner-Wróblewska

Strona internetowa projektu:

www.archeologiajacwiezy.pl »