Naszyjnik z zębów zwierzęcych. Zabytek pochodzi z epoki mezolitu i znajduje się w zbiorach Muzeum.
Napis: WydawnictwaWydawnictwa

 


WYDAWNICTWA PMA

Czasopisma: Wiadomości Archeologiczne, Sprawozdania P.M.A – lata 1948-1953, Materiały Wczesnośredniowieczne lata 1956-1968, Materiały Starożytne
i Wczesnośredniowieczne
− od 1971 roku,
Serie: Monumenta Archaeologica Barbarica; Monumenta Archaeologica Barbarica. Series Gemina;(wraz z Fundacją Monumenta Barbarica); Studia nad gospodarką surowcami krzemiennymi w pradziejach; Warszawskie Materiały Archeologiczne; Zabytki z terenów wschodnich dawnej Rzeczypospolitej w zbiorach polskich; Seminarium bałtyjskie
Wydawnictwa zwarte: Monografie, studia, publikacje źródłowe; Materiały
z konferencji; Popularnonaukowe
Wydawnictwa okazjonalne: Katalogi wystaw, foldery.

Przejdź do strony Wiadomości Archeologicznych »