Program seminarów w latach:

1999/2000

2000/2001
2001/2002

2002/2003
2003/2004

2004/2005

2005/2006

2006/2007

2007/2008

2008/2009
2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

 


Rok akademicki 2014/2015:

 • 22 października 2014 - dr Andrzej Maciałowicz (Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego), Zabytki o nawiązaniach jastorfskich i skandynawskich z terenu kultury kurhanów zachodniobałtyjskich - nowe interpretacje dawnych znalezisk

 • 26 listopada 2014
  - dr hab. Anna Bitner-Wróblewska, dr Marcin Engel, mgr Cezary Sobczak (Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie), Polsko-Norweska Inicjatywa Nowoczesnego Konserwatorstwa Archeologicznego "Archeologia Jaćwieży;
  - dr Martin Gollwitzer (Vest Agder Regional Council, Departments of Monuments and Sites, Kristiansand), Archaeology in Norway - legislation, organisation, reality

 • 17 grudnia 2014 - dr Seweryn Szczepański (Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie), O krywulach z Insterburga/Wytruci oraz poszukiwaniach śladów staropruskiej tradycji we wsiach, muzeach, kronikach i apokryfach

 • 14 stycznia 2015 - mgr Maria Krajewska (Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie), Analiza składu chemicznego "brązów litewskich" z kolekcji Wandalina Szukiewicza

 • 25 lutego 2015 - dr Jaroslaw Prassolow (Zentrum für Baltische und Skandinavische Archäologie, Schleswig), Knives-daggers and their owners in the Migration Period Samland: modern look at the problem

 • 25  marca 2015 - mgr Marcin Gładki, mgr Agnieszka Jaremek (Fundacja Dajna im. Prof. J. Okulicza-Kozaryna), mgr Magdalena Nowakowska, mgr Agata Wiśniewska (Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego), Ekspedycja Łężany - od wczesnej epoki żelaza po okres wędrówek ludów

 • 22 kwietnia 2015
  - dr Jarosław Sobieraj (Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie), "Szczęście debiutanta", czyli o wynikach badań pierwszego kurhanu z lasku w Kaup w Wiskiauten na podstawie spuścizny archiwalnej Johannesa Heydecka oraz "Książęce" wyposażenie grobu z Kosynia pod Dobrym Miastem - nowe źródła do początków epoki brązu na Warmii;
  - dr Arkadiusz Koperkiewicz (Instytut Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego), Alt Wartenburg na Warmii - historia i archeologia

 • 20 maja 2015 - dr Roman Širouhov (Wydział Historyczny Uniwersytetu Wileńskiego), Podsumowanie projektu pt. Rozwój społeczny, ekonomiczny i kulturowy plemion zachodniobałtyjskich od XI do 1 pol. XIII w. na podstawie źródeł archeologicznych

Rok akademicki 2013/2014:

 • 16 października 2013 - dr Vlasta Rodinkova (Instytut Archeologii Rosyjskiej Akademii Nauk, Moskwa),  Headbands from the East European world of enameled ornaments. Their typology, distribution, function

 • 20 listopada 2013 - mgr Cezary Sobczak (Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie), Nowoczesne metody badań systemów obronnych zachodniej Jaćwieży

 • 18 grudnia 2013 - Prof. Elżbieta Kowalczyk-Heyman (Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego), Jaćwieskie nabytki terytorialne Mazowsza

  Komunikat: mgr Seweryn Szczepański (Towarzystwo Naukowe Pruthenia), Reichsarbeitsdienst a archeologia - słowo o tym jak
  "dobrze wychowywać młodzież"

 • 15 stycznia 2014 - mgr Maria Krajewska (Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie), Maria Butrymówna badaczka cmentarzysk na Litwie

  mgr Agata Wiśniewska (Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego)
  Wstępne wyniki badań wykopaliskowych na cmentarzysku z późnego okresu wpływów rzymskich i okresu wędrówek ludów w Łężanach, gm. Reszel


 • 19 lutego 2014 - mgr Izabela Szter (Museum für Vor- und Frühgeschichte, Berlin; Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego),  Cmentarzysko z okresu wpływów rzymskich i z okresu wędrówek ludów w Wawrochach, pow. Szczytno (d. Wawrochen, Kr. Ortelsburg

 • 19 marca 2014 - dr dr Norbert Gossler, Christoph Jahn (Museum für Vor- und Frühgeschichte, Berlin),  Rauschen/Svetlogorsk in Samland and its hinterland from Roman Iron Age to the Middle Ages. New research on grave finds from Prussia collection

 • 9 kwietnia 2014 - dr Charlotte Fabech, prof. Ulf Näsman (Historical Museum, University of Lund), 
  Lonely rider? The Sösdala horsemen and their relation to the equestrian elite of fifth century Europe
  Sandby, a captured ringfort on Öland. A 5th century tragedy


 • 14 maja 2014 - dr Arkadiusz Koperkiewicz (Instytut Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego),  Olsztyn - las miejski. Wczesnośredniowieczny kompleks osadniczy

Rok akademicki 2012/2013:

 • Pamięci Prof. Jerzego Okulicza-Kozaryna
  24 października 2012 - mgr Marcin Engel (Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie), Systemy osadnicze wczesnośredniowiecznej Jaćwieży na przykładzie Szurpił i Konikowa

 • 21 listopada 2012 - mgr Cezary Sobczak (Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie), Lotnicze skanowanie laserowe powiatu suwalskiego i jego weryfikacja terenowa

 • 19 grudnia 2012 - mgr Seweryn Szczepański (Towarzystwo Naukowe Pruthenia), Intelektualne zaplecze SS a sprawa archeologii i czarów w Prusach Wschodnich

  Komunikat: dr Anna Juga-Szymańska, . Kilka słów o Wilhelmie Köglerze - zapomnianym pruskim archeologu

 • 16 stycznia 2013 - mgr Maria Krajewska (Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie), Archiwalia Wandalina Szukiewicza w zbiorach Pracowni Dokumentacji Naukowej PMA

  Komunikat: dr Paweł Szymański (Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego), Paweł Szymański (Pracownia Garncarska "Garncarnia"), Z badań nad ceramiką bałtyjską. Warsztaty garncarskie w Kamionku Wielkim w 2012 r.

 • 20 lutego 2013 - dr Mirosław Rudnicki (Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego), Materiały grupy olsztyńskiej z cmentarzyska w Waplewie, pow. Szczytno (b. Waplitz, Kr. Ortelsburg)

 • 20 marca 2013 - dr dr Olga Zelentsova, Inna Kuzina (Instytut Archeologii Rosyjskiej Akademii Nauk),  Amber from the excavations in the ancient part of Vladimir-on-the Klyazma

 • 24 kwietnia 2013 - mgr mgr Agata Chilińska-Drapella (Zentrum für Baltische und Scandinavische Archäologie, Schleswig; Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego) Izabela Szter (Museum für Vor- und Frühgeshichte, Berlin; Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego), dr Mirosław Rudnicki (Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego), mgr Mariola Orzechowska (ArcheoAdam), Wyniki badań na wielokulturowej osadzie w Tałtach, stan. II, woj. warmińsko-mazurskie

 • 22 maja 2013 - mgr Robert Klimek (Ośrodek Badań Naukowych im. Kętrzyńskiego w Olsztynie), Grody i strażnice z obszaru Jaćwieży wzmiankowane w źródłach zakonnych z XIII-XIV w.
  UWAGA! zmiana terminu seminarium - spotkanie odbędzie się 15 maja 2013 r., godzina bez zmian (11.00).

Rok akademicki 2011/2012:

 • 19 października 2011 - mgr Maria Krajewska (Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie), Irytacje wileńskiego kolekcjonera Antanasa Szutinasa
 • 30 listopada 2011 - dr Tomasz Nowakiewicz (Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego), dr Aleksandra Rzeszotarska-Nowakiewicz (Instytut Archeologii i Etnologii PAN), Jezioro Nidajno w Czaszkowie na Mazurach - niezwykłe miejsce kultu z okresu wędrówek ludów
 • 14 grudnia 2011 - mgr Seweryn Szczepański (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Chomor Sancti Adalberti (1249) a możliwość lokalizacji terenowej "zaginionych" kościołów Pomezanii
 • 18 stycznia 2012 - dr Paweł Szymański (Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego), Schyłek grupy olsztyńskiej? Materiały z osady na stanowisku IVb przy cmentarzysku w Wyszemborku koło Mrągowa
 • 22 luty 2012 - dr Anna Juga-Szymańska (współpraca: dr. A. Cieśliński, dr B. Kontny, dr P. Szymański; Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego), Stan opracowania kartoteki Marty Schmiedehelm - możliwości i ograniczenia
  Uwaga! Z powodu choroby Prelegentki seminarium bałtyjskie w lutym zostaje przełożone na 29.02.2012, godz. 11.00
 • 14 marca 2012 - dr Andres Tvauri (Uniwersytet w Tartu, Estonia), The Migration Period, Pre-Viking Age and Viking Age in Estonia (ca 450-1050 AD)
 • 18 kwietnia 2012 - dr Vykintas Vaitkevičius (Uniwersytet w Kłajpedzie, Litwa), New patterns in Lithuanian Medieval archaeology: investigations of Bajorai cemetery, Vilnius district in 2006-2011
 • 23 maja 2012 - mgr Bartłomiej Kaczyński, mgr Urszula Ziemska (Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego), Wyniki sondażowych badań wykopaliskowych na osadzie grupy olsztyńskiej w Olsztynie-Brzezinach, stan. XXVIII


Rok akademicki 2010/2011:

 • 13 października 2010 - mgr Maria Krajewska (Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie), O litewskim kolekcjonerze starożytności, Antonim Zaborskim, opowieść z morałem

 • 17 listopada 2010 - dr hab. Ewa Smolska (Zakład Geomorfologii, Wydział Geografii Uniwersytetu Warszawskiego), Erozja gleby uwarunkowana antropogenicznie na Pojezierzu Suwalskim

 • 15 grudnia 2010 - mgr Seweryn Szczepański (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Drzewa wartownicze w Prusach krzyżackich i ich archeologiczne (choć nie tylko) konteksty

 • 12 stycznia 2011 - mgr Konstantin Skvorcov (Muzeum Historyczno-Artystyczne w Kaliningradzie, Rosja), Nowe znaleziska z czasów huńskich na Sambii
  mgr Olga Homiakova (Muzeum Historyczno-Artystyczne w Kaliningradzie, Rosja), Strój kobiecy w kulturze sambijsko-natangijskiej w okresie rzymskim. Problemy chronologiczne

 • 16 lutego 2011 - mgr Piotr Iwanicki (Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie), mgr Aleksandra Rzeszotarska-Nowakiewicz (Instytut Archeologii i Etnologii PAN) & dr Paweł Szymański (Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego), Obiekty datowane C14 ze skupienia gołdapskiego - materiały do dyskusji nad sytuacją kulturową tego regionu

 • 9 marca 2011 - prof. Valter Lang (Uniwersytet w Tartu, Estonia), Bronze and Early Iron Ages in Estonia (ca. 1100 BC - 500 AD)
 • 13 kwietnia 2011 - dr Wojciech Wróblewski (Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego) & mgr Mariusz Wyczółkowski (Muzeum im. W. Kętrzyńskiego), Wprowadzenie archeologiczne
  dr hab. Mirosława Kupryjanowicz (Uniwersytet w Białymstoku) & mgr Marta Szal (Uniwersytet w Białymstoku), Wstępne wyniki badań paleobotanicznych nad uwarunkowaniami przyrodniczymi osadnictwa wczesnośredniowiecznego na Pojezierzu Mrągowskim

 • 18 maja 2011 - dr Christine Reich (Museum für Vor- und Frühgeschichte, Berlin), The cemetery of Oberhof (Aukštiemiai) - analysis of a burial ground in the Memel region thought long lost

Rok akademicki 2009/2010:

 • 21 października 2009 - mgr OLGA HOMIAKOVA (Instytut Archeologii Akademii Nauk Rosji), Sambijskie bransolety żmijowate - geneza, typologia, chronologia

 • 18 listopada 2009 - mgr KATARZYNA SZATKOWSKA (Państwowe Muzeum Archeologiczne, współpraca), Najwcześniejszy wariant litewskich szpil krzyżowych - typ Žviliai

 • 16 grudnia 2009 - mgr SEWERYN SZCZEPAŃSKI (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Umocnienia liniowe z obszaru południowej Pomezanii w konfrontacji ze źródłami pisanymi (XIII-XIV w.)

 • 20 stycznia 2010 - dr MATEUSZ BOGUCKI (Instytut Archeologii i Etnologii PAN), Samotne konie: pierwszy sezon badań na cmentarzysku z okresu wędrówek ludów w Komorowie Żuławskim pod Elblągiem

 • 17 luty 2010 - mgr MAGDALENA NATUNIEWICZ-SEKUŁA (Instytut Archeologii i Etnologii PAN), Elementy baltyjskie na cmentarzysku kultury wielbarskiej w Weklicach, gm. Elbląg

 • 17 marca 2010 - SESJA NAUKOWA "CERAMIKA Z OSADY W JANOWIE/TRUSO" program sesji:


  godz. 11.00 otwarcie Sesji
  dr MAREK JAGODZIŃSKI (Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu),

  Wprowadzenie
  dr MARCIN IGNACZAK (Instytut Prahistorii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu), mgr JAKUB AFFELSKI (Pułtusk)

  Ceramika z wczesnej epoki żelaza z osady w Janowie (Truso)
  mgr BEATA JURKIEWICZ (Warszawa), dr HENRYK MACHAJEWSKI (Instytut Archeologii Uniwersytetu Gdańskiego oraz Instytut Prahistorii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu),

  Ceramika z okresu wpływów rzymskich i wędrówek ludów z osady w Janowie (Truso)

  ca godz. 12.45 przerwa

  ca godz. 13.15

  mgr MICHAŁ AUCH (Instytut Archeologii i Etnologii PAN), mgr MACIEJ TRZECIECKI (Instytut Archeologii i Etnologii PAN),
  Wczesnośredniowieczna ceramika z badań osady w Janowie (Truso)

  ca godz. 14.00 dyskusja


 • UWAGA! Spotkanie NIE ODBĘDZIE SIĘ 21 kwietnia 2010 - prof. VALTER LANG (Uniwersytet w Tartu, Estonia), Bronze and Iron Ages in Estonia

 • UWAGA! zmiana terminu seminarium 12 maja 2010 - mgr LUDWIKA SAWICKA (Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego), mgr CEZARY SOBCZAK (Państwowe Muzeum Archeologiczne), Nowe dane na temat obrządku pogrzebowego wczesnośredniowiecznej Jaćwieży

Rok akademicki 2008/2009:

 • 29 października 2008 - dr PAWEŁ SZYMAŃSKI (IA UW), mgr KONSTANTIN SKVORCOV (Muzeum Historyczno-Artystyczne w Kaliningradzie), mgr MIROSŁAW RUDNICKI (IA UW), Moskiewska kolekcja, czyli o dziwnych losach niektórych zabytków z dawnego Prussia-Museum

 • 19 listopada 2008 - IZABELA SZTER (IA UW), Cmentarzysko z okresu wpływów rzymskich i okresu wędrówek ludów w Kamieniu, pow. Pisz
  Komunikat: AGATA CHILIŃSKA (IA UW), Inwentarz grobu nr 15 z Putilova/Corjeiten na Sambii jako punkt wyjścia do rozważań o "pasach sambijskich"

 • 17 grudnia 2008 - mgr SEWERYN SZCZEPAŃSKI (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Castrum Pomesanorum: rola grodu w Starym Dzierzgoniu w początkowym okresie podboju krzyżackiego oraz podczas powstań pruskich (w świetle źródeł pisanych i archeologicznych)

 • 14 stycznia 2009 - mgr IZABELA MELLIN-WYCZÓŁKOWSKA (Muzeum im. W. Kętrzyńskiego), Badania na cmentarzysku z okresu wpływów rzymskich i wędrówek ludów w Robawach koło Reszla

 • 18 luty 2009 - dr ANNA JUGA-SZYMAŃSKA (IA UW), Dziwne losy doktoratu Marty Schmiedehelm, poświęconego okresowi wpływów rzymskich na Mazurach

 • 18 marca 2009 - mgr KAMIL KORCZAK, mgr MARCIN ENGEL (PMA), Wczesnośredniowieczne grodzisko w Bajtkowie

 • 22 kwietnia 2009 - mgr MIROSŁAW RUDNICKI (IA UW), Cmentarzysko z późnego okresu wędrówek ludów w Leleszkach, pow. Szczytno

 • Uwaga! zmiana terminu wykładu 21 maja 2009 - prof. MICHAEL MÜLLER-WILLE (Uniwersytet w Kilonii), Emporium Reric - the actual state of research

 

Rok akademicki 2007/2008:

 • 28 listopada 2007 - promocja książki "Kultura bogaczewska w 20 lat później. Materiały z konferencji, 26-27 marca 2003, Warszawa"

 • 12 grudnia 2007 - mgr Jerzy Marek Łapo (Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie), Gdzie wbić łopatę? Prapoczątki archeologii i wiedzy o starożytnościach w świetle folkloru Mazur

 • 9 stycznia 2008 - mgr Marek Wyczółkowski (Muzeum im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie), "Baba" kamienna z Poganowa. Wczesnośredniowieczne miejsce kultu Prusów

 • 27 lutego 2008 - dr Marek F. Jagodziński (Muzeum w Elblągu), dr Mateusz Bogucki (IAiE PAN), Nowe odkrycia w Janowie/Truso

 • 19 marca 2008 - mgr Piotr Iwanicki (PMA), mgr Iwona Małkiewicz (PMA, współpraca), Wstępna prezentacja materiału z wielofazowej osady w Niedrzwicy pod Gołdapią

 • 23 kwietnia 2008 - sesja: Nie tylko wykopaliska. Wyniki badań gabinetowych Ekspedycji Sudowskiej - program sesji

  11.00 - 11.10

  Wprowadzenie


  11.10 - 11.35

  mgr Piotr Iwanicki (PMA), Odzyskane cmentarzysko w Lisach
  11.35 - 12.00

  mgr Aleksandra Rzeszotarska-Nowakiewicz (IAiE PAN), Wyniki badań powierzchniowych i sondażowych w Nowej Boćwince, gm. Gołdap - próba interpretacji
  12.00 - 12.25

  dr Anna Bitner-Wróblewska (PMA), mgr Ludwika Sawicka (IA UW), Projekt Szurpiły - nowe perspektywy

  12.25 - 12.40

  przerwa na kawę
  12.40 - ? dyskusja

 • 14 maja 2008 - mgr Timo Ibsen (Archäologisches Landesmuseum w Szleswiku), Looking for a needle in a haystack. New archaeological traces of the Viking Age settlement at Wiskiauten.

 

Rok akademicki 2006/2007:

 • 25 października 2006 - prof. Jerzy Kolendo (IA UW), Goci w świadomości historycznej Polaków w XVI-XVII w. (Maciej z Miechowa, Mateusz Praetorius)

 • 15 listopada 2006 - mgr Anna Juga-Szymańska (IA UW), Szpile w kulturze bogaczewskiej na tle znalezisk ze wschodniego pobrzeża Bałtyku

 • 13 grudnia 2006 - dr Kazimierz Grążawski (Muzeum w Brodnicy, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku), Z nowszych badań nad pograniczem polsko-pruskim na Ziemi Lubawskiej

 • 17 stycznia 2007 - mgr Beata Balukiewicz (IA UW), mgr Leszek Godzieba (WKZ Delegatura w Ełku), dr Paweł Szymański (IA UW), Cmentarzysko kurhanowe w Czerwonym Dworze, stan. XXI. Cztery sezony badań
  Komunikat: Izabela Szter, Cmentarzysko w Inulcu w świetle źródeł archiwalnych

 • 21 luty 2007 - mgr Marcin Engel (PMA), mgr Ludwika Sawicka (IA UW), Projekt Szurpiły - problematyka osady na Targowisku

 • 14 marca 2007 - dr Mateusz Bogucki (IAiE PAN), Pieniądz kruszcowy w strefie nadbałtyckiej w 2 poł. X - 1 poł. XI w. oraz komunikat: Nowe odkrycia w okolicach Truso

 • 11 kwietnia 2007 - mgr Marcin Engel (PMA), Projekt Szurpiły - uwagi na temat systemu obronnego Góry Zamkowej

 • 30 maja 2007 - dr Bartosz Kontny (IA UW), prof. Jerzy Okulicz-Kozaryn (IA UW), mgr Mirosław Pietrzak (Muzeum Archeologiczne w Gdańsku), Cmentarzysko w Nowince. Wybrane problemy


  Rok akademicki 2005/2006:
 • 16 listopada 2005 - dr Mateusz Bogucki (IAiE PAN), Pieniądz kruszcowy nad Bałtykiem w X wieku.

 • 14 grudnia 2005 - mgr Mariusz Wyczółkowski (Muzeum im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie), Wczesnośredniowieczny kompleks osadniczy w Poganówku 1 na pograniczu Barcji i Galindii.
  + komunikat Katarzyny Stefanowicz (Muzeum im. W. Kętrzyńskiego), Materiały kostne z Poganówka 1


 • styczeń 2006 (dokładna data zostanie podana później) - dr Christine Reich (Museum für Vor- und Frügeschichte, Berlin), Cemetery at Oberhof/Aukštakiemai, west Lithuania.

 • 15 luty 2006 - dr Małgorzata Karczewska, dr Maciej Karczewski (Uniwersytet w Białymstoku), Grodzisko "Święta Góra" w Staświnach. Archeologia archiwalna i nowa.

 • 15 marca 2006 - dr Mirosław Hoffmann (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Elisabeth Lemke (1849-1925) - badaczką folkloru i pradziejów Prus Górnych, czyli "jak mieć duszę dziecka, serce kobiety, a rozum mężczyzny".
  + komunikat Immanuel Kant i Johannes Heydeck - związki wielkiego filozofa ze znanym prahistorykiem i malarzem.

 • 26 kwietnia 2006 - dr hab. Grzegorz Białuński (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Pruski ród Tessymidów (XIII - XV w.).

 • 24 maja 2006 - mgr Agnieszka Jaremek, mgr Magdalena Nowakowska (IA UW), Jeziorko, stan. I - badania na osadzie przygrodowej. Wstępne wyniki.


Rok akademicki 2004/2005:

 • 13 października 2004 - dr Volker Hilberg (Archäologisches Landesmuseum, Schloß Gottorf, Schleswig), Migration period bow-brooches and the interregional connections of the Olsztyn Group

 • 24 listopada 2004 - Ekspedycja sudowska - odkrywanie nieznanego. Badania wykopaliskowe w powiatach gołdapskim i oleckim w sezonie 2004 (szczegółowy program zostanie podany oddzielnie)

 • 15 grudnia 2004 - dr Tadeusz Baranowski (IAiE PAN), Osada z okresu wędrówek ludów w Tumianach, stan. 2, woj. warmińsko-mazurskie

 • 19 stycznia 2005 - dr Maciej Karczewski (Uniwersytet w Białymstoku), Kultury bogaczewska i sudowska w perspektywie badań archeologii środowiska
  + komunikat mgr Bogusławy Wawrzykowskiej (Muzeum Okręgowe w Toruniu) i dr Mirosława Hoffmanna (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) na temat kontrowersji wokół Emila Hollacka

 • 23 luty 2005 - mgr Mariusz Wyczółkowski (Muzeum im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie), Śladami Hansa Crome'go. Pochwała archeologii leśnej
  + komunikat mgr Izabeli Mellin-Wyczółkowskiej (Muzeum im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie), Zespoły ceramiki z osady w Ławnym Lasku, stan. III, gm.Piecki, datowane metodą C14

 • 16 marca 2005 - mgr Andra Simniškyte (Lithuanian History Institute, Vilnius), The role of burial mounds in the reconstruction of agrarian society (Ist mil. AD) based on the material from NE Lithuania - SE Latvia

 • 20 kwietnia 2005 - dr Marika Mägi (Estonian History Institute, Tallinn), Estonian island with Baltic influences: burial customs on the island of Saaremaa from the Pre-Roman Iron Age to the Viking Age

 • 18 maja 2005 - mgr Aleksandra Rzeszotarska-Nowakiewicz (IAiE PAN), mgr Marcin Engel (PMA), mgr Piotr Iwanicki (PMA), Nowe spojrzenie na genezę kultury sudowskiej


Rok akademicki 2003/2004:

 • 15 października 2003 - mgr JERZY BRZOZOWSKI, mgr ANETTA EJDULIS, mgr RENATA MASKOWICZ (Muzeum Okręgowe w Suwałkach), Nowe cmentarzysko kurhanowe z okresu wędrówek ludów w miejsc. Garbas na Suwalszczyźnie + komunikat, mgr LESZEK GODZIEBA (WKZ, delegatura w Ełku), Badania na cmentarzysku w Czerwonym Dworze, stan. XXI
 • 19 listopada 2003 - dr BARTOSZ KONTNY (IA UW), Uwagi na temat uzbrojenia bałtyjskiego z okresu wpływów rzymskich i wędrówek ludów
 • 17 grudnia 2003 - mgr TOMASZ NOWAKIEWICZ (IA UW), Mikroregion osadniczy Jeziora Salęt we wczesnym średniowieczu. Wybrane problemy
 • 14 stycznia 2004 - mgr MAŁGORZATA KARCZEWSKA (Uniwersytet w Białymstoku), Klasyfikacja ceramiki kultury bogaczewskiej z cmentarzyska w Paprotkach Kolonii, stan. 1
 • 18 lutego 2004 - mgr MATEUSZ BOGUCKI (IA UW), Wczesnośredniowieczny pieniądz kruszcowy w Europie północnej (VIII-IX w.) + komunikat, dr WALDEMAR OSSOWSKI (Centralne Muzeum Morskie), Wczesnośredniowieczne łodzie z Fromborka
 • 17 marca 2004 - mgr ALEKSANDRA RZESZOTARSKA-NOWAKIEWICZ (IAIE), Nietypowe ozdoby ażurowe z ziem bałtyjskich. Przyczynek do powiązań bałtyjsko-fińskich
 • 14 kwietnia 2004 - prof. JERZY OKULICZ-KOZARYN WRAZ Z ZESPOŁEM (IA UW, PMA), Projekt Szurpiły
 • 12 maja 2004 - dr ARNIS RADINŠ (Muzeum Historii Łotwy), Wczesnośredniowieczne emporium handlowe w Daugmale nad Dźwiną

Rok akademicki 2002/2003:

 • 16 października 2002 - dr M. Hoffmann, Pierwsze inwentaryzacje grodzisk pruskich w 1 poł. XIX w.;
 • 20 listopada 2002 - mgr B. Balukiewicz, mgr M. Stanaszek, Źródła antropologiczne o Bałtach i Słowianach;
 • 11 grudnia 2002 - dr R. Banyte Rowell, Litewskie materiały archiwalne w kartotece Herberta Jankuhna + komunikat mgr M. Nowakowska, Od późnej epoki brązu po młodszy okres przedrzymski - archiwalia z kartoteki H. Jankuhna;
 • 8 stycznia 2003 - M. Żuberek, Bród Nowy - cmentarzysko kurhanowe (i nie tylko);
 • 19 luty 2003 - mgr M. Nowakowska, "Ptasia Wyspa". Szestno, stan. II - materiały z badań osiedla z późnej epoki brązu i wczesnej epoki żelaza;
 • 26-27 marca 2003 - konferencja "Kultura bogaczewska w 20 lat później";
 • 23 kwietnia 2003 - mgr M. Sabaciński, Wczesnośredniowieczne pochówki typu "Czarny Las" + komunikat mgr P. Florjanowicz, Zagadka kościoła w Szestnie;
 • 14 maja 2003 - dr A. Bitner-Wróblewska, dr A. Bliujiene, dr W. Wróblewski, "Zaginione" cmentarzysko w Anduln, Memelgebiet.

Rok akademicki 2001/2002:

 • 24 października 2001 - mgr A. Cieśliński, prof. W. Nowakowski, mgr M. Nowakowska, Materiały archiwalne Herberta Jankuhna;
 • 14 listopada 2001 - prof. V. Žulkus (Uniwersytet w Kłajpedzie, Litwa), Centrum osadnicze w okolicach Połągi w okresie wikińskim;
 • 12 grudnia 2001 - mgr D. Manasterski, Materiały z młodszego okresu przedrzymskiego z Rembielina;
 • 16 stycznia 2002 - mgr P. Szymański, Cmentarzysko kultury bogaczewskiej w Wyszemborku;
 • 27 lutego 2002 - O. Rzeszotarska, Cmentarzyska w Grunajkach. Ścieżkami archeologii archiwalnej;
 • 20 marca 2002 - mgr D. Sikorski, Instytucje władzy u Prusów;
 • 24 kwietnia 2002 - mgr M. Karczewska, Klasyfikacja ceramiki kultury bogaczewskiej z osady w Paprotkach Kolonii, stan. 41;
 • 15 maja 2002 - mgr M. Bogucki, Grobina - Kaup/Wiskiauten. Wczesnośredniowieczne ośrodki handlowo-rzemieślnicze na ziemiach bałtyjskich;
 • 5 czerwca 2002 - mgr G. Iwanowska, Cmentarzysko kurhanowe w Żwirblach.

Rok akademicki 2000/2001:

 • 22 listopada 2000 - mgr Beata Dębowska, Pruskie cmentarzysko ciałopalne w Cerkiewniku;
  + komunikat mgr Urszuli Kobylińskiej o cmentarzysku wczesnośredniowiecznym w miejsc. Dobrzyki;
 • 13 grudnia 2000 - dr Maciej Karczewski, Możliwość analizy układu sieci osadniczej kultury bogaczewskiej na przykładzie mikroregionu w Paprotkach Kolonii w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich;
 • 17 stycznia 2001 - dr Mirosław Hoffmann, mgr Adam Mackiewicz, Zespoły z ceramiką z Linkuhnen i Oberhof w zbiorach Muzeum Warmii i Mazur;
 • 21 luty 2001 - mgr Marek Jagodziński, mgr Grzegorz Stasiełowicz, Nowe materiały z Truso-Janowa Pomorskiego;
 • 14 marca 2001 - mgr Piotr Iwanicki, Wybrane zespoły grobowe z cmentarzyska w Podliszewie, woj. podlaskie. Próba określenia chronologii i przynależności kulturowej;
 • 18 kwietnia 2001 - mgr Jacek Wysocki, mgr Piotr Górny, Ciekawe materiały z cmentarzyska w Równinie Dolnej;
 • 16 maja 2001 - mgr Tomasz Nowakiewicz, dr Wojciech Wróblewski, Ceramika "słowiańska" i ceramika "pruska" we wczesnośredniowiecznej Galindii.

Rok akademicki 1999/2000:

 • 19 stycznia - mgr Mateusz Bogucki, Problematyka wczesnośredniowiecznych skarbów pruskich na przykładzie skarbu z Brodzikowa (b. Marienhof) k/Mrągowa;
 • 23 luty - Marcin Engel, Zdobione okucia pochewek noży wczesnośredniowiecznych z terenów słowiańskich i bałtyjskich;
 • 22 marca - dr Mindaugas Bertašius (Uniwersytet w Kownie, Litwa), Obrządek pogrzebowy Aukštoty w II-XII w. Na przykładzie cmentarzyska w Marvele (Kowno);
 • 26 kwietnia - mgr Paweł Szymański, Uwagi na temat mazurskiej ceramiki osadowej z okresu wpływów rzymskich na podstawie materiałów ze stan. V w Wyszemborku;
 • 24 maja - dr Anna Bitner-Wróblewska, prof. Wojciech Nowakowski, Zaginiona archeologia. Materiały z cmentarzysk w Tumianach i Kielarach w kartotece Feliksa Jakobsona.
 

Powrót