foobar foobar
Tom XI, 1968
(Russian and English summaries)


Jerzy GŁOSIK, Kultura strzyżowska 7
Irena GAŁASIŃSKA-POMYKOŁ, Irena SZEWKO-SZWAYKOWSKA, Ludzkie szczątki kostne z wczesnej epoki brązu z grobów w Gródku Nadbużnym, pow. Hrubieszów 115
Eugeniusz NOWAK, Analiza materiału pochodzenia zwierzęcego z osady kultury strzyżowskiej w Strzyżowie, pow. Hrubieszów 124
Jacek MIŚKIEWICZ, Kultura łużycka w międzyrzeczu Pilicy i środkowej Wisły 129
Teresa WĘGRZYNOWICZ, Cmentarzysko kultury łużyckiej w Kamionce Nadbużnej, pow. Ostrów Mazowiecka 209
Alina WIERCIŃSKA, Stanisław KUNYSZ, Badania nad porządkiem anatomicznym w grobach popielnicowych z epoki brązu z Kamionki Nadbużnej, pow. Ostrów Mazowiecka 249
Ludgarda DŁUGOPOLSKA, Cmentarzysko kultury łużyckiej w Brudzewie, pow. Kalisz 259
Andrzej KEMPISTY, Ciałopalne cmentarzysko z późnego okresu rzymskiego w miejscowości Korzeń, pow. Gostynin 303
foobar foobar

Projekt i wykonanie strony: Łukasz Andrzejowski