foobar foobar
Tom VI, 1960
(Russian and English summaries)


Jerzy WIELOWIEJSKI, Przemiany gospodarczo-społeczne u ludności południowej Polski w okresie późnolateńskim i rzymskim
foobar foobar

Projekt i wykonanie strony: Łukasz Andrzejowski