foobar foobar
Tom IX, 1963
(Russian and English summaries)


Alina KIETLIŃSKA, Struktura społeczna ludności kultury przeworskiej 7
Bogdan BALCER, Osada kultury amfor kulistych na stanowisku 1 w Mierzanowicach, pow. Opatów 99
Alina KIETLIŃSKA, Teresa DĄBROWSKA, Cmentarzysko z okresu wpływów rzymskich we wsi Spicymierz, pow. Turek 143
Alina KIETLIŃSKA, Róża MIKŁASZEWSKA, Cmentarzysko grobów kloszowych we wsi Transbór, pow. Mińsk Mazowiecki 255
foobar foobar

Projekt i wykonanie strony: Łukasz Andrzejowski