foobar foobar
Tom XII, 1933
(French summaries)


Zygmunt ZAKRZEWSKI, Ewolucja zwyczaju pogrzebowego
na cmentarzyskach z kulturą łużycką
5
Stanisław DEDIO, O uwzględnianiu prehistorii w nauczaniu w szkołach średnich i seminarjach nauczycielskich 15
Kazimierz STOŁYHWO, W sprawie różnicowania się kopalnych ras ludzkich 28
Aleksander MACIESZ, Typy antropologiczne ludności wczesnohistorycznej Mazowsza Płockiego 30
Jan CZEKANOWSKI, Zagadnienie kartowań geograficznych i ich syntezy 41
Józef KOSTRZEWSKI, Dwa cmentarzyska kultury pomorskiej
w Dębówku Nowem w powiecie wyrzyskim i w Warszkowie III
w pow. morskim
43
Roman JAKIMOWICZ, O pochodzeniu ozdób srebrnych znajdowanych
w skarbach wczesnohistorycznych
103
Józef ŻUROWSKI, Problem kultury ceramiki promienistej 139
foobar foobar

Projekt i wykonanie strony: Łukasz Andrzejowski