foobar foobar
Tom XIX/1, 1953
(Russian and English summaries)


Zofia PODKOWIŃSKA, Pierwsza charakterystyka stanowiska eneolitycznego na polu Grodzisko I we wsi Złota, pow. Sandomierz 1
Danuta RAUHUT, Grób ceramiki sznurowej (grupa złocka), znaleziony
na stanowisku pole Grodzisko I we wsi Złota, pow. Sandomierz
54
Jerzy GĄSSOWSKI, Wczesnośredniowieczne cmentarzysko
szkieletowe w Złotej pod Sandomierzem
80
Barbara ZARZYCKA, Szczątki kostne ludzkie ze Złotej z XI−XII w. 93

Tom XIX/2-4, 1953
(Russian and English summaries)


Ryszard KIERSNOWSKI, Budownictwo zachodnio-pomorskie wieku XII
w świetle źródeł pisanych
105
Władysław KUBIAK, Tadeusz LEWICKI, Marta MŁYNARSKA, Skarb dirhemów arabskich z Piwonic koło Kalisza 136
Jacek SLASKI, Zygmunt ZAKRZEWSKI, Skarb wczesnośredniowieczny
z Michałowic, pow. Pińczów
157
Zoja KOŁOS-SZAFRAŃSKA, Z badań nad znakami garncarskimi
z terenu ziem polskich
180
Michał DREWKO, Ślady osady z czasów cesarstwa rzymskiego
na Tyńcu w Kaliszu
182
Jerzy ANTONIEWICZ, Kornel WESOŁOWSKI, Z badań nad produkcją antycznych wiader brązowych, znalezionych w Polsce 207
foobar foobar

Projekt i wykonanie strony: Łukasz Andrzejowski