foobar foobar
Tom XXIII/1, 1956
(Russian and English summaries)
Wiadomości Archeologiczne winietka


Rozprawy
Stefan NOSEK, Stan i potrzeby badań w zakresie neolitu w Małopolsce 1
Materiały
Jan KOWALCZYK, Osada kultury pucharów lejkowatych w miejscowości Gródek Nadbużny, pow. Hrubieszów w świetle badań 1954 r. 23
Kazimierz KRYSIAK, Materiał zwierzęcy z osady neolitycznej w Gródku Nadbużnym, pow. Hrubieszów 49
Kazimierz ŁYDKA, Oznaczenia petrograficzne przedmiotów kamiennych z osady w Gródku Nadbużnym, pow. Hrubieszów 61
Miscellanea
Jan GURBA, Ryszard ORŁOWSKI, Mikołaj Stworzyński − nieznany inwentaryzator grodzisk południowej Lubelszczyzny z początków XIX w. 66
Adam KRAUSS, Skarb wczesnobrązowy z miejscowości Załęże, pow. Jasło 72
Maria CHMIELEWSKA, Łużyckie i scytyjskie zabytki znalezione w schronisku skalnym w miejscowości Rzędkowice, pow. Zawiercie 81
Andrzej ŻAKI, Figurka kamienna z Buska, związana z dawnymi zabiegami magicznymi 91
Odkrycia
Zygmunt ŚLUSARSKI, Cmentarzysko kultury mierzanowickiej w miejscowości Skomorochy Małe, pow. Hrubieszów 97
Tadeusz DZIERŻYKRAJ-ROGALSKI, Grób kultury pucharów lejkowatych ze śladami magii, odkryty na Lubelszczyźnie 100
Aleksander GARDAWSKI, Zdzisław RAJEWSKI, Znaleziska archeologiczne w Hrubieszowie i okolicy 104
Jan GURBA, Wyniki obserwacji archeologicznych na terenie wzgórza zamkowego w Lublinie w 1954 r. 111
Jan GURBA, Nieznane grodzisko w miejscowości Susiec, pow. Tomaszów 111
Jan GURBA, Ślady osadnictwa wczesnośredniowiecznego w miejscowości Okrzeja, pow. Łuków 111
Jan GURBA, Wczesnośredniowieczne grodzisko w miejscowości Niewęgłosz, pow. Radzyń 112
Jan GURBA, Wczesnośredniowieczne grodzisko w miejscowości Posadów, pow. Tomaszów Lubelski 112
Jan GURBA, Osada kultury ceramiki sznurowej w miejscowości Krasnystaw 112
Michał PĘKALSKI, Skarb monet rzymskich znaleziony na terenie miasta Biłgoraj 113
Jan GURBA, Cmentarzysko kultury łużyckiej z okresu halsztackiego z miejscowości Wola Kisielska, pow. Łuków 113
Jan GURBA, Grodzisko w miejscowości Batorz Ordynacki, pow. Kraśnik 113
Józef JANOWSKI, Ślady osadnictwa z okresu wczesnośredniowiecznego we wsi Buszkowiczki, pow. Przemyśl 113
Jan GURBA, Miniaturowe gliniane modele toporków z miejscowości Grzegorzewice, pow. Opatów 114
Jan GURBA, Osada kultury pucharów lejkowatych w miejscowości Skowronno, pow. Pińczów 115
Andrzej ŻAKI, Brązowa forma odlewnicza znaleziona na Wawelu w Krakowie 115
Kronika
Maria GĄDZIKIEWICZ, Konferencja poświęcona perspektywom rozwojowym muzealnictwa archeologicznego 116
Adam CHUDZICKI, Wystawa pt.: "Najnowsze wykopaliska na Śląsku" 121
Jerzy SZYDŁOWSKI, Wystawa archeologiczna w Muzeum w Cieszynie 122
Ryta KOZŁOWSKA, Wystawa Polowa Stacji Archeologicznej IHKM PAN w Kaliszu 123
Stefan NOSEK, Z żałobnej karty: Tadeusz Reyman 124
Zdzisław RAJEWSKI, Nowe karty do katalogowania materiału archeologicznego 128
Zygmunt ŚLUSARSKI, Działalność Działu Archeologicznego Muzeum Lubelskiego w roku 1954 129Tom XXIII/2, 1956
(Russian and English summaries)
Wiadomości Archeologiczne winietka


Rozprawy
Aleksander KAMIŃSKI, Z badań nad pograniczem polsko-rusko-jaćwieskim w rejonie rzeki Sliny 131
Sprawozdania
Krystyna MUSIANOWICZ, Sprawozdanie z prac wykopaliskowych w Drohiczynie, pow. Siemiatycze 169
Romuald ODOJ, Sprawozdanie z prac wykopaliskowych w miejscowości Równina Dolna, pow. Kętrzyn 177
Tadeusz DZIERŻYKRAJ-ROGALSKI, Czaszki z cmentarzyska staropruskiego w Równinie Dolnej, pow. Kętrzyn 197
Miscellanea
Zofia HILCZERÓWNA, Chronologia ostróg z X−XIII wieku 203
Zdzisław RAJEWSKI, Wczesnośredniowieczny cyrkiel żelazny z Biskupina, pow. Żnin 208
Odkrycia
Jerzy OKULICZ, Złota moneta cesarza Carinusa znaleziona w miejscowości Białuty, pow. Grodzisk Mazowiecki 211
Jan DĄBROWSKI, Cmentarzysko z IV okresu epoki brązu w miejscowości Przążewo, pow. Ciechanów 211
Jan JASKANIS, Szklane paciorki z miejscowości Kotowo-Plac, pow. Łomża 212
Krzysztof DĄBROWSKI, Iwona ŚLASKA, Łyżka odlewnicza ze wsi Piwonice, pow. Kalisz 213
Tadeusz MALINOWSKI, Naczynie toczone na kole z późnego okresu rzymskiego, znalezione w miejscowości Koło 215
Stanisław JASNOSZ, Cmentarzysko kultury pomorskiej w miejscowości Grzybowice, pow. Wągrowiec 216
Zbigniew PIECZYŃSKI, Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w miejscowości Strzelno, pow. Mogilno 217
Kronika
Zbigniew BUKOWSKI, Sesja Naukowa Polskiego Towarzystwa Archeologicznego w Warszawie 218
Tadeusz ŻUROWSKI, Zjazd społecznych opiekunów zabytków 220
Jerzy ANTONIEWICZ, Z żałobnej karty: Marian Gozdowski 221
Zdzisław RAJEWSKI, Przydatność metody petryfikacji dla konserwacji zabytków archeologicznych 223
Wacław SMOLIŃSKI, Działalność Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie w roku 1955 224
Zdzisław RAJEWSKI, Nowa forma organizacyjna Muzeum w Biskupinie 228Tom XXIII/3, 1956
(Russian and English summaries)
Wiadomości Archeologiczne winietka


Rozprawy
Ryszard KIERSNOWSKI, Główne momenty rozwoju środków wymiany na Pomorzu wczesnofeudalnym 229
Materiały
Władysław FILIPOWIAK, Wyniki badań na grodzisku w miejscowości Łożnica, pow. Kamień 252
Odkrycia
Tadeusz POKLEWSKI, Wczesnośredniowieczna misa brązowa z Gdańska 265
Henryk WIKLAK, Chomąto z XII wieku odkryte w Gdańsku na stanowisku 1 267
Eleonora WIATROLIK, Gliniana grzechotka z XII wieku z Kołobrzegu 268
Eleonora WIATROLIK, Zawieszka mosiężna z X wieku z Kołobrzegu 269
Stanisław TABACZYŃSKI, Stewa statku z IX wieku z Kołobrzegu 270
Władysław FILIPOWIAK, Zapinka podkowiasta a Wolina 271
Zbigniew PIECZYŃSKI, Wczesnośredniowieczne puchary gliniane, odkryte podczas badań w Katedrze Poznańskiej 271
Stanisław KURNATOWSKI, Gemma rzymska, znaleziona na zamku średniowiecznym w miejscowości Międzyrzecz Wielkopolski 273
Bonifacy ZIELONKA, Zdobiony grot oszczepu z miejscowości Bodzanowo, pow. Aleksandrów Kujawski 274
Bonifacy ZIELONKA, Cmentarzysko z okresu lateńskiego w Piotrkowie Kujawskim 275
Jan DĄBROWSKI, Wyniki badań sondażowych na grodzisku w miejscowości Kołdrąb, pow. Żnin 276
Krzysztof DĄBROWSKI, Wczesnośredniowieczne grodzisko w miejscowości Ceków, pow. Kalisz 278
Bonifacy ZIELONKA, Grób skrzynkowy we wsi Turza Wilcza, pow. Lipno 278
Recenzje
D. Hanulanka, "Ochrona zabytków archeologicznych". Wystawa objazdowa. Bytom 1952 r., str. 24, rys. 7 (Krzysztof DĄBROWSKI) 280
W. Sarnowska, "Jak chronić zabytki archeologiczne?". Wystawa objazdowa. Wrocław 1952, str. 67, ryc. 55 (Krzysztof DĄBROWSKI) 280
Dr. W. Sarnowska, "Śląsk starożytny i wczesnośredniowieczny". Przewodnik po wystawie archeologicznej Muzeum Śląskiego we Wrocławiu, Wrocław 1954, str. 79, tabl. 24 (Witold BENDER) 281
B. Kostrzewski, "Sztuka przedhistoryczna w pierwszych formacjach rozwoju społecznego". Przewodnik po wystawie objazdowej. Poznań 1950 r. (Witold BENDER) 282
B. Kostrzewski, "Pradzieje Śląska". Przewodnik po wystawie archeologicznej. Muzeum Górnośląskie w Bytomiu. Bytom, 1952., str. 25 (Witold BENDER) 283
Szczecin i Wolin we wczesnym średniowieczu (publikacja zbiorowa). Wydano staraniem Polskiego Towarzystwa Archeologicznego, nakładem Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Wrocław 1954, str. 74 (Lech LECIEJEWICZ) 283
Zdzisław Rajewski, "Biskupin sprzed 25 wieków". Wydawnictwo Komitetu dla Spraw Turystyki. Warszawa 1952, 32 strony, 16 ilustracji (Aleksander GARDAWSKI) 284
Igołomia, Wydano staraniem Polskiego Towarzystwa Archeologicznego, nakładem Państwowego Wydawnictwa Naukowego, 8°. Warszawa 1953, str. 23 (Michał DREWKO) 285
Kronika
Kazimierz M. KIERZKOWSKI, Konferencja sprawozdawczo-planująca IHKM PAN i CZM i OZ Ministerstwa Kultury i Sztuki 286
Lechosław RAUHUT, Konferencja poświęcona współpracy technologów z archeologami i historykami techniki w Krakowie 288
Bonifacy ZIELONKA, Wystawa dorobku badań archeologicznych Muzeum Pomorskiego w Toruniu w okresie 10-lecia 288
Stanisław KURNATOWSKI, Wystawa archeologiczna w Międzyrzeczu Podlaskim 289
Alicja HAMLING, Działalność działu archeologicznego Muzeum Pomorza Zachodniego w Szczecinie w roku 1954 289
Alicja HAMLING, Działalność działu archeologicznego Muzeum Pomorza Zachodniego w Szczecinie w 1955 r. 290
Bonifacy ZIELONKA, Działalność działu archeologicznego Muzeum w Toruniu w 1954 r. 291
Włodzimiera ZIEMLIŃSKA, Działalność działu archeologicznego Muzeum Mazurskiego w Olsztynie w 1955 r. 292
Zdzisław RAJEWSKI, Archeologiczny obóz szkoleniowy w Biskupinie w 1955 r. 293
Tadeusz ŻUROWSKI, Nowe zarządzenia w sprawie opieki nad zabytkami 294
Zdzisław RAJEWSKI, Sprawy personalne 296
Zdzisław RAJEWSKI, Odlewy "Drzwi gnieźnieńskich" i kolumny ze Strzelna przekazano do Belgii 296
Zdzisław RAJEWSKI, Muzeologowie i konserwatorzy polscy za granicą 296Tom XXIII/4, 1956
(Russian and English summaries)
Wiadomości Archeologiczne winietka


Rozprawy
Leon J. ŁUKA, Uwagi nad dotychczasowym stanem i perspektywami rozwoju badań nad kulturą pomorską 297
Sprawozdania
Jerzy ANTONIEWICZ, Marian KACZYŃSKI, Jerzy OKULICZ, Sprawozdanie z badań w 1955 r. na cmentarzysku kurhanowym w miejsc. Szwajcaria, pow. Suwałki 308
Tadeusz DZIERŻYKRAJ-ROGALSKI, Kości ludzkie z okresu rzymskiego z cmentarzyska kurhanowego w Szwajcarii, pow. Suwałki 327
Wiktor GLAZER, Jerzy OKULICZ, Badania metaloznawcze ozdób z kurhanów w miejsc. Szwajcaria, pow. Suwałki 337
Lechosław RAUHUT, Sprawozdanie z badań wczesnośredniowiecznego ośrodka metalurgiczno-kowalskiego we wsi Kamionka Nadbużna, pow. Ostrów Mazowiecka 342
Odkrycia
Teresa WĘGRZYNOWICZ, Z badań powierzchniowych północno-wschodniej granicy Puszczy Kampinoskiej 353
Łucja KUNICKA, Teresa PIĘTKA, Cmentarzysko wczesnośredniowieczne w Warszawie-Wilanowie 356
Janina KAMIŃSKA, Aleksander KAMIŃSKI, Grodzisko we wsi Niewiarowo, pow. Białystok 364
Janina KAMIŃSKA, Aleksander KAMIŃSKI, Grodzisko we wsi Zajączki, pow. Białystok 365
Janina KAMIŃSKA, Aleksander KAMIŃSKI, Grodzisko we wsi Trzcianka, pow. Sokółka 366
Alina KIETLIŃSKA, Szklana miseczka znad Bugu 367
Teresa WĘGRZYNOWICZ, Witold BENDER, Łódź drążona w pniu dębowym z miejscowości Granne nad Bugiem, pow. Siemiatycze 368
Kronika
Róża MIKŁASZEWSKA, Teresa PIĘTKA, Konferencja poświęcona sprawom muzealnictwa i służby konserwatorskiej 370
Włodzimierz BŁASZCZYK, Wystawa na zamku w Będzinie 371
Henryk BEDNARSKI, Zastosowanie lakierów polimeryzacyjnych do konserwacji zabytków archeologicznych 372
Bogdan KOSTRZEWSKI, Działalność Muzeum Archeologicznego w Poznaniu w roku 1954 373
Stanisław BURATYŃSKI, Działalność oddziału Państwowego Muzeum Archeologicznego w Nowej Hucie w roku 1954 374
Stanisław BURATYŃSKI, Działalność oddziału w Nowej Hucie Muzeum Archeologicznego w Krakowie w roku 1955 376
Wanda SARNOWSKA, Działalność Działu Archeologicznego Muzeum Śląskiego we Wrocławiu w 1955 roku 378
Jerzy SZYDŁOWSKI, Działalność Działu Archeologicznego Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu w 1954 r. 379
Józef JANOWSKI, Działalność Działu Archeologicznego Muzeum Okręgowego w Rzeszowie w roku 1955 381
foobar foobar

Projekt i wykonanie strony: Łukasz Andrzejowski