foobar foobar
Tom XXIV/1-2, 1957
(Russian and English summaries)
Wiadomości Archeologiczne winietka


Zeszyt poświęcony Muzeum Archeologicznemu w Poznaniu − 1857−1957
Rozprawy
Andrzej ŻAKI, Wietrznów - wczesnośredniowieczny gród graniczny w świetle badań lat 1952−53 1
Sprawozdania
Jan KOWALCZYK, Badania osady kultury pucharów lejkowatych w Gródku Nadbużnym, pow. Hrubieszów, przeprowadzone w 1955 r. 37
Jerzy SZYDŁOWSKI, Sprawozdanie z badań na osadzie z VI−VII wieku w miejsc. Chorula, pow. Krapkowice 53
Andrzej GAŁUSZKA, Marta MŁYNARSKA, Sprawozdanie z prac wykopaliskowych w Miliczu 71
Miscellanea
Ludmiła GRABA-ŁĘCKA, Wojciech SZYMAŃSKI, Znalezisko topora miedzianego w miejsc. Koniecmosty, pow. Pińczów 88
Wanda SARNOWSKA, Miecz brązowy, znaleziony w miejsc. Paczków, pow. Nysa 94
Kazimierz BIELENIN, Dotychczasowe wyniki badań nad żużlem starożytnym w rejonie Gór Świętokrzyskich 101
Lechosław RAUHUT, Osadnictwo wczesnośredniowieczne w Strzyżowie, pow. Hrubieszów 113
Odkrycia
Henryk WIKLAK, Naczynia neolityczne znalezione w Opolu 130
Andrzej GAŁUSZKA, Brązowy, zdobiony grot oszczepu z okolic Raciborza 130
Andrzej GAŁUSZKA, Cmentarzysko ciałopalne kultury łużyckiej w miejscowości Szymocin, pow. Głogów 131
Andrzej GAŁUSZKA, Cmentarzysko kultury łużyckiej z ceramiką malowaną w miejscowości Tomaszów Górny, pow. Bolesławiec 132
Andrzej GAŁUSZKA, Kamienny toporek kultury łużyckiej znaleziony w Odrze koło Raciborza 133
Marek GEDL, Osiedle obronne kultury łużyckiej w miejscowości Łubowice, pow. Racibórz 134
Marek GEDL, Osada z okresu rzymskiego w miejscowości Łany Wielkie, pow. Gliwice 136
Jerzy SZYDŁOWSKI, Miecz wczesnośredniowieczny z miejscowości Rogowo, pow. Opole 136
Jerzy SZYDŁOWSKI, Nowe stanowisko z okresu późnorzymskiego z miejscowości Żychcice, pow. Będzin 138
Stefan WOŁCZYK, Moneta rzymska, znaleziona w Nowej Hucie koło Krakowa 139
Kazimierz GODŁOWSKI, Badania cmentarzyska rzymskiego w miejsc. Opatów, pow. Kłobuck 140
Bogusław GEDIGA, Osada kultury łużyckiej w miejsc. Morawiany, pow. Pińczów 141
Kazimierz RADWAŃSKI, Osada neolityczna w miejscowości Prandocin, pow. Miechów 143
Andrzej KEMPISTY, Cmentarzysko kultury łużyckiej we wsi Winiary, pow. Kalisz 144
Jerzy GŁOSIK, Zabytki z cmentarzyska kultury łużyckiej z miejsc. Bodaczów, pow. Zamość 147
Jerzy GŁOSIK, Pucharek kultury łużyckiej z miejsc. Strzyżów, pow. Hrubieszów 152
Kronika
Barbara BURCHARD, Jadwiga KAMIEŃSKA, Konferencja krakowska nad okresem późnolateńskim i rzymskim 153
Danuta JASKANIS, Konferencja w sprawie badań nad okresem rzymskim na Suwalszczyźnie 154
Danuta JASKANIS, Pierwsza wystawa archeologiczna w Białymstoku 156
Teresa RÓŻYCKA, Nowa wystawa objazdowa Muzeum Śląskiego we Wrocławiu 156
Jerzy ANTONIEWICZ, Wystawy archeologiczne na Suwalszczyźnie 157
Jan GURBA, Nowy typ polowej "wystawy" archeologicznej w Nałęczowie 157
Stefan NOSEK, Działalność Muzeum Archeologicznego w Krakowie 158
Barbara LEPÓWNA, Działalność Muzeum Archeologicznego w Łodzi w 1955 r. 160
Leon J. ŁUKA, Działalność Działu Archeologicznego Muzeum Pomorskiego w Gdańsku w 1955 r. 161
Henryk WIKLAK, Działalność Działu Archeologicznego Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu w 1955 r. 162
Zdzisław RAJEWSKI, Archeologiczny Obóz Szkoleniowy w Biskupinie 163
Zdzisław RAJEWSKI, Seminarium muzeologiczne w Pradze 163
Zdzisław RAJEWSKI, Konferencja ICOM (Unesco) w Szwajcarii 164
Zdzisław RAJEWSKI, Konferencja Rady Stałej Kongresów Nauk Prehistorycznych i Protohistorycznych w Lund w Szwecji 164
h. m., Ciekawy sposób konserwacji przedmiotu kościanego 164Tom XXIV/3, 1957
(Russian and English summaries)
Wiadomości Archeologiczne winietka


Rozprawy
Zdzisław RAJEWSKI, Osadnictwo w czasach pierwotnych w Biskupinie i okolicy 165
Materiały
Aleksander GARDAWSKI, Jan DĄBROWSKI, Róża MIKŁASZEWSKA, Jacek MIŚKIEWICZ, Kraal z wczesnej epoki brązu w Biskupinie, pow. Żnin 189
Maria GĄDZIKIEWICZ, Teresa LIANA, Teresa PIĘTKA, Sprawozdanie z badań osadnictwa łużyckiego w Biskupinie, pow. Żnin w 1956 r. 209
Zdzisław RAJEWSKI, Franciszek MACIEJEWSKI, Badania wykopaliskowe źródeł krynicznej wody w Biskupinie 232
Odkrycia
Jan DĄBROWSKI, Osada kultury amfor kulistych w Biskupinie, pow. Żnin 244
Witold BENDER, Niecka drewniana, odkryta w Biskupinie, pow. Żnin 249
Zdzisław RAJEWSKI, Nieznane osiedle obronne kultury "łużyckiej" w miejsc. Sobiejuchy, pow. Żnin 250
Włodzimierz SZAFRAŃSKI, "Grodzisko" kultury łużyckiej w miejscowości Ostrowite Trzemeszeńskie, pow. Mogilno 252
Zdzisław RAJEWSKI, Grodzisko w miejscowości Smuszewo, pow. Wągrowiec 255
Zbigniew PIECZYŃSKI, Stanowisko archeologiczne w miejscowości Gołaszewo, pow. Wągrowiec 257
Krzysztof DĄBROWSKI, Nowe stanowisko archeologiczne z okresu rzymskiego w Kaliszu 258
Kazimierz KRYSIAK, Czaszka kozy bezrogiej z okresu rzymskiego z miejscowości Piwonice koło Kalisza 258
Andrzej ABRAMOWICZ, Ciekawy zabytek z cmentarzyska w miejscowości Zadowice, pow. Kalisz 260
Krzysztof DĄBROWSKI, Wczesnośredniowieczna osada we wsi Morawin, pow. Kalisz 262
Bonifacy ZIELONKA, Gliniane narzędzia do odlewnictwa z miejscowości Lachmirowice, pow. Inowrocław 263
Jerzy KMIECIŃSKI, Grodzisko w miejscowości Morzyce, pow. Aleksandrów Kujawski 264
Aldona CHMIELEWSKA, Groby z okresu wędrówek ludów w miejscowości Witów, pow. Łęczyca 265
Henryk WIKLAK, Wczesnośredniowieczna proca z Gdańska 267
Recenzje
Z dziejów metalurgii na ziemiach Polski południowowej. Materiały I spotkania odlewników i archeologów w Nowej Hucie - 24.IX.1956 r., wyd. Naczelna Organizacja Techniczna, Warszawa(?) 1956, str. 52, tablice i ryciny w tekście (Lechosław RAUHUT) 269
J. Kowalczyk, Ochrona zabytków najdawniejszej przeszłości, Lublin 1955 r., Muzeum Lubelskie, str. 42, ryc. 24 (Marian KACZYŃSKI) 270
Czesław Potemski, Przewodnik po wystawie Działu Archeologicznego Muzeum im. L. Wyczółkowskiego, Bydgoszcz 1956, str. 62 i 22 ilustracje (Jerzy OKULICZ) 270
Soobszczenija Gosudarstwiennogo Ermitaża, z. VI, Leningrad 1954, str. 46, z ilustr., pod red. J. Ruszkowa (Witold HENSEL) 271
Kratkij putewoditel po muzeju. Gosudarstwiennyj Ermitaż, Moskwa 1954, str. 12 w tym plan muzeum i wiele ilustracji (Witold HENSEL) 272
Herbert Kühn, Auf den Spuren des Eiszeitmenschen, Wiesbaden 1950, str. 215 + 31 ryc. i planów jaskiń w tekście: 1 mapa, 7 tablic kolorowych, 66 fotografii (Witold HENSEL) 272
Kronika
Irena GÓRSKA, Łucja KUNICKA-OKULICZOWA, Konferencja IHKM PAN poświęcona sprawom Polskiego Atlasu Archeologicznego 274
Ryta KOZŁOWSKA, Iwona ŚLASKA, Sesja naukowa Polskiego Towarzystwa Archeologicznego w Kaliszu 275
Zbigniew BUKOWSKI, Zjazd jubileuszowy z okazji 100-lecia antropologii polskiej 276
Wacław SMOLIŃSKI, Działalność Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie w roku 1956 277
Józef JANOWSKI, Działalność Działu Archeologicznego Muzeum Okręgowego w Rzeszowie w roku 1956 281Tom XXIV/4, 1957
(Russian and English summaries)
Wiadomości Archeologiczne winietka


Rozprawy
Krystyna MUSIANOWICZ, Wczesnośredniowieczny ośrodek handlowy w Drohiczynie, pow. Siemiatycze 285
Sprawozdania
Jan KOWALCZYK, Sprawozdanie z badań osady pucharów lejkowatych w Gródku Nadbużnym, pow. przeprowadzonych w 1956 r. 300
Teresa HILDT-WĘGRZYNOWICZ, Sprawozdanie z badań osady kultury łużyckiej we wsi Kamionka Nadbużna, pow. Ostrów Mazowiecka, przeprowadzonych w latach 1955−1956 307
Lechosław RAUHUT, Sprawozdanie z badań wczesnośredniowiecznej osady produkcyjnej we wsi Kamionka Nadbużna, pow. Ostrów Mazowiecka, przeprowadzonych w 1956 r. 324
Krystyna MUSIANOWICZ, Maria MIŚKIEWICZ, Elżbieta WALICKA, Wyniki badań prowadzonych w 1956 r. na osadzie podgrodowej w Drohiczynie, pow. Siemiatycze 337
Miscellanea
Maria MIŚKIEWICZ, Dwie osady wczesnośredniowieczne we wsi Słochy-Ogrodniki, pow. Siemiatycze 351
Elżbieta WALICKA, Wczesnośredniowieczna osada w miejscowości Mogielnica, pow. Sokołów 360
Odkrycia
Jerzy ANTONIEWICZ, Zawieszka w kształcie stylizowanego zwierzęcia z Drohiczyna nad Bugiem, pow. Siemiatycze 367
Jerzy ANTONIEWICZ, Brązowy krzyżyk składany znaleziony w Drohiczynie nad Bugiem, pow. Siemiatycze 368
Jerzy OKULICZ, Fragment wczesnośredniowiecznej brązowej bransolety z miejsc. Oleśnica, pow. Płock 369
Jerzy PYRGAŁA, Kamienna forma odlewnicza z Płocka 370
Elżbieta WALICKA, Wczesnośredniowieczne cmentarzysko w miejscowości Kobylin-Kuleszki, pow. Wysokie Mazowieckie 371
Jacek MIŚKIEWICZ, Cmentarzysko kultury pomorskiej w miejscowości Kłobukowo-Patrze, pow. Płock 374
Jan DĄBROWSKI, Znalezisko halsztackie z miejscowości Zaborowo, pow. Płońsk 377
Maria MIŚKIEWICZ, Ciekawy zabytek z miejscowości Grodzisk, pow. Węgrów 378
Teresa LIANA, Znaleziska z okresu rzymskiego z terenów między Żeraniem a Białołęką w Warszawie 379
Teresa PIĘTKA, Ślady cmentarzyska późnolateńskiego w miejsc. Chrzanów Mały, pow. Grodzisk Mazowiecki 380
Lechosław RAUHUT, Wczesnośredniowieczny grób ciałopalny ze wsi Nieporęt, pow. Wołomin 382
Lechosław RAUHUT, Naczynie z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska ciałopalnego w miejsc. Międzyborów, pow. Żyrardów (dawn. Grodzisk Maz.) 382
Róża MIKŁASZEWSKA, Ślady osadnictwa pierwotnego i wczesnofeudalnego w miejscowości Czerniówka, pow. Grójec 383
Halina RÓŻAŃSKA, Cmentarzysko kultury łużyckiej z miejscowości Wilga, pow. Garwolin 387
Józef JANOWSKI, Osada lateńska w miejscowości Budy Zosine, pow. Grodzisk Mazowiecki 389
Lechosław RAUHUT, Grodzisko wczesnośredniowieczne "Zamczysko" w Puszczy Kampinoskiej, pow. Sochaczew 389
Zdzisław RAJEWSKI, Siekierka brązowa ze wsi Szczytno, pow. Sochaczew 390
Jan GURBA, Nowe groby z okresu rzymskiego we wsi Gościeradów, pow. Kraśnik 301
Kronika
Maria GAJEWSKA, Konferencja naukowa poświęcona badaniom w Płocku 392
Elżbieta WALICKA, Wystawa archeologiczna w Drohiczynie n. Bugiem 393
Bogdan KOSTRZEWSKI, Działalność Muzeum Archeologicznego w Poznaniu w latach 1955 i 1956 393
Alicja HAMLING, Działalność Działu Archeologicznego Muzeum Pomorza Zachodniego w Szczecinie w 1956 r. 396
Czesław POTEMSKI, Sprawozdanie z działalności Działu Archeologicznego Muzeum im. L. Wyczółkowskiego w Bydgoszczy w 1956 r. 398
Janusz KUCZYŃSKI, Zygmunt W. PYZIK, Działalność Działu Archeologicznego Muzeum Świętokrzyskiego w Kielcach w 1956 r. 398
Zdzisław RAJEWSKI, Podróże za granicę pracowników muzeów i urzędów konserwatorskich 399
Zdzisław RAJEWSKI, Pobyt archeologa szwedzkiego w Polsce 399
foobar foobar

Projekt i wykonanie strony: Łukasz Andrzejowski