foobar foobar
Tom XXV/1-2, 1958
(Russian and English summaries)
Wiadomości Archeologiczne winietka


Rozprawy
Jerzy ANTONIEWICZ, Wyniki dotychczasowych badań starożytnego osadnictwa jaćwieskiego w dorzeczu Czarnej Hańczy 1
Sprawozdania
Jerzy ANTONIEWICZ, Marian KACZYŃSKI, Jerzy OKULICZ, Wyniki badań przeprowadzonych w 1956 roku na cmentarzysku kurhanowym w miejsc. Szwajcaria, pow. Suwałki 22
Jerzy PIASKOWSKI, Badania metaloznawcze przedmiotów żelaznych z kurhanów z okresu rzymskiego we wsi Szwajcaria, pow. Suwałki 58
Adam NAHLIK, Szczątki tkanin odkryte w grobie "książęcym" w miejscowości Szwajcaria 72
Jan JASKANIS, Sprawozdanie z badań w 1956 r. na cmentarzysku kurhanowym w miejscowości Osowa, pow. Suwałki 75
Włodzimiera ZIEMLIŃSKA-ODOJOWA, Sprawozdanie z badań w 1956 r. na cmentarzysku kurhanowym w miejsc. Żywa Woda, pow. Suwałki 99
Tadeusz ŻUROWSKI, Sprawozdanie z badań cmentarzysk kurhanowych we wsi Szurpiły, pow. Suwałki 107
Tadeusz DZIERŻYKRAJ-ROGALSKI, Materiały kostne z kurhanów z okresu rzymskiego na Suwalszczyźnie, wydobyte w 1956 r. 131
Kazimierz KRYSIAK, Szczątki zwierzęce z okresu rzymskiego z kurhanów Suwalszczyzny wydobyte w 1956 r. 140
Witold SŁAWIŃSKI, Maria GIERASIMOW, Anna KOŚCIK, Szczątki roślinne z kurhanów z okresu rzymskiego odkryte na Suwalszczyźnie 145
Odkrycia
Marian KACZYŃSKI, Cmentarzysko kurhanowe z VII wieku naszej ery w miejscowości Suchodoły, pow. Suwałki 149
Jan JASKANIS, Osada z wczesnego okresu żelaza w miejscowości Osowa, pow. Suwałki 152
Marian KACZYŃSKI, Wczesnośredniowieczna zapinka znaleziona w miejscowości Żywa Woda, pow. Suwałki 153
Danuta JASKANIS, Kurhan z okresu wędrówek ludów w miejscowości Jasionowa Dolina, pow. Sokółka 153
Elżbieta WALICKA, Wczesnośredniowieczne kurhany w Puszczy Lackiej, pow. Bielsk Podlaski 157
Jan DĄBROWSKI, Groby z okresu rzymskiego z miejscowości Zeńbok, pow. Ciechanów 158
Andrzej NIEWĘGŁOWSKI, Grodzisko w miejscowości Krajewo Wielkie, pow. Przasnysz 159
Jerzy GŁOSIK, Groby kultury ceramiki sznurowej w miejscowości Gródek Nadbużny, pow. Hrubieszów 160
Anna DZIEDUSZYCKA, Seminarium Archeologów Słowiańskich w Krakowie 165
Stanisław JASNOSZ, Jubileusz Muzeum Archeologicznego w Poznaniu 166
Zdzisław RAJEWSKI, Archeologiczne seminarium muzeologiczne w Biskupinie 168
Zdzisław RAJEWSKI, Wystawa polowa pt. Zjazd w Gąsawie w 1227 r. 169
Zdzisław RAJEWSKI, Wystawa polowa w miejscowości Wenecja koło Biskupina 170
Zdzisław RAJEWSKI, Kurs poświęcony zagadnieniom konserwacji drewna wykopaliskowego 170
Zdzisław RAJEWSKI, Kurs z zakresu konserwacji zabytków archeologicznych 170
Włodzimiera ZIEMLIŃSKA-ODOJOWA, Działalność Działu Archeologicznego Muzeum Mazurskiego w Olsztynie w 1956 r. 170
Bonifacy ZIELONKA, Sprawozdanie z działalności Działu Archeologicznego Muzeum w Toruniu za 1956 r. 172
Alicja ŁUKA, Sprawozdanie z działalności Działu Archeologicznego Muzeum Pomorskiego w Gdańsku w 1956 r. 172
Danuta JASKANIS, Sprawozdanie z działalności Działu Archeologicznego Muzeum w Białymstoku w 1956 r. 174Tom XXV/3, 1958
(Russian and English summaries)
Wiadomości Archeologiczne winietka


Rozprawy
Witold HENSEL, W sprawach terminologicznych 175
Ryszard KIERSNOWSKI, O tzw. "luźnych" znaleziskach monet wczesnośredniowiecznych w Polsce 181
Zdzisław RAJEWSKI, O wczesnośredniowiecznych grobach popielnicowych w Wielkopolsce i na Kujawach 197
Materiały
Teresa LIANA, Teresa PIĘTKA, Sprawozdanie z badań w 1957 r. osadnictwa łużyckiego w Biskupinie, pow. Żnin 202
Zofia HOŁOWIŃSKA, Osadnictwo z okresu wczesnożelaznego w Elblągu 212
Stanisław JASNOSZ, Wielkopolskie znaleziska celtyckiej ceramiki malowanej 223
Teresa KIERSNOWSKA, Ryszard KIERSNOWSKI, Dalsza część skarbu ze wsi Stojkowo, pow. Kołobrzeg 233
Ochrona zabytków
Zdzisław RAJEWSKI, O rezerwatach archeologicznych w Polsce 240
Odkrycia
Franciszek MACIEJEWSKI, Dalsze badania nad źródłem wody w Biskupinie, pow. Żnin w 1957 r. 248
Róża MIKŁASZEWSKA, Badania na stanowisku 17 w Biskupinie, pow. Żnin 249
Zbigniew BUKOWSKI, Wczesnośredniowieczne groby szkieletowe i grób popielnicowy w miejscowości Oćwieka, pow. Żnin 256
Ryta KOZŁOWSKA, Cmentarzysko kultury łużyckiej z okresu halsztackiego w miejscowości Lis, pow. Kalisz 257
Iwona ŚLASKA-DĄBROWSKA, Cmentarzysko kultury pomorskiej w miejscowości Koźminek, pow. Kalisz 260
Iwona ŚLASKA-DĄBROWSKA, Cmentarzysko łużyckie i osada wczesnośredniowieczna we wsi Staw, pow. Kalisz 260
Stanisław JASNOSZ, Dymarka z okresu rzymskiego w miejscowości Czacz, pow. Kościan 261
Stanisław JASNOSZ, Prace wykopaliskowe w miejscowości Bojanowo Stare, pow. Kościan 262
Stanisław JASNOSZ, Grodzisko wczesnośredniowieczne w miejscowości Dusina, pow. Gostyń 267
Gabriela MIKOŁAJCZYK, Nowe odkrycia w katedrze gnieźnieńskiej 269
Zofia HOŁOWIŃSKA, Stanowisko kultury rzucewskiej w Elblągu 270
Henryk WIKLAK, Groby skrzynkowe w miejscowości Cyprianka, pow. Włocławek 271
Henryk WIKLAK, Grób kloszowy w miejscowości Kąty Małe, pow. Włocławek 271
Kronika
Witold HENSEL, Z żałobnej karty: Vere Gordon Childe (1892−1957) 273
Jerzy ANTONIEWICZ, Konferencja w sprawie genezy państwa ruskiego 275
Lidia GABAŁÓWNA, Nowa wystawa archeologiczna w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi 278
Czesław POTEMSKI, Archeologiczna wystawa Muzeum im. L. Wyczółkowskiego w Bydgoszczy 280
Wacław SMOLIŃSKI, Działalność Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie w roku 1957 280
Zdzisław RAJEWSKI, Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie otrzymało gmach b. Arsenału 285Tom XXV/4, 1958
(Russian and English summaries)
Wiadomości Archeologiczne winietka


Rozprawy
Aleksander GARDAWSKI, Zagadnienie kultury "ceramiki grzebykowej" w Polsce 287
Sprawozdania
Jan KOWALCZYK, Prace badawcze w 1957 r. osady pucharów lejkowatych w Gródku Nadbużnym, pow. Hrubieszów 314
Aleksander GARDAWSKI, Jacek MIŚKIEWICZ, Sprawozdanie z badań podjętych w 1957 roku w miejsc. Mierzanowice, pow. Opatów 322
Stanisław KOWALSKI, Janusz K. KOZŁOWSKI, Neolityczna pracownia krzemieniarska w miejscowości Bębło, pow. Olkusz 339
Miscellanea
Janusz K. KOZŁOWSKI, Przyczynek do znajomości surowców krzemiennych występujących w paleolicie i neolicie ČSR 355
Odkrycia
M. BEREZOWSKA, Cmentarzysko ciałopalne kultury łużyckiej w miejsc. Przyborów, pow. Nowa Sól 361
Jan GURBA, Wczesnośredniowieczne cmentarzysko kurhanowe w miejscowości Mętowo, pow. Lublin 361
Jacek MIŚKIEWICZ, Kurhan wczesnobrązowy z miejscowości Stodoły, pow. Opatów 362
Leszek GAJEWSKI, Badania w miejscowości Dalewice, pow. Proszowice 363
Elżbieta DĄBROWSKA, Jan GROMNICKI, Grodzisko wczesnośredniowieczne w miejscowości Stradów, pow. Kazimierza Wielka 367
Kazimierz GODŁOWSKI, Badania archeologiczne na terenie pow. Kłobuck 370
Teresa LIANA, Teresa PIĘTKA, Osada z okresu wpływów rzymskich w Gródku Nadbużnym, pow. Hrubieszów 373
Jerzy GŁOSIK [błędnie: J. Cyłosik], Nowy grób kultury ceramiki sznurowej w Gródku Nadbużnym, pow. Hrubieszów 382
Stefan SKIBIŃSKI, Znalezisko zabytków kultury amfor kulistych w Stadarni, pow. Chełm 384
Jan GURBA, Cmentarzysko kultury pucharów lejkowatych w miejscowości Kolonia Chruszczów, pow. Puławy 385
Jan GURBA, Cmentarzysko kultury pucharów lejkowatych w miejscowości Kolonia Strzelce, pow. Puławy 386
Jan GROMNICKI, Neolityczne cmentarzyska kurhanowe w miejscowościach Łukawica i Brzezinki, pow. Lubaczów
Antoni KUNYSZ, Znaleziska surowca i wyrobów z tzw. "krzemienia pasiastego" w dorzeczu Sanu i Wisłoka 387
Recenzje
K. Dąbrowski, T. Uzdowska, M. Młynarska, "Kalisz w starożytności i średniowieczu", Popularnonaukowa Biblioteka Archeologiczna; nr 1 Warszawa-Wrocław 1956, str.106, rycin 29-11-15 w tekście (Witold BENDER) 391
Bogdan Kostrzewski, "Pradzieje Polski Zachodniej", Przewodnik po wystawie, Muzeum archeologiczne w Poznaniu, Poznań 1956, str. 59, tablic XVII (Marian KACZYŃSKI) 392
Stefan Nosek, "Nowa Huta I. Czasy najdawniejsze", Seria - Kraków dawniej i dziś, Nr 9, Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, Kraków 1956, str. 29, 16 ryc. (Lechosław RAUHUT) 392
Zdzisław Rajewski, "Biskupin - wykopaliska", Osiedle obronne sprzed 2500 lat, Warszawa 1957, Wydawnictwo "Sport i Turystyka", 48 str., 23 ilustr. (Aleksander GARDAWSKI) 393
Jerzy Piaskowski, "Technika odlewnictwa w grodzie kultury łużyckiej w Biskupinie", Wyd. Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, 1957, str. 30, wykaz literatury, streszczenia w języku polskim, angielskim i rosyjskim, 10 tabl., 34 ryc. (Lechosław RAUHUT) 393
Paweł Jasienica, "Archeologia na wyrywki". Reportaże, "Książka i Wiedza" 1956, str. 240 z ilustracjami w tekście (25) (Krzysztof DĄBROWSKI) 394
Zenon Kosidowski, "Gdy słońce było bogiem", Warszawa 1956, wyd. "Iskry", str. 364 (Jerzy HALICKI) 394
K. Zieliński, "Zeskalanie gruntu metodą R. Cebertowicza" Warszawa 1956. Państwowe Wydawnictwo Naukowe (Tadeusz ŻUROWSKI) 395
R. Molisz, Elektrokinetyczne metody konserwacji zabytków, "Ochrona Zabytków", rocz. IX (1946, wł. 1956), nr 3, str. 133 - 150, ryc. 18 (Tadeusz ŻUROWSKI) 396
Kronika
Zbigniew BUKOWSKI, Sesja Naukowa Polskiego Towarzystwa Archeologicznego w Poznaniu 398
Kazimierz BIELENIN, Konferencja w sprawie badań starożytnej metalurgii 399
Józef KUSZEWSKI, Działalność Działu Archeologicznego Muzeum w Toruniu w 1957 r. 401
Antoni KUNYSZ, Działalność Działu Archeologicznego Muzeum Okręgowego w Rzeszowie w roku 1957 402
Wanda SARNOWSKA, Działalność Działu Archeologicznego Muzeum Śląskiego w 1957 roku 403
Janusz KUCZYŃSKI, Zygmunt W. PYZIK, Działalność Działu Archeologicznego Muzeum Świętokrzyskiego w Kielcach w 1957 r. 405
Zdzisław RAJEWSKI, Przewodniczący Rady Państwa Aleksander Zawadzki z Biskupinie 405
foobar foobar

Projekt i wykonanie strony: Łukasz Andrzejowski