foobar foobar
Tom XXVII/1, 1961
(Russian and English summaries)
Wiadomości Archeologiczne winietka


Sprawozdania
Jerzy ANTONIEWICZ, Badania kurhanów z okresu rzymskiego dokonane w 1957 r. w miejscowości Szwajcaria pow. Suwałki 1
Danuta JASKANIS, Jan JASKANIS, Sprawozdanie z badań w 1957 r. na cmentarzysku kurhanowym w miejscowości Osowa pow. Suwałki 27
Włodzimiera ZIEMLIŃSKA-ODOJOWA, Sprawozdanie z badań w r. 1957−1958 na cmentarzysku kurhanowym z okresu rzymskiego w miejscowości Żywa Woda pow. Suwałki 49
Tadeusz ŻUROWSKI, Sprawozdanie z badań w 1957 r. cmentarzyska kurhanowego we wsi Szurpiły pow. Suwałki 58
Jerzy OKULICZ, Sprawozdanie z badań prowadzonych w 1958 r. na osadzie pod "Zamczyskiem" w miejscowości Osinki pow. Suwałki 82
Marian KACZYŃSKI, Sprawozdanie z badań wykopaliskowych w 1957 r. na cmentarzysku kurhanowym we wsi Bilwinowo pow. Suwałki 90
Wojciech SZYMAŃSKI, Cmentarzysko kurhanowe z V−VI wieku w miejscowości Nieszki pow. Suwałki 100
Miscellanea
Andrzej GAŁUSZKA, Podstawy planowania ratownictwa zabytków archeologicznych 105
Odkrycia
Jerzy GŁOSIK, Siekierka z bałtyckiego krzemienia narzutowego z miejscowości Grudusk pow. Ciechanów 111
Marian KACZYŃSKI, Nowe cmentarzysko kurhanowe z V&minusVI wieku w Korklinach pow. Suwałki 111
Jerzy GŁOSIK, Nowe cmentarzysko grupy północno-mazowieckiej kultury łużyckiej w Kownatach Zendowych pow. Ciechanów 112
Jerzy GŁOSIK, Pojedyńcze znaleziska archeologiczne w okolicach Siedlec 113
Jerzy GŁOSIK, Drobne znaleziska neolityczne z Sokolnik pow. Mińsk Mazowiecki 115
Stanisław SUCHODOLSKI, Cmentarzysko z V&minusVI w. we wsi Podwysokie pow. Suwałki 116
Teresa HILDT-WĘGRZYNOWICZ, Cmentarzysko kultury pomorskiej we wsi Polaki pow. Siedlce 117
Romuald ODOJ, Mezolityczne ostrze kościane odkryte w Potaszni pow. Suwałki 118
Marian KACZYŃSKI, Nowe cmentarzysko w Prudziszkach pow. Suwałki 120
Łucja OKULICZOWA, Naczynia wczesnośredniowieczne ręcznie lepione z Tuchlina pow. Wyszków 122
Kronika
B. KWINKOWSKA, Sprawozdanie z działalności Działu Archeologicznego Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi za rok 1958 124
Antoni KUNYSZ, Działalność Działu Archeologicznego Muzeum Okręgowego w Rzeszowie za lata 1958 i 1959 125
Marian KACZYŃSKI, Powstanie Muzeum Ziemi Suwalskiej w Suwałkach 127
Halina MODRZEWSKA, Działalność Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie w roku 1959 127
Zdzisław RAJEWSKI, Konferencja archeologiczna w Schwerinie w NRD 130Tom XXVII/2, 1961
(Russian and English summaries)
Wiadomości Archeologiczne winietka


Rozprawy
Andrzej KEMPISTY, Ze studiów nad sposobami obróbki surowca kostnego i rogowego w kulturze pucharów lejkowatych 133
Sprawozdania
Krystyna MUSIANOWICZ, Barbara ZAWADZKA, Wczesnośredniowieczna osada w Ogrodnikach pow. Siemiatycze w świetle badań 1959 roku 144
Jacek MIŚKIEWICZ, Wyniki prac wykopaliskowych prowadzonych w roku 1959 w miejscowości Zawady pow. Grójec 197
Zofia WOŹNICKA, Osadnictwo z okresu rzymskiego w Bonikowie pow. Kościan 210
Materiały
Teresa PIĘTKA-DĄBROWSKA, Przyczynki do znajomości okresu od I do VI w.n.e. z międzyrzecza Dniepru i Bugu 217
Barbara ZAWADZKA, Osada wczesnośredniowieczna w Żernikach Dolnych pow. Busko-Zdrój 240
Róża MIKŁASZEWSKA, Cmentarzysko halsztacko-lateńskie w miejscowości Gole pow. Grodzisk Mazowiecki 251
Bogdan BALCER, Materiały kloszowe z województwa kieleckiego w zbiorach Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie 261Tom XXVII/3, 1962
(Russian and English summaries)
Wiadomości Archeologiczne winietka


Rozprawy
Jan KOWALCZYK, Uwagi o problematyce i postulatach badawczych neolitu polskiego 271
Sprawozdania
Lechosław RAUHUT, Jadwiga RAUHUT, Czesław POTEMSKI, Sprawozdania z badań wykopaliskowych na grodzisku "Wyszogród" w Fordonie pow. Bydgoszcz w r. 1959 283
Odkrycia
Barbara WIĄCEK, Ślady osadnictwa we wsi Brusy pow. Chojnice 312
Tadeusz KALETYN, Cmentarzysko ciałopalne kultury łużyckiej w Brzezicy pow. Strzelin 313
Andrzej NIEWĘGŁOWSKI, Sprawozdanie z prac wykopaliskowych w Gościeradowie pow. Kraśnik 314
Jerzy GŁOSIK, Krzemienny grocik trzoneczkowaty ze wsi Grondy pow. Lublin 315
Jerzy GŁOSIK, Topór kamienny kultury ceramiki sznurowej z Jesionny pow. Łęczyca 316
Stefan SKIBIŃSKI, Grodzisko średniowieczne "Horodysko" w Kaniach-Lipówkach pow. Chełm 316
Jerzy PYRGAŁA, Osada z późnego okresu rzymskiego w Kobylnikach pow. Busko 316
Tadeusz KALETYN, Grodzisko wczesnośredniowieczne w Korzeńsku pow. Milicz 317
Tadeusz KALETYN, Grodzisko wczesnośredniowieczne w Łosinie pow. Trzebnica 317
Jacek MIŚKIEWICZ, Osadnictwo ludności kultury łużyckiej w Mierzanowicach pow. Opatów 318
Zenon WOŹNIAK, Wyniki badań w Mogile (Nowa Huta), rejon Szpital-Wschód w r. 1959 321
Róża MIKŁASZEWSKA, Ślady osadnictwa kultury łużyckiej we wsi Ogrodniki pow. Siemiatycze 323
Zygmunt KRZAK, Obozowiska łowców z epoki kamienia koło Opatowa 323
Zygmunt KRZAK, Osada kultury łużyckiej we wsi Piaski Brzustowskie pow. Opatów 324
Jerzy PYRGAŁA, Naczynie kultury grobów kloszowych z Poświętnego pow. Płońsk 325
Emilia KIHL-BYCZKO, Badania na grodzisku wczesnośredniowiecznym w Siemowie pow. Gostyń w roku 1959 326
Leszek GAJEWSKI, Grodzisko we wsi Trepcza pow. Sanok 326
Leszek GAJEWSKI, Grodzisko we wsi Tyrawa Solna pow. Sanok 327
Aleksander FUDALEJ, Odkrycie cmentarzyska w Wiankowie pow. Nowa Sól 328
Tadeusz KALETYN, Grodzisko wczesnośredniowieczne w Wilkowie pow. Świdnica 328
Irena GÓRSKA, Ludmiła GRABA-ŁĘCKA, Badania powierzchniowe nad Wkrą 329
Kronika
Włodzimierz BŁASZCZYK, Sprawozdanie z działalności Działu Archeologicznego Muzeum w Będzinie za lata 1955-1959 331
Janusz KUCZYŃSKI, Zygmunt PYZIK, Działalność Działu Archeologicznego Muzeum Świętokrzyskiego w Kielcach w 1959 r. 333
Halina MODRZEWSKA, Działalność Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie w roku 1960 334
Włodzimierz BŁASZCZYK, Sprawozdanie z działalności Komisji Archeologicznej Śląskiego Instytutu Naukowego w Katowicach za lata 1958−1959 336
Zbigniew BUKOWSKI, Ogólnopolska Archeologiczna Konferencja Sprawozdawcza w Krakowie w dniach 7−9 grudnia 1959 r. 337
Stanisław KOZIEŁ, Nowa wystawa czasowa w Muzeum Archeologicznym w Krakowie 339
Kazimierz BIELENIN, Doroczna Sesja Zespołu Historii Polskiej Techniki Hutniczej i Odlewniczej Zakładu Historii Nauki i Techniki PAN 341
Włodzimierz BŁASZCZYK, Konferencja Archeologiczna w Częstochowie 342
Teresa RÓŻYCKA, Sesja Archeologiczna we Wrocławiu 343
Irena GÓRSKA, Aleksandra WĄSOWICZÓWNA, Sprawozdanie z VI Walnego Zjazdu PTA w Opolu 344Tom XXVII/4, 1962
(Russian and English summaries)
Wiadomości Archeologiczne winietka


Rozprawy
Krystyna MUSIANOWICZ, Ze studiów nad rozplanowaniem Sochaczewa przedlokacyjnego 345
Materiały
Halina RÓŻAŃSKA, Cmentarzysko kultury łużyckiej w Sieniawie-Piganach pow. Jarosław 360
Odkrycia
Henryk WIKLAK, Cmentarzysko w Chrustach pow. Łask 393
Henryk WIKLAK, Grób skrzynkowy w Dominikowicach pow. Poddębice 393
Tadeusz KALETYN, Cmentarzysko kultury łużyckiej w Kaszycach Milickich pow. Milicz 394
Zygmunt PYZIK, Grób kloszowy z okresu wczesnolateńskiego we wsi Klępie Górne pow. Busko Zdrój 395
Henryk WIKLAK, Cmentarzysko kultury łużyckiej w Niemysłowie pow. Poddębice 395
Jerzy PYRGAŁA, Osady z okresu późnolateńskiego i rzymskiego oraz z okresu wczesnośredniowiecznego w Poświętnem pow. Płońsk 396
Kazimierz MOSKWA, Grodzisko wczesnośredniowieczne w Wielowsi pow. Tarnobrzeg 397
Henryk WIKLAK, Stanowisko kultury trzcinieckiej w Windudze pow. Piotrków Trybunalski 398
Leszk GAJEWSKI, Ślady osadnictwa neolitycznego w Woli Lisowskiej pow. Lubartów 398
Kronika
Janusz KUCZYŃSKI, Zygmunt PYZIK, Działalność Działu Archeologicznego Muzeum Świętokrzyskiego w Kielcach w 1960 roku 400
Eligia GĄSSOWSKA, Dział Archeologiczny w Muzeum w Sandomierzu 400
Jerzy SZYDŁOWSKI, Wystawa "Kultura Śląska za pierwszych Piastów" w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu 401
Danuta JASKANIS, Otwarcie stałej ekspozycji archeologicznej Muzeum w Białymstoku 402
foobar foobar

Projekt i wykonanie strony: Łukasz Andrzejowski