foobar foobar
Tom XXX/1-2, 1964
(Russian and English summaries)
Wiadomości Archeologiczne winietka


Rozprawy
Maria NORSKA-GULKOWA, Wczesnośredniowieczne hafty na wyrobach skórzanych z Ostrówka w Opolu z X-XIII w. 1
Materiały
Maria CABALSKA, Zagadnienie obrządku ciałopalnego 18
Bogdan BALCER, Materiały kultury trzcinieckiej i łużyckiej z cmentarzyska w Myśliborzu, pow. Opoczno z badań 1938 r. 45
Alina WIERCIŃSKA, Analiza antropologiczna ludzkich szczątków kostnych z grobów ciałopalnych w Myśliborzu, pow. Opoczno 59
Józef JANOWSKI, Neolityczne topory i motyki z rogu jelenia z terenu województwa rzeszowskiego 66
Miscellanea
Bogdan RUTKOWSKI, Chronologia rzymskich importów ceramicznych w Polsce 75
Teresa WĘGRZYNOWICZ, Zespół ozdób brązowych z Gośniewic Nowych, pow. Grójec 84
Muzealnictwo i konserwatorstwo
Werner COBLENZ, Organizacja prahistorii i wczesnej historii w Niemieckiej Republice Demokratycznej 87
Zdzisław RAJEWSKI, Muzealny pokaz pól bitewnych 96
Zdzisław RAJEWSKI, Pokaz zabytków w terenie 102
Jan KOWALCZYK, Uwagi o organizowaniu wystaw 117
Sprawozdania
Maria CABALSKA, Wyniki dotychczasowych badań archeologicznych w Maszkowicach, pow. Nowy Sącz 121
Halina RÓŻAŃSKA, Sprawozdanie z badań ratowniczych na cmentarzysku w Sochaczewie-Trojanowie za rok 1961 129
Teresa WĘGRZYNOWICZ, Cmentarzysko w Sulbinach, pow. Garwolin, na tle stanowisk kloszowych z południowego Mazowsza 138
Jacek MIŚKIEWICZ, Osada kultury łużyckiej z miejscowości Miszewko Strzałkowskie, pow. Płock 150
Odkrycia
Leszek GAJEWSKI, "Nadbużańskie" wyroby krzemienne z Ciechanek, pow. Lublin 175
Tadeusz KALETYN, Grodzisko w Czerszkowie Małym, pow. Legnica 175
Tadeusz KALETYN, Grodzisko w Dobrzejowie, pow. Legnica 176
Jerzy GŁOSIK, Neolityczny topór kamienny z okolic Gubina 176
Jerzy GŁOSIK, Zniszczony grób kultury ceramiki sznurowej w Jakubowicach, pow. Kazimierza Wielka 177
Tadeusz KALETYN, Grodzisko wczesnośredniowieczne w Konarach, pow. Wołów 177
Jerzy GŁOSIK, Siekierka kamienna z Krześlina, pow. Siedlce 178
Tadeusz KALETYN, Grodzisko wczesnośredniowieczne w Lilikowie, pow. Milicz 178
Leszek GAJEWSKI, Terra sigillata w zbiorku Muzeum Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Lubartowskiej w Lubartowie, woj. lubelskie 179
Tadeusz KALETYN, Ślady średniowiecznej ulicy w Lubiniu Legnickim 179
Leszek GAJEWSKI, "Zamki" w Niebieszczanach, pow. Sanok 180
Tadeusz KALETYN, Grodzisko wczesnośredniowieczne w Olszanach, pow. Wołów 180
Leszek GAJEWSKI, Stanowisko archeologiczne w Paczkowie, pow. Nysa 180
Antoni KUNYSZ, Grodzisko w Przeczycy, pow. Jasło 181
Leszek GAJEWSKI, Niedatowane kopce w Stróżach Wielkich, pow. Sanok 182
Leszek GAJEWSKI, Wczesnośredniowieczny kurhan w Szczekarkowie, pow. Lubartów 183
Jerzy GŁOSIK, Późnoneolityczny kamienny topór "podwójny" z Szewna, pow. Opatów 185
Tadeusz KALETYN, Średniowieczne grodzisko koło Zarzycy, pow. Strzelin 185
Recenzje
Zdzisław Rajewski: Arkaeologisk Forskning I Biskupin, "Kuml", Arbog for Jysk Arkaeologisk Selskab, Aarhus 1958, str. 21-62, ryc. 32, streszczenie w języku niemieckim (Jerzy GŁOSIK) 186
Zdzisław Rajewski: New Discoveries in Western Poland, reprinted from "Archaeology", vol. 11, nr 1, 1958, str. 40-47 (Jerzy GŁOSIK) 186
Zdzisław Rajewski: Teritorij Biskupina w zažnym srjedżoweku jako přikład za rozwice zažneho fewdalizma pola zapadnych Słowjanow, Lětopis Instituta za Serbski Ludospyt, "Historische Jahresschrift des Instituts für Sorbische Volksforschung", Rjad B, Zwjak III, 2 (cyłeho rjada č6), Budyšin 1959, osobna odbitka: str. 427-450, 8 map bez numeracji, fotografie terenowe, rysunki, streszczenie w języku niemieckim (Jerzy GŁOSIK) 186
Anna Świderek: Kiedy piaski egipskie przemówiły po grecku, Warszawa 1959, str. 236 oraz liczne ilustracje na wkładkach poza tekstem (Jerzy HALICKI) 186
Zdzisław Rajewski: Polskie wykopaliska w Biskupinie, w czterech językach: angielskim, francuskim, niemieckim i rosyjskim, wydawnictwo "Polonia", Warszawa 1959, str. 77, str. 81, str. 81, str. 77, ilustracje w tekście bez numeracji (Jerzy GŁOSIK) 187
Teksty źródłowe do nauki historii w szkole Nr 1. Starożytny Wschód, opracował J. Wolski, Warszawa 1959, str. 35. - Nr 2. Starożytna Grecja, opracował J. Wolski, Warszawa 1960, str. 44 (Jerzy HALICKI) 187
Klára Póczy: Budapesti Történeti Muzeum, Kiállításai (Wystawy Muzeum Historycznego w Budapeszcie), Budapeszt 1960, str. 12 (Jan GURBA) 188
Marcel Rion: Pompeii and Herculanum. The glory and the grief. Photographs by Edwin Smith. New York 1960, str. 237 w tym 132 ilustracje oraz nienumerowane ryciny w tekście (Jerzy HALICKI) 188
Origins of the Polish State, wydawnictwo "Polonia", Warszawa 1961 (Jerzy GŁOSIK) 189
Ludwika Press: Atrakcje dla ludzi i bogów, Warszawa 1961, str. 168 w tym 66 rycin w tekście (Jerzy HALICKI) 189
Jerzy Antoniewicz: The Sudovians, The Białystok Scientific Society, WAG, Białystok 1962, str. 20, 24 tablice, w tym cztery kolorowe, cztery mapy (Jerzy GŁOSIK) 189
Z przeszłości Pomorza Zachodniego, Polskie Towarzystwo Archeologiczne, Popularnonaukowa Biblioteka Archeologiczna po redakcją Witolda Hensla, nr 8, Warszawa-Wrocław-Kraków 1962, praca zbiorowa, str. 120, ilustracje numerowane przy poszczególnych artykułach, streszczenie w języku angielskim (Jerzy GŁOSIK) 190
Leszek Dąbrowski, Zofia Jeżewska: Trzy wschody słońca, Warszawa 1962, str. 158 oraz ilustracje na wkładkach poza tekstem (Jerzy HALICKI) 190
Aleksander Śnieżko: Katalog wystawy "Archeologia i sztuka antyczna" na znaczkach pocztowych, Wrocław 1962, Muzeum Poczty i Telekomunikacji oraz Muzeum Śląskie we Wrocławiu, str. 24 (Jan GURBA) 191
Anna Świderek: Historie nieznane Historii, Warszawa 1962, Biblioteka Problemów, t. 56, str. 332 oraz liczne ryciny w tekście (Jerzy HALICKI) 191
Jerome Carcopino: Życie codzienne w Rzymie w okresie rozkwitu cesarstwa, przełożyła Maria Pąkcińska, Warszawa 1960, str. 359, 73 ryc. na tablicach kredowych oraz 2 plany poza tekstem (Jerzy HALICKI) 192
Emile Mireaux: Życie codzienne w Grecji w epoce homeryckiej, przełożył Stanisław Kołodziejczyk, Warszawa 1962, str. 211 oraz 63 ryciny na kredowych tablicach (Jerzy HALICKI) 193
Gilbert i Colette Charles-Picard: Życie codzienne w Kartaginie w czasach Hannibala, przełożyła Irena Wieczorkiewicz, Warszawa 1962, str. 218 oraz 54 ryciny na tablicach kredowych (Jerzy HALICKI) 194
Pradzieje Górnego Śląska, przewodnik po Wystawie, Muzeum Górnośląskie, Bytom 1963, str. 51, ryc. 37(Jerzy GŁOSIK) 195
Maria Nowicka, Ludwika Press: Od Fanagorii do Apollonii, Warszawa 1962, str. 282, ryc. 115 i 2 mapki poza tekstem (Jerzy HALICKI) 195
Georges Contenau: Życie codzienne w Babilonii i Asyrii, przełożyła Eligia Bąkowska, Warszawa 1963, str. 275 oraz 52 ilustracje na tablicach kredowych (Jerzy HALICKI) 196
Hermann i Georg Schreiber: Zaginione miasta, Katowice 1959, przekład z niemieckiego Alfred Ligocki, str. 300, 16 ilustracji poza tekstem (Jerzy HALICKI) 197
Henri Paul Eydoux: Realites et enigmes de l'archeologie, Paris 1963, str. 270 oraz 101 ilustracji (Olga LIPIŃSKA) 197
Kronika
Tadeusz ŻUROWSKI, Problematyka ratownictwa na ogólnopolskiej konferencji konserwatorów abytków archeologicznych 199
Tadeusz KALETYN, Muzeum Ziemi Ślężańskiej w Sobótce 202
Zdzisław RAJEWSKI, Konferencja w sprawie konserwacji zabytków metalowych w Poznaniu 202
Zdzisław RAJEWSKI, Sympozjum muzeologów 203
Jadwiga RAUHUTOWA, Andrzej NIEWĘGŁOWSKI, Sprawozdanie z VII Archeologicznej Konferencji Sprawozdawczej w Łodzi 203
Włodzimierz BŁASZCZYK, I Tydzień Muzealny w Częstochowie 205
Włodzimierz BŁASZCZYK, Ogólnopolska Sesja Archeologiczna w Częstochowie poświęcona pradziejom Górnego Śląska 206
Kazimierz BIELENIN, Konferencja Zespołu Historii Polskiej Techniki Hutniczej 206
Włodzimierz BŁASZCZYK, Wystawa sztuki starożytnej w Częstochowie 207
Bronisław CMELA, Nowa wystawa archeologiczna w Muzeum w Rzeszowie 208
Irena GÓRSKA, Walny Zjazd Polskiego Towarzystwa Archeologicznego w Rzeszowie 210
Zdzisław RAJEWSKI, Sympozjum archeologów i historyków 210
Zdzisław RAJEWSKI, Kurs dla fotografów 210
Zdzisław RAJEWSKI, Ogólnokrajowa narada towarzystw regionalnych i przyjaciół muzeów 211
Antoni KUNYSZ, Działalność Działu Archeologicznego Muzeum Okręgowego w Rzeszowie w roku 1961 211Tom XXX/3-4, 1964
(Russian and English summaries)
Wiadomości Archeologiczne winietka


Rozprawy
Tadeusz MALINOWSKI, Możliwości interpretacyjne znaleziska złotych przedmiotów scytyjskich w Witaszkowie 215
Wojciech SZYMAŃSKI, Przyczynki do zagadnienia chronologii i zasięgu występowania żelaznych noży z rękojeściami zakończonymi wolutami 221
Andrzej NIEWĘGŁOWSKI, Ogólne wyniki i problematyka badań stanowisk z okresu późnolateńskiego i rzymskiego w okolicach Garwolina 229
Materiały
Krystyna MUSIANOWICZ, Wyniki badań w 1962 roku na osadzie podgrodowej w Warszawie-Bródnie Starym 246
Andrzej NIEWĘGŁOWSKI, Jerzy OKULICZ, Cmentarzysko z okresów późnolateńskiego i rzymskiego w miejscowości Stupsk-Kolonia, pow. Mława 269
Róża MIKŁASZEWSKA-BALCER, Materiały kultury łużyckiej z epoki brązu oraz z początków epoki żelaza w dorzeczu górnej Warty i środkowej Pilicy 281
Miscellanea
Tadeusz KALETYN, Pracownia odlewnicza w osadzie kultury łużyckiej w Dębnicy, pow. Trzebnica 289
Zdzisław SOCHACKI, Obiekt z zagadkowymi naczyniami w osadzie kultury ceramiki promienistej w Dłubni-Zesławicach, pow. Kraków 304
Henryk WIKLAK, Naramienniki z Borówka, pow. Łowicz 311
Zdzisław SOCHACKI, Grób kultury ceramiki sznurowej w Dłubni-Zesławicach pod Krakowem 317
Eligia GĄSSOWSKA, Znaleziska ruskich korczag w Sandomierzu 322
Anna UZAROWICZOWA, Grób z wczesnej epoki brązu w Szpikołosach, pow. Hrubieszów 326
Alina WIERCIŃSKA, Charakterystyka antropologiczna ludzkich szczątków kostnych ze Szpikołosów, pow. Hrubieszów 332
Krystyna SZLACHETKO, Analiza uzębienia czaszki ludzkiej ze stanowiska Szpikołosy, pow. Hrubieszów 334
Sprawozdania
Kazimierz MOSKWA, Łużyckie cmentarzysko ciałopalne na stanowisku 1 w Mokrzyszowie, pow. Tarnobrzeg 336
Róża MIKŁASZEWSKA-BALCER, Cmentarzysko kultury łużyckiej w Warszawie-Miedzeszynie 354
Łucja OKULICZOWA, Cmentarzysko z okresu rzymskiego w Tuchlinie, pow. Wyszków 372
Elżbieta KEMPISTY, Cmentarzyska kultury amfor kulistych w Małoszewku i Sikorzu, pow. Płock 388
Anna UZAROWICZOWA, Wyniki badań sondażowych na osadzie wczesnośredniowiecznej w Wołajowicach, pow. Hrubieszów 398
Barbara ZAWADZKA, Dwa kurhany ciałopalne z V-VI w.n.e. w miejscowości Szeszupka, pow. Suwałki 417
Anna UZAROWICZOWA, Wyniki badań we wsi Gródek Nadbużny, pow. Hrubieszów w 1961 roku 429
Janusz K. KOZŁOWSKI, Stanowisko górnopaleolityczne Dzierżysław I, pow. Głubczyce, na Górnym Śląsku w świetle badań przeprowadzonych w 1962 roku 461
Maria KRYSOWSKA, Badania petrograficzne lessów profilu z Dzierżysławia, pow. Głubczyce 478
Muzealnictwo i konserwatorstwo
Anna WOJCIECHOWSKA, Metoda i przebieg konserwacji łodzi lednickiej 481
Odkrycia
Zdzisław SOCHACKI, Jama kultury łużyckiej w Bieńczycach koło Krakowa 489
Tadeusz KALETYN, Grób ciałopalny kultury łużyckiej ze starszej fazy okresu halsztackiego w miejscowości Brzezica, pow. Strzelin 491
Stefan SKIBIŃSKI, Neolityczne przedmioty z "Zasłupia" w Chełmie 491
Stefan SKIBIŃSKI, Fragment toporka kamiennego z Głubczyc, pow. Chełm 492
Jerzy GŁOSIK, Nieznane stanowiska neolityczne w miejscowości Edwardów, pow. Grójec 492
Stefan SKIBIŃSKI, Fragment toporka kamiennego z Horodyszcza, pow. Chełm 493
Stefan SKIBIŃSKI, Wczesnośredniowieczne grodzisko "Szwedzkie Okopy" w Kaniach-Krowicy, pow. Chełm 493
Leszek GAJEWSKI, Flaszeczka szklanna (lacrimarium) z miejscowości Kosiorów, pow. Opole Lubelsie 494
Tadeusz KALETYN, Dwa groby ciałopalne kultury łużyckiej z Krzelkowa, pow. Ząbkowice Śląskie 495
Leszek GAJEWSKI, Naczynie gliniane z okresu rzymskiego, znalezione w miejscowości Książnice Wielkie, pow. Kazimierza Wielka 496
Anna UZAROWICZOWA, Siekierki krzemienne ze wsi Moniatycze, pow. Hrubieszów 496
Stefan SKIBIŃSKI, Krzemienna piłka sierpowata z Okszowa, pow. Chełm 497
Tadeusz KALETYN, Cmentarzysko ciałopalne kultury łużyckiej ze starszej fazy okresu halsztackiego w Pieszkowie, pow. Lubin Legnicki 497
Stefan SKIBIŃSKI, Wczesnośredniowieczne grodzisko "Horodyszcze" w Sajczycach-Czułczycach Małych, pow. Chełm 499
Jerzy GŁOSIK, Ozdoba z brązu z miejscowości Strzyżów, pow. Hrubieszów 500
Stefan SKIBIŃSKI, Grodzisko wczesnośredniowieczne "Wały" w Tarnowie-Karczunku, pow. Chełm 500
Tadeusz KALETYN, Cmentarzysko kultury łużyckiej z wczesnej epoki żelaza w Warkoczu, pow. Strzelin 502
Tadeusz KALETYN, Trzy groby kultury łużyckiej z V okresu epoki brązu w Wąsoszu, pow. Góra Śląska 502
Mieczysław FRAŚ, Wczesnośredniowieczne naczynie dwustożkowe na Wawelu 504
Kronika
Włodzimierz BŁASZCZYK, Sprawozdanie z działalności Działu Archeologicznego Muzeum w Częstochowie za lata 1959-1963 506
Włodzimierz BŁASZCZYK, Sprawozdanie z działalności Komisji Archeologicznej Śląskiego Instytutu Naukowego w Katowicach za lata 1960-1963 508
Bogusław GIERLACH, Sprawozdanie z działalności Konserwatora Zabytków Archeologicznych na m. st. Warszawę w 1962 roku 509
Antoni KUNYSZ, Działalność Działu Archeologicznego Muzeum Okręgowego w Rzeszowie w 1962 roku 510
Jan GURBA, Walny Zjazd Polskiego Towarzystwa Archeologicznego w Rzeszowie w 1963 roku 512
Alina WIERCIŃSKA, VII Konferencja czechosłowackich antropologów w Pieštanach 512
Jan ŁOBOCKI, Wystawa problemowa Wydziału Inżynierii i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie 513
Zdzisław RAJEWSKI, Międzynarodowa Konferencja w Czechosłowacji 514
Jerzy OKULICZ, Otwarcie Muzeum ziemi zawkrzeńskiej w Mławie 514
Zdzisław RAJEWSKI, Ogólnopolska konferencja archeologów i historyków w Katowicach 514
Zdzisław RAJEWSKI, Wystawa "Wykopaliska Warszawskie" 515
Róża MIKŁASZEWSKA-BALCER, Anna UZAROWICZOWA, Konferencja muzeologów i konserwatorów archeologicznych 515
Zdzisław RAJEWSKI, Rezerwaty archeologiczne na wystawie międzynarodowej w Wenecji w 1964 roku 518
Zdzisław RAJEWSKI, Aerofotograficzna dokumentacja obiektów archeologicznych na wystawie międzynarodowej w Lizbonie w 1964 r. 518
foobar foobar

Projekt i wykonanie strony: Łukasz Andrzejowski