foobar foobar
Tom XXXI/1, 1965
(Russian and English summaries)
Wiadomości Archeologiczne winietka


Miscellanea
Michał GRADOWSKI, Dzieje Arsenału Warszawskiego siedziby Państwowego Muzeum Archeologicznego 1
Henryk WIKLAK, Skarb naczyń brązowych kultury łużyckiej z Kuźnicy Skakawskiej, pow. Wieruszów 13
Marian GUMOWSKI, Monety piastowskie z Ujmy Dużej, pow. Aleksandrów Kujawski 19
Materiały
Aleksander KRÓL, Odkrycia architektoniczne w latach 1963-1964 na Zamku Królewskim w Warszawie 30
Bogusław GIERLACH, Dariusz CZŁONKOWSKI, Prace ratownicze na Zamku Królewskim w Warszawie w latach 1963-1964 34
Halina A. ZĄBKIEWICZ-KOSZAŃSKA, Cmentarzysko z okresu halsztackiego w Grójcu Wielkim, pow. Sieradz 41
Bogusław i Olga GIERLACHOWIE, Badania archeologiczne na stanowisku Warszawa-Wawrzyszew 52
Andrzej WIERCIŃSKI, Analiza antropologiczna ludzkich szczątków kostnych z cmentarzyska nowożytnego (XVI-XVIII w.) w Wawrzyszewie 55
Bogusław GIERLACH, Cmentarzysko wczesnośredniowieczne w Warszawie-Wilanowie w świetle badań 1961 r. 68
Krzysztof JANISZOWSKI, Materiały z badań wiertniczych na Górze Gnojowej w Warszawie w 1964 r. 75
Muzealnictwo i konserwatorstwo
Zdzisław RAJEWSKI, Archeologiczny rezerwat muzealny w Starym Bródnie w obrębie Warszawy 80
Anna WOJCIECHOWSKA, Metody konserwacji metalowych zabytków archeologicznych 88
Odkrycia
Anna UZAROWICZOWA, Luźne znaleziska z Gródka Nadbużnego, pow. Hrubieszów 96
Jerzy GŁOSIK, Motyka rogowa znaleziona w Warszawie na Mokotowie 98
Halina A. ZĄBKIEWICZ-KOSZAŃSKA, Skarb brązowy z Łęki koło Piątku, pow. Łęczyca 99
Halina A. ZĄBKIEWICZ-KOSZAŃSKA, Grób popielnicowy z Łagiewnik, pow. Sieradz, stanowisko 2 99
Maria GĄDZIKIEWICZ-WOŹNIAK, Groby kloszowe z Warszawy-Żerania 100
Barbara BUCZEK-PŁACHTOWA, Badania ratownicze w Rochalikach, pow. Pruszków 102
Halina A. ZĄBKIEWICZ-KOSZAŃSKA, Nowe stanowiska z terenu woj. łódzkiego 104
Jerzy GŁOSIK, Zniszczona osada wczesnośredniowieczna w miejscowości Strękowo, pow. Ostrów Mazowiecka 108
Bogusław GIERLACH, Badania sondażowe na terenie Wilanowa w 1962 r. 109
Bogusław GIERLACH, Prace sondażowe na terenie Warszawy-Pragi 111
Jacek STRUPIECHOWSKI, Prace ratownicze na placu Teatralnym 112
Ewa KOWALCZEWSKA, Prace ratownicze na terenie ul. Solec w Warszawie w r. 1964 115
Krzysztof JANISZOWSKI, Badania ratownicze na ulicy Waleriana Bagińskiego (stanowisko "Hotel Europejski") 116
Kronika
Andrzej WIERCIŃSKI, Przegląd badań antropologicznych prowadzonych w Warszawie i okolicach w powojennym dwudziestoleciu 120
Stanisław BURATYŃSKI, D. GOSTYŃSKA, Wystawa Oddziału Muzeum Archeologicznego w Nowej Hucie 121
Halina MODRZEWSKA, Działalność Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie w 1963 r. 123
Bogusław GIERLACH, Sprawozdanie z działalności Konserwatora Zabytków Archeologicznych m. st. Warszawy w 1963 r. 127
Bogusław GIERLACH, Sprawozdanie z działalności Konserwatora Zabytków Archeologicznych m. st. Warszawy w 1964 r. 127
Zdzisław RAJEWSKI, Seminarium muzealne w Krakowie 128
Marian KACZYŃSKI, Konferencja szkoleniowa w Jabłonnie 128
Jan GROMNICKI, Wystawa działu archeologicznego Muzeum Lubelskiego 128
Zdzisław RAJEWSKI, Wystawa w zamku w Liwie na Mazowszu 130
Zdzisław RAJEWSKI, Seminarium: Muzeum a szkoła 130
Zdzisław RAJEWSKI, Sympozjum muzealne w Toruniu 130
Zdzisław RAJEWSKI, Sympozjum konserwatorskie we Wrocławiu 131
Zdzisław RAJEWSKI, Wystawa "Pradzieje Warszawy" 131
Zdzisław RAJEWSKI, Międzynarodowy Kongres Archeologii Słowiańskiej 132
Zdzisław RAJEWSKI, Międzynarodowa wystawa poświęcona kulturze słowiańskiej 132Tom XXXI/2-3, 1965
(Russian and English summaries)
Wiadomości Archeologiczne winietka


Zeszyt wydany z okazji I Międzynarodowego Kongresu Archeologii Słowiańskiej w Warszawie i międzynarodowej wystawy kultury słowiańskiej we wczesnym średniowieczu.
Rozprawy
Maria CABALSKA, Grodzisko wczesnośredniowieczne w Chełmcu Polskim, pow. Nowy Sącz i problem chronologii grodzisk Sądeczyzny 135
Wojciech SZYMAŃSKI, Wczesnośredniowieczne noże z rękojeściami zakończonymi wolutami w świetle nowych badań 146
Miscellanea
Alina KIETLIŃSKA, Andrzej WIERCIŃSKI, Antropomorficzna szklana nasadka szpili w zbiorach Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie 149
Zdzisław SOCHACKI, Ślady późnoneolitycznej zagrody dla bydła(?) w Dłubni-Zesławicach, pow. Kraków 154
Elżbieta KEMPISTY, Grób kultury pucharów lejkowatych w Kamieniu Łukawskim, pow. Sandomierz 159
Alina WIERCIŃSKA, Analiza antropologiczna neolitycznego szkieletu ludzkiego z Kamienia Łukawskiego, pow. Sandomierz 163
Krystyna SZLACHETKO, Uwagi odontologiczne dotyczące neolitycznej czaszki ludzkiej z Kamienia Łukawskiego, pow. Sandomierz 170
Zdzisław SOCHACKI, Grób z wczesnego okresu epoki brązu we wsi Mokrelipie, pow. Zamość 174
Materiały
Henryk WIKLAK, Cmentarzysko ciałopalne kultury łużyckiej i wenedzkiej w Leżnicy Wielkiej, pow. Łęczyca 179
Krystyna MUSIANOWICZ, Osada podgrodowa w Warszawie-Bródnie Starym 203
Alina WIERCIŃSKA, Analiza antropologiczna ludzkich szczątków kostnych z cmentarzyska ciałopalnego z okresu późnolateńskiego i wczesnorzymskiego w Kleszewie, pow. Pułtusk 216
Anna UZAROWICZOWA, Osada kultury łużyckiej w Podgajczu, pow. Opatów 226
Muzealnictwo i konserwatorstwo
Zdzisław SOCHACKI, Kilka uwag o muzeach węgierskich 237
Sprawozdania
Elżbieta KEMPISTY, Sprawozdanie z prac wykopaliskowych przeprowadzonych w 1962 r. na osadzie kultury pucharów lejkowatych w Kamieniu Łukawskim, pow. Sandomierz 245
Bogdan BALCER, Sprawozdanie z badań prowadzonych w latach 1962-1964 na stanowisku Pieczyska (Zbrza Duża) w Zawichoście, pow. Sandomierz 246
Anna UZAROWICZOWA, Sprawozdanie z badań stanowisk neolitycznych w Klementowicach, pow. Puławy w 1964 r. 248
Stefan WOYDA, Sprawozdanie z badań na cmentarzysku późnolateńskim w Kleszewie, pow. Pułtusk 250
Teresa LIANA, Sprawozdanie z ratowniczych prac wykopaliskowych w Pęcławicach, pow. Łęczyca 250
Maria CABALSKA, Sprawozdanie z prac wykopaliskowych przeprowadzonych na stanowisku Babia Góra w Zabrzeży, pow. Nowy Sącz w 1963 r. 252
Odkrycia
Jan TRZECIAKOWSKI, Materiał krzemienny z Rumina, pow. Konin, stanowisko III 256
Jerzy GŁOSIK, Topór kamienny z miejscowości Górka Zaborska, pow. Hrubieszów 258
Marta GODŁOWSKA, Osada kultury ceramiki promienistej w Luboczy (Nowa Huta), pow. Kraków 258
Jerzy GŁOSIK, Dwa znaleziska neolityczne z Łodzi 259
Jerzy GŁOSIK, Znaleziska archeologiczne z miejscowości Szpikołosy, pow. Hrubieszów 261
Andrzej KEMPISTY, Zbiorowy pochówek kultury ceramiki sznurowej w Złotej Pińczowskiej, pow. Pińczów 261
Aleksandra SZYMAŃSKA, Grób skrzynkowy w Kąpinie, pow. Wejherowo 264
Jerzy GŁOSIK, Stanowisko kultury ceramiki sznurowej z miejscowości Wnętrzne, pow. Łuków 265
Leszek GAJEWSKI, Badania powierzchniowe w Lubartowie i okolicy 266
Teresa LIANA, Grób ciałopalny z Pęcławic, pow. Łęczyca 267
Teresa LIANA, Grób późnolateński z Kacic, pow. Pułtusk 269
Teresa LIANA, Umbo żelazne z miejscowości Słopsk, pow. Wołomin 269
Tadeusz ŻUROWSKI, Cmentarzysko kultury grobów kloszowych w Helenowie, pow. Pruszków 270
Irena KRZYSZCZUK, Cmentarzysko kultury grobów kloszowych w Radotkach, pow. Płock 270
Alina WIERCIŃSKA, Analiza antropologiczna szczątków kostnych kultury grobów kloszowych z Radotek, pow. Płock 271
Aleksandra SZYMAŃSKA, Groby skrzynkowe kultury pomorskiej w Gdyni-Redłowie 272
Jan GURBA, Grób kultury łużyckiej w Bliskowicach, pow. Kraśnik 274
Jerzy GŁOSIK, Motyka kamienna tzw. typu bałtyckiego, z wczesnej epoki brązu, z miejscowości Bokrze Stare, pow. Sejny 276
Zdzisław SOCHACKI, Stanowisko archeologiczne nr III na polach wsi Mokrelipie, pow. Zamość 277
Andrzej KEMPISTY, Odkrycia w Zdrojkach, pow. Mińsk Mazowiecki 279
Tadeusz KALETYN, Grodzisko wczesnośredniowieczne w Chobieni, pow. Wołów 280
Tadeusz KALETYN, Grodzisko wczesnośredniowieczne w Dziesławicach, pow. Syców 280
Tadeusz KALETYN, Grodzisko wczesnośredniowieczne w Rzymówce, pow. Złotoryja 281
Leszek GAJEWSKI, Wczesnośredniowieczne naczynie gliniane z Urządkowa, pow. Opole Lubelskie 281
Janusz KUCZYŃSKI, Skarb monet wczesnośredniowiecznych z Łagowicy Starej, pow. Opatów 282
Henryk WIKLAK, Cmentarzysko z XI w. w Psarach, pow. Piotrków Trybunalski 283
Tadeusz KALETYN, Grodzisko średniowieczne w Górzynie, pow. Wołów 284
Tadeusz KALETYN, Grodzisko średniowieczne w Pogalewie Małym, pow. Wołów 284
Tadeusz KALETYN, Grodzisko średniowieczne w Radyni pod Drołtowami, pow. Syców 285
Tadeusz KALETYN, Grodzisko średniowieczne(?) w Rajczynie, pow. Wołów 285
Tadeusz KALETYN, Grodzisko średniowieczne w Słupie, pow. Wołów 285
Tadeusz KALETYN, Grodzisko średniowieczne w okolicy wsi Wały, pow. Wołów 286
Tadeusz KALETYN, Grodzisko średniowieczne w Żerkówku, pow. Wołów 286
Kronika
Tadeusz ŻUROWSKI, Docent Michał Drewko 287
Halina MODRZEWSKA, Działalność Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie w 1964 r. 289
Zdzisław RAJEWSKI, Wystawa archeologiczno-historyczna w muzeum w Pułtusku 294Tom XXXI/4, 1966
(Russian and English summaries)
Wiadomości Archeologiczne winietka


Rozprawy
Zdzisław SOCHACKI, Uwagi ogólne o kulturze ceramiki promienistej (kanelowanej) w Polsce 297
Materiały
Antoni KUNYSZ, Osadnictwo otwarte w Polsce południowo-wschodniej od VI do XIII w. 320
Jerzy PIASKOWSKI, Metaloznawcze badania przedmiotów żelaznych z Mieżan i Sudaty (LSRR) 363
Bogusław GIERLACH, Góra Zamkowa w Wyszogrodzie w świetle prac wykopaliskowych w latach 1959-1960 380
Bogusław GIERLACH, Prace wykopaliskowe w Wyszogrodzie-Mieście w latach 1961 i 1964 391
Barbara BUCZEK-PŁACHTOWA, Ceramika kultury łużyckiej w zbiorach Muzeum w Gliwicach 399
Miscellanea
Lechosław RAUHUT, Grodzisko "Okop" we wsi Poryte-Jabłoń, pow. Zambrów 410
Muzealnictwo i konserwatorstwo
Kazimierz BIELENIN, Badania doświadczalne nad wytopem żelaza w kotlince świętokrzyskiej 417
Odkrycia
Maria CABALSKA, Zniszczona osada z epoki neolitu w Biegonicach, pow. Nowy Sącz 424
Tadeusz KALETYN, Grociki neolityczne z Dębnicy, pow. Trzebnica 425
Anna UZAROWICZOWA, Nowe stanowiska neolityczne w Klementowicach, pow. Puławy 425
Jerzy GŁOSIK, Szczątki grobu kultury amfor kulistych w miejscowości Lisice, pow. Sochaczew 426
Zdzisław SOCHACKI, Jama neolityczna i materiał z okresu rzymskiego w Łężkowicach, pow. Bochnia 426
Tadeusz KALETYN, Cmentarzysko kultury łużyckiej w miejscowości Polanka, pow. Legnica 428
Jerzy GŁOSIK, Cmentarzysko kultury łużyckiej w miejscowości Rogalin, pow. Hrubieszów 428
Januariusz JANIKOWSKI, Grób kultury łużyckiej ze Starogrodu, pow. Chełmno 430
Leszek GAJEWSKI, Wisiorek brązowy z Zofipola, pow. Proszowice 434
Lechosław RAUHUT, Naczynie wczesnośredniowieczne z rzeki Narwi 434
Jerzy LODOWSKI, Grodzisko wczesnośredniowieczne koło Niemila, pow. Oława 435
Tadeusz KALETYN, Grodzisko wczesnośredniowieczne w Orsku, pow. Wołów 436
Tadeusz KALETYN, Średniowieczne grodzisko w Bojanicach, pow. Świdnica 436
Tadeusz KALETYN, Średniowieczne grodzisko w okolicy Milina, pow. Wrocław 437
Tadeusz KALETYN, Średniowieczne grodzisko w Prusicach, pow. Trzebnica 437
Tadeusz KALETYN, Średniowieczne grodzisko w okolicy wsi Rokitki, pow. Złotoryja 438
Tadeusz KALETYN, Grodzisko średniowieczne w Rokitnicy, pow. Złotoryja 438
Leszek GAJEWSKI, Ślady osadnictwa średniowiecznego w Zofipolu, pow. Proszowice 439
Jerzy GŁOSIK, Zabytkowa łódź-dłubanka wydobyta z rzeki Rawki, w miejscowości Sierzchów, pow. Łowicz 441
Kronika
Michał GRADOWSKI, Wystawa "Archeologia i prahistoria w plastyce" 443
Michał GRADOWSKI, Zakupy z wystawy "Archeologia i prahistoria w plastyce" 444
Zdzisław RAJEWSKI, Otwarcie rezerwatu archeologicznego w Częstochowie 445
Józef NIŻNIK, II Archeologiczne Sympozjum Karpackie 445
Bronisław CMELA, Nowa wystawa archeologiczna w muzeum w Przemyślu 446
Zdzisław RAJEWSKI, Sesja naukowa w Zakroczymiu 448
Jerzy GŁOSIK, Nowa ekspozycja w oknie wystawowym Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Warszawie 448
foobar foobar

Projekt i wykonanie strony: Łukasz Andrzejowski