foobar foobar
Tom XXXVI/1, 1971
(Russian and English summaries)
Wiadomości Archeologiczne winietka


Zeszyt poświęcony Profesorowi Witoldowi Henslowi
Muzealnictwo i konserwatorstwo
Zdzisław RAJEWSKI, Muzealnictwo i konserwatorstwo archeologiczne w XXV-leciu PRL 5
Zdzisław RAJEWSKI, Kopalnia krzemienia w Krzemionkach i jej problemy archeologiczno-muzealne 19
Miscellanea
Elżbieta KEMPISTY, Jan GURBA, Z zagadnień początków neolitu polskiego 38
Janusz K. KOZŁOWSKI, W sprawie początków neolitu na ziemiach polskich 44
Bogdan BALCER, O stanie i potrzebach w zakresie badań krzemieniarstwa neolitu i wczesnej epoki brązu 51
Materiały
Bogdan BALCER, Kopalnia krzemienia w Świeciechowie-Lasku, pow. Kraśnik w świetle badań 1967 r. 71
Odkrycia
Jerzy KOPACZ, Nowe znalezisko topora z rogu jelenia z Kazimierza Dolnego, pow. Puławy 133
Włodzimierz WOJCIECHOWSKI, Nowe ślady osadnictwa ludności kultury pucharów lejkowatych z Mierczyc, pow. Legnica 133
Krzysztof KOWALSKI, Znalezisko z miejscowości Trębanów, pow. Opatów 135
Krzysztof KOWALSKI, Grób kloszowy z Wyszmontowa, pow. Opatów 135
Barbara BUCZEK-PŁACHTOWA, Badania archeologiczne na grodzisku wczesnośredniowiecznym w Raciążu, pow. Sierpc w 1968 r. 136
Kronika
Aleksandra COFTA-BRONIEWSKA, Wystawa pt. 50 lat Katedry Pradziejowej i Wczesnośredniowiecznej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu 138
Jerzy GŁOSIK, "Życie w Biskupinie" w telewizji 142
Zdzisław RAJEWSKI, II Międzynarodowy Kongres Archeologii Słowiańskiej w Berlinie 143
Zdzisław RAJEWSKI, Międzynarodowa Konferencja ICOM'u w Związku Radzieckim poświęcona muzeom archeologicznym i historycznym 143
Zdzisław RAJEWSKI, Sympozjum archeologiczne poświęcone późnemu okresowi halsztackiemu 143
Halina MODRZEWSKA, Działalność Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie w 1969 r. 144
Jerzy GŁOSIK, Obcojęzyczna seria komunikatów o pogotowiu archeologicznym 152Tom XXXVI/2, 1971
(Russian and English summaries)
Wiadomości Archeologiczne winietka


Rozprawy
Zbigniew BUKOWSKI, Charakter osadnictwa kultury łużyckiej w fazie osiedli obronnych na przykładzie Śląska i Wielkopolski 155
Miscellanea
Teresa DĄBROWSKA, Grób z okresu rzymskiego z naczyniami kultury pomorskiej 178
Krystyna MUSIANOWICZ, Brązowy enkolpion z Zamościa 184
Materiały
Kazimierz KRYSIAK, Alicja LASOTA, Zwierzęce materiały kostne z osady Kamień Łukawski, pow. Sandomierz 187
Sławomira CIEPIELA, Ozdoby i naczynia szklane odkryte w Nakle nad Notecią 203
Stanisław FRELEK, Osadnictwo wczesnodziejowe w dorzeczu prawego ujścia Wieprza i Wisły 213
Odkrycia
Zbigniew BAGNIEWSKI, Nowe ślady osadnictwa paleolitycznego w Trzebnicy 224
Wacław ROMIŃSKI, Toporek typu sobótczańskiego z okolic Otmuchowa, pow. Grodków 225
Krzysztof KOWALSKI, Siekierka kamienna z okolic Konina 226
Jerzy GŁOSIK, Naczynie kultury łużyckiej, wydobyte z dna jeziora biskupińskiego, po stronie miejscowości Godawy, pow. Żnin 226
Jan GURBA, Środkowolateńska fibula żelazna z Jaszczowa, pow. Lublin 226
Alina KIETLIŃSKA, Nowe dane do mapy monet starożytnych 227
Wojciech SZYMAŃSKI, Osadnictwo wczesnośredniowieczne z XI-XII w. w rejonie Słupna, pow. Płock 230
Leszek GAJEWSKI, Odkrycia archeologiczne w miejscowości Giżyce, pow. Lubartów 235
Kronika
Hanna JANKOWSKA, Wystawa objazdowa Muzeum Archeologicznego we Wrocławiu "Z pradziejów narodów Związku Radzieckiego" 238
Zdzisław RAJEWSKI, Ogólnopolska Konferencja Konserwatorów Zabytków Archeologicznych we Wrocławiu 239
Barbara ZAWADZKA-ANTOSIK, Sesja naukowopopularna w Gostyninie 239
Jerzy GŁOSIK, Konferencja dla korespondentów zagranicznych o Pogotowiu Archeologicznym 239Tom XXXVI/3, 1971
(Russian and English summaries)
Wiadomości Archeologiczne winietka


Miscellanea
Jan KOWALCZYK, W związku z dyskusją nad początkami neolitu 243
Hanna WIĘCKOWSKA, Uwagi do dyskusji nad początkami neolitu polskiego 253
Krzysztof NOWIŃSKI, Przyczynek do badań nad rozwojem grodów w zamki 259
Muzealnictwo i konserwatorstwo
Marian KACZYŃSKI, "Rzemiosło Artystyczne Dagestanu" - wystawa z muzeów radzieckich a niektóre problemy wystawiennictwa muzealnego 267
Materiały
Lechosław RAUHUT, Ludgarda DŁUGOPOLSKA, Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w obudowie kamiennej w Pokrzywnicy Wielkiej, pow. Nidzica 292
Odkrycia
Jerzy KOPACZ, Nieznane zabytki kultury strzyżowskiej z cmentarzyska w Torczynie 354
Jan GURBA, Brązowy grot oszczepu ze wsi Czartoria, pow. Hrubieszów 355
Marian KACZYŃSKI, Interesujące znalezisko z miejscowości Goniądz-Szafranki, pow. Mońki 355
Leszek GAJEWSKI, Nowe stanowisko archeologiczne w miejscowości Jurata, pow. Puck 356
Kronika
Jerzy GŁOSIK, III Międzynarodowy Kongres Fino-Ugrystów w Tallinnie 358
Olga LIPIŃSKA, Sesja naukowa w Kielcach poświęcona badaniom dziejów i techniki świętokrzyskiego górnictwa i hutnictwa kruszcowego 359
Janina MIERZECKA, Sekcja Fotografii Naukowej Związku Polskich Artystów Fotografików 359
Jerzy GŁOSIK, Informacje zagraniczne o Pogotowiu Archeologicznym 330

Tom XXXVI/4, 1971


Indeks do tomów XXII−XXXV
foobar foobar

Projekt i wykonanie strony: Łukasz Andrzejowski