foobar foobar
Tom XXXVII/1, 1972
(Russian and English summaries)
Wiadomości Archeologiczne winietka


Rozprawy
Maria CABALSKA, Ze studiów nad systemami religijnymi związanymi z obrządkiem ciałopalnym (próba rekonstrukcji) 3
Andrzej NIEWĘGŁOWSKI, Stosunki kulturowe i osadnicze na początku okresu lateńskiego na Mazowszu 19
Muzealnictwo i konserwatorstwo
Zdzisław RAJEWSKI, Hallstatt - wystawa najcenniejszych zabytków pradziejowych z Naturhistorisches Museum w Wiedniu 41
Materiały
Barbara CZERSKA, Żelazne klucze, kłódki i części zamków z grodu wczesnośredniowiecznego na Ostrówku w Opolu 55
Jerzy PIASKOWSKI, Technologia przedmiotów żelaznych ludności kultury łużyckiej i pomorskiej na ziemiach Polski 72
Bogdan BALCER, Robert H. BIGGERSTAFF, Znalezisko żuchwy ludzkiej w jamie kultury pucharów lejkowatych na stanowisku Pieczyska w Zawichoście, pow. Sandomierz 90
Kronika
Zdzisław RAJEWSKI, Międzynarodowe sympozjum w Bułgarii poświęcone Słowiańszczyźnie i światowi śródziemnomorskiemu 96
Zdzisław RAJEWSKI, Warszawska Sesja i Wystawa - Mokotowskiej Dzielnicy 96
Jan SIEKLICKI, Wystawa "Pradzieje Mokotowa" 96
Czesław POTEMSKI, "Pradzieje regionu bydgoskiego" stała ekspozycja archeologiczna w Muzeum im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy 97
Zdzisław RAJEWSKI, Ogólnopolska Konferencja Konserwatorów Zabytków Archeologicznych w Cieszynie i Wodzisławiu Śląskim 98
Marian KACZYŃSKI, Zebranie naukowe poświęcone badaniom archeologicznym na ziemiach Polski północno-wschodniej w Ełku, pow. Białystok 98
Zdzisław RAJEWSKI, Seminarium poświęcone wielkomorawskim zabytkom i ich znaczeniu dla przyszłości 99
Jan SIEKLICKI, Czechosłowacka wystawa "Zaginione życie" 99
Teresa DĄBROWSKA, Wystawa "Pradzieje Ziemi Węgrowskiej" na sesji popularno-naukowej w Węgrowie 100Tom XXXVII/2, 1972
(Russian and English summaries)
Wiadomości Archeologiczne winietka


Muzealnictwo i konserwatorstwo
Zdzisław RAJEWSKI, W sprawie pogotowia archeologicznego 103
Miscellanea
Leonid POBOL, Skarb metalowych pasów z okresu rzymskiego odkryty w miejscowości Krasnyj Bor (BSRR) 115
Materiały
Teresa WĘGRZYNOWICZ, Osada z IV okresu epoki brązu w Ołtarzach-Gołaczach, pow. Ostrów Mazowiecka 139
Maria M. BLOMBERGOWA, Cmentarzysko z młodszego okresu rzymskiego w Woli Błędowej, pow. Brzeziny 170
Olga LIPIŃSKA, Wyniki badań powierzchniowych przeprowadzonych w latach 1966-1967 w rejonie rzeki Modrzejowicy w województwie kieleckim 206
Odkrycia
Leszek GAJEWSKI, Zabytki ze zniszczonego grobu kurhanowego(?) z miejscowości Ostrówek, pow. Lubartów 226
Leszek GAJEWSKI, Zabytki krzemienne z miejscowości Bratnik, pow. Lubartów 227
Jerzy GŁOSIK, Motyka kamienna z miejscowości Kochanówka, pow. Lidzbark Warmiński 227
Jerzy GŁOSIK, Ślady osadnictwa kultury iwieńskiej w Gąsawie, pow. Żnin 228
Jerzy GŁOSIK, Siekierka brązowa z okolic Świdnicy na Dolnym Śląsku 229
Kronika
Halina MODRZEWSKA, Działalność Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie w 1970 r. 230
Daniel TWOREK, Pracownia konserwatorsko-badawcza Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie 237
Iwo SAWICKI, "Pogotowie archeologiczne 1971 r." 241Tom XXXVII/3, 1972
(Russian and English summaries)
Wiadomości Archeologiczne winietka


Muzealnictwo i konserwatorstwo
Jerzy HALICKI, Wystawa z okazji 2500 rocznicy założenia Cesarstwa Iranu w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie 247
Materiały
Włodzimierz WOJCIECHOWSKI, Osada ludności grupy brzesko-kujawskiej kultury lendzielskiej w Sicinach, pow. Góra 256
Anna UZAROWICZOWA, Obiekty kultury pucharów lejkowatych i kultury amfor kulistych na stanowisku XV w Klementowicach, pow. Puławy 277
Alicja LASOTA, Neolityczny pochówek zwierzęcy na stanowisku XV w Klementowicach, pow. Puławy 293
Hyacinthe BRABANT, Badania odontologiczne ludzkich szczątków kostnych z epoki mezolitu z Pierkunowa, pow. Giżycko 299
Krystyna MUSIANOWICZ, Osada z XI-XIII w. w Poświętnem, pow. Płońsk 303
Lechosław RAUHUT, Ludgarda DŁUGOPOLSKA, Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w obudowie kamiennej w Łączynie Starym, pow. Przasnysz 320
Odkrycia
Jerzy BĄBEL, Toporek z Lipowa, pow. Morąg 394
Olga LIPIŃSKA, Grób kloszowy z miejscowości Łączany, pow. Szydłowiec 394
Iwo SAWICKI, Znalezisko republikańskiego denara rzymskiego 395
Włodzimierz WOJCIECHOWSKI, Ślady wczesnośredniowiecznego osadnictwa w rejonie wsi Siciny, pow. Góra 396
Maria CHYŻEWSKA-SUŁOWSKA, Osada średniowieczna w Krężnicy Jarej, pow. Lublin 398
Kronika
Iwo SAWICKI, Dwie akcje odczytowe Państwowego Muzeum Archeologicznego 401
Jerzy GŁOSIK, 1000 - zgłoszenie do Pogotowia Ratowniczego Wykopalisk 402
Lechosław RAUHUT, Sesja sprawozdawcza poświęcona Historii Polskiej Techniki Hutniczej w Kielcach 403
Jerzy GŁOSIK, Setna publikacja prasowa o działalności Pogotowia Archeologicznego 403
Alicja LASOTA, Sprawozdanie z IX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Anatomicznego 403
Zdzisław RAJEWSKI, "Muzea jako ośrodki regionalnych badań naukowych" - Ogólnopolska konferencja pracowników muzeów regionalnych 404
Anna KORNATEK, 650-ta rocznica nadania praw miejskich Warce 404Tom XXXVII/4, 1972
(Russian and English summaries)
Wiadomości Archeologiczne winietka


Materiały
Elżbieta KEMPISTY, Materiały tzw. kultury ceramiki grzebykowo-dołkowej z terenu Mazowsza i Podlasia 411
Teresa DĄBROWSKA, Nowe materiały z cmentarzyska w Starej Wsi, pow. Węgrów 484
Muzealnictwo i konserwatorstow
Zdzisław SOCHACKI, Ciekawa placówka muzealna we Lwowie 504
Odkrycia
Jerzy GŁOSIK, Grób zbiorowy ciałopalny z wczesnego okresu lateńskiego w Gąsawie, pow. Żnin 515
Kronika
Antoni JODŁOWSKI, Ekspozycja archeologiczna w Wieliczce 518
Zdzisław RAJEWSKI, VIII Międzynarodowy Kongres Nauk Pra- i Protohistorycznych w Belgradzie 519
Jerzy GŁOSIK, "Gościniec" stale propaguje ratowanie przypadkowych wykopalisk 520
Wanda SARNOWSKA, "Z dziejów łowiectwa na ziemiach polskich" wystawa czasowa Muzeum Archeologicznego we Wrocławiu 520
foobar foobar

Projekt i wykonanie strony: Łukasz Andrzejowski