foobar foobar
Tom XLII/1, 1977
(Russian and English summaries)
Wiadomości Archeologiczne winietka


Rozprawy
Krzysztof DĄBROWSKI, Miejsce rezerwatów archeologicznych w kształtowaniu środowiska naturalnego 3
Jan DĄBROWSKI, Archeologiczne aspekty badania początków zawodów 9
Materiały
Ryszard F. MAZUROWSKI, Neolityczne wyroby krzemienne i kamienne z obszaru Polski północno-wschodniej 30
Michał PARCZEWSKI, Materiały z Mionowa w woj. opolskim a zagadnienie górnośląskiej ceramiki "białej" we wczesnym średniowieczu 40
Jadwiga BRONICKA-RAUHUT, Lechosław RAUHUT, Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w Starogrodzie, woj. Siedlce 56
Urszula PERLIKOWSKA, Jan MICHALSKI, Badania archeologiczne nad średniowiecznym Jazdowem 87
Kronika
Nicole RADZIWIŁŁOWA, Wystawa "Złoto Peru" 100
Jan SIEKLICKI, Wystawa "Islamska sztuka Algierii VII-XIX w." 103
Teresa STAŃCZUK-RÓŻYCKA, Metoda szybkiego wykonywania kopii 105
Róża MIKŁASZEWSKA-BALCER, Wiesław ZAJĄCZKOWSKI, Działalność Oddziału Państwowego Muzeum Archeologicznego w Biskupinie od XII.1974 do XII.1975 r. oraz plany badawcze 107Tom XLII/2, 1977
(Russian, English and Polish summaries)
Wiadomości Archeologiczne winietka


Rozprawy
Stefan K. KOZŁOWSKI, Studies on the European Mesolithic Local and Foreign Elements in the British Mesolithic 111
Teresa DĄBROWSKA, Próba ustalenia chronologii względnej cmentarzysk kloszowych z obszaru Mazowsza 117
Miscellanea
Jan MICHALSKI, Ślady naziemnych oznaczeń pochówków w kulturze grobów kloszowych 137
Janina ROSEN-PRZEWORSKA, Zapomniane zabytki 147
Materiały
Ryszard F. MAZUROWSKI, Cmentarzysko ludności kultury amfor kulistych w Zaborzu, woj. ciechanowskie 155
Bogdan BALCER, Osada kultury mierzanowickiej na stanowisku 1 w Mierzanowicach, woj. tarnobrzeskie 175
Jerzy ANTONIEWICZ, Wyniki badań na osadzie (stanowisko 1) z okresu wpływów rzymskich w Wyszemborku, woj. olsztyńskie 213
Ryszard WOŁĄGIEWICZ, Pole orne ludności kultury wielbarskiej z okresu wczesnorzymskiego w Gronowie na Pomorzu 227
Kronika
Danuta ROMANOWSKA, Wystawa "Skarby Traków" w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie 245
Danuta ROMANOWSKA, Sympozjum trakologiczne w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie 248
Marek BORUTA, Wystawa Figurki Historycznej w Arsenale 248
Marek BORUTA, Wystawa broni i figurek wojskowych w Bukareszcie 249
Teresa WĘGRZYNOWICZ, "Biskupin - polskie Pompeje" wystawa PMA w Jugosławii 249
Teresa LIANA, "När järnet kom" wystawa i sympozjum archeologiczne w Göteborgu 250
Lechosław RAUHUT, Przedstawiciele M.O. udekorowani odznaką "Za opiekę nad zabytkami" 252
Jerzy GŁOSIK, Spotkanie zasłużonych informatorów Pogotowia Archeologicznego PMA z dziennikarzami zagranicznymi 252
Jerzy GŁOSIK, Archeologia w podwarszawskim Brwinowie 253
Jerzy GŁOSIK, Szkolna Wystawa Archeologiczna w Otwocku 254
Krzysztof DĄBROWSKI, IX Międzynarodowy Kongres Nauk Prehistorycznych i Protohistorycznych w Nicei, 13-18 września 1976 r. 254
Stefan K. KOZŁOWSKI, Międzynarodowe Sympozjum p.n. "Les civilisations du 8e au 5e millénaire avant notre ere en Europe" - Nicea, 14 września 1976 r. 255
foobar foobar

Projekt i wykonanie strony: Łukasz Andrzejowski