foobar foobar
Tom XLV/1, 1980
(Russian and English summaries)
Wiadomości Archeologiczne winietka


Rozprawy
Jerzy BĄBEL, Kult topora w neolicie ziem polskich 3
Teresa DĄBROWSKA, Zmiany kulturowe prawobrzeżnego Mazowsza i Podlasia w okresie wpływów rzymskich 45
Materiały
Róża MIKŁASZEWSKA-BALCER, Cmentarzysko kultury łużyckiej w Kunicach, woj. legnickie 59
Miscellanea
Andrzej RACHWANIEC, Groby kultury łużyckiej odkryte na stanowisku 17 w Nowej Hucie-Pleszowie, woj. krakowskie 81
Ewa ŁUCZAK, Analiza antropologiczna szczątków kostnych ze stanowiska 17 w Nowej Hucie-Pleszowie, woj. krakowskie 90
Mieczysław PROSNAK, Statek śródlądowy z Elbląga 96
Muzealnictwo i konserwatorstwo
Marek KONOPKA, Archeologiczna służba konserwatorska w latach 1977−1978 101Tom XLV/2, 1980
(Russian and English summaries)
Wiadomości Archeologiczne winietka


Rozprawy
Alicja LASOTA-MOSKALEWSKA, Morphotic changes of domestic cattle skeleton from the Neolithic Age to the beginning of the Iron Age (Polish and Russian summaries) 119
Henryk WIKLAK, Przemiany kulturowe w neolicie I epoce brązu w Polsce środkowej 165
Materiały
Andrzej J. TOMASZEWSKI, Cmentarzysko kultury grobów kloszowych na stanowisku "Kosumce" w Radwankowie, woj. siedleckie 179
Aleksander BURSCHE, Wojciech NOWAKOWSKI, Osada z wczesnej epoki żelaza i okresu rzymskiego z "Ptasiej Wyspy" na jeziorze Szestno, stan. II, woj. olsztyńskie 211
Bolesława CHOMENTOWSKA, Cmentarzysko z okresu rzymskiego w Zawadzie, gm. Połaniec, woj. tarnobrzeskie 225
Odkrycia
Zofia SULGOSTOWSKA, Wyniki badań powierzchniowych w okolicach Grajewa 237
Barbara KOWALCZYK, Wczesnołużycka bransoleta z rzeszowskiego 242
Barbara KOWALCZYK, Pusta bransoleta nerkowata z Mychowa, woj. Kieleckie 243
Adam WALUŚ, Groby ciałopalne kultury łużyckiej z Iwanowic na górze "Kliny", woj. Krakowskie 244
Halina CZUBASZEK, Przedmioty brązowe z Puław-Włostowic, woj. lubelskie 247
Leszek GAJEWSKI, Zniszczony grób ciałopalny z późnego okresu wpływów rzymskich we Wronowicach-Paprzycy, woj. Zamość 248
Joanna KALAGA, Ostrogi z gwiazdką z Pełczysk, woj. Kielce 249
Dorota GÓRNA, Zabytki kościane z Pełczysk, woj. Kielce 250
Joanna KALAGA, Wczesnośredniowieczne grodzisko z miejscowości Chmielowo, woj. Ostrołęka 251
Maciej SZOPE, Miecz średniowieczny znaleziony w korycie Wisłoki koło Strzegocic, woj. Tarnów 253
Marek JASIŃSKI, Dwa miecze średniowieczne z Izdebna, woj. Bydgoszcz 253
foobar foobar

Projekt i wykonanie strony: Łukasz Andrzejowski