foobar foobar
Tom XLVI/1, 1981
(Russian and English summaries)
Wiadomości Archeologiczne winietka


Rozprawy
Marta GODŁOWSKA, Znaleziska starosznurowe z Krakowa Nowej Huty-Pleszowa na tle przemian kulturowych późnego neolitu Małopolski 3
Elżbieta KEMPISTY, Ostrodenne naczynie z Czarnej Hańczy i zagadnienie kultury narvskiej w Polsce 15
Miscellanea
Andrzej MARCINKIAN, Grób ludności grupy uradzkiej kultury łużyckiej z Cybinki-Bieganowa, gm. Cybinka, woj. zielonogórskie 23
Danuta PIOTROWSKA, Wóz w trackim obrządku pogrzebowym. Występowanie i funkcja 33
Jacek M. KOWALSKI, Materiały z cmentarzyska w Poszuszwiu (LSSR) ze zbiorów Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie 51
Materiały
Andrzej BOGUSZEWSKI, Mezolityczne materiały chojnicko-pieńkowskie ze stanowiska w Swornigaciach, woj. bydgoskie 57
Ewa GIEYSZTOR-SZYMCZAK, Materiały ze stanowiska "Nad Piaską" w Grzybowej Górze, woj. kieleckie (na podstawie badań z lat 1977-78) 78
Andrzej RACHWANIEC, Materiały kultury trzcinieckiej i łużyckiej ze stanowiska 49 w Nowej Hucie-Pleszowie (Stacja Zdawcza) 99
Kronika
Jan SIEKLICKI, Wystawa "Początki Państwa Polskiego" 119
Jerzy GŁOSIK, Wystawa Pogotowia Archeologicznego w Węgrowie 119
Kunka MITKOWA-SZUBERT, Wystawa "Novae - miasto rzymskie nad Dunajem" w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie 120
Kunka MITKOWA-SZUBERT, Polsko-bułgarska sesja naukowa na temat: "Osadnictwo i kultura Mezji Dolnej, ze szczególnym uwzględnieniem rzymskiego miasta Novae" 120
Marek BERO, "Starożytności Polskie" na wystawie w Bregencji 121
Marta MĘCLEWSKA, Polskie morze na monetach i medalach 121
Wojciech PIOTROWSKI, "Wikingowie" 122
Jan SIEKLICKI, Współpraca Państwowego Muzeum Archeologicznego z placówkami kultury dzielnicy Warszawa Wola 123
Marek BERO, Etnografia i sztuka Oceanii w salach Państwowego Muzeum Archeologicznego 123
Danuta PIOTROWSKA, Konferencja archeologiczna w Konopnicy, woj. Sieradz, w dniach 12-13 lipca 1980 r. 125
Jerzy GŁOSIK, Park Archeologiczny w Brwinowie 126
Jerzy GŁOSIK, Pomoc Wojska Polskiego dla Parku Archeologicznego w Brwinowie 126
Krystyna KRZECZKOWSKA, Wystawa "Archeologia Dolnej Austrii w I tys. n.e." w PMA w Warszawie 127
Jerzy GŁOSIK, "W kręgu Światowita" dla ociemniałych 127
Michał DESSOULAVY, Odznaczenia funkcjonariuszy MO w gmachu Arsenału 127
Jerzy BĄBEL, Wystawa o europejskich prahistorycznych kopalniach w Bochum (RFN) 128Tom XLVI/2, 1981
(Russian and English summaries)
Wiadomości Archeologiczne winietka


Miscellanea
Tadeusz GALIŃSKI, Skarb z Suchodołów, w woj. płockim 131
Zygmunt KRZAK, Kosmogram - krzyż - bóstwo 135
Materiały
Teresa WĘGRZYNOWICZ, Cmentarzysko z fazy łódzkiej w Zarzęcinie Dużym, woj. piotrkowskie 145
Krystyna SZLACHETKO, Alina WIERCIŃSKA, Badanie antropologiczno-odontologiczne ludzkich szczątków kostnych z cmentarzyska ciałopalnego fazy łódzkiej (środkowa epoka brązu) w Zarzęcinie Dużym, woj. piotrkowskie 167
Mirosława ANDRZEJOWSKA, Kolczyki ludności kultury pomorskiej 185
foobar foobar

Projekt i wykonanie strony: Łukasz Andrzejowski