foobar foobar
Tom L/1, 1985 (1989)


Indeks do tomów XXXVI-XLVIITom L/2, 1985
(Russian and English summaries)
Wiadomości Archeologiczne winietka


Rozprawy
Grażyna DMOCHOWSKA, Ornamentyka wyrobów metalowych i naczyń grupy tarnobrzeskiej kultury łużyckiej 51
Materiały
Barbara MATOGA, Andrzej MATOGA, Cmentarzysko halsztackie z Janowic Poduszowskich-Antoniowa w woj. kieleckim 95
Odkrycia
Zofia SULGOSTOWSKA, Schyłkowopaleolityczne narzędzie z obsydianu w zbiorach PMA 147
Zofia SULGOSTOWSKA, Nowy obłupień z grobu mezolitycznego w Janisławicach, woj. skierniewickie 148
Zofia SULGOSTOWSKA, Badania wykopaliskowe w Okunince, gm. Włodawa, w roku 1974 148
Wiesław ZAJĄCZKOWSKI, Najstarsze stanowisko neolityczne w okolicach Biskupina 153
Jerzy LIBERA, Skład wiórów krzemiennych z Wyżnianki Kolonii, woj. lubelskie 153
Juliusz KORSAK, Neolityczne siekierki kamienne w zbiorach Muzeum Okręgowego w Ostrołęce 155
Józef ŚCIBIOR, Neolityczny grób z miejscowości Rzeczyca Mokra, gm. Dwikozy, woj. tarnobrzeskie 157
Sylwester CZOPEK, Naczynie kultury amfor kulistych z Niska, woj. tarnobrzeskie 158
U. ILIASZUK, Grociki krzemienne odkryte w miejscowości Grądy-Woniecko, woj. łomżyńskie 158
Sylwester CZOPEK, Brązowy grot oszczepu-włóczni z Siedlisk, woj. rzeszowskie 159
Jerzy GŁOSIK, Grób skrzynkowy kultury pomorskiej z Nowej Wsi Pałuckiej, gm. Gąsawa, woj. bydgoskie 159
Zbigniew NOWAKOWSKI, Grób kloszowy z miejscowości Góry Wysokie, woj. tarnobrzeskie 163
Wojciech NOWAKOWSKI, Cmentarzysko kultury wielbarskiej w miejscowości Skowrony, woj. elbląskie 164
Andrzej GINDRYCH, Płaskie cmentarzysko ciałopalne z okresu rzymskiego w Skomacku Wielkim, gm. Stare Juchy, woj. suwalskie 165
Jerzy GŁOSIK, Krzyże kamienne z woj. bialskopodlaskiego 167
foobar foobar

Projekt i wykonanie strony: Łukasz Andrzejowski