foobar foobar
Tom LII/1, 1991-1992 (1992)
(English summaries)
Wiadomości Archeologiczne winietka


Rozprawy
Sławomir ŻÓŁKOWSKI, Metody wykorzystywania dawnych informacji o odkryciach archeologicznych (na przykładzie danych z województwa bialskopodlaskiego) 3
Małgorzata KAMIŃSKA, Napierśniki kultury pomorskiej i ich wyobrażenia na popielnicach twarzowych 17
Miscellanea
Zofia SULGOSTOWSKA, Zdobiony przedmiot rogowy z Woźnik, woj. bialskopodlaskie 45
Grażyna DMOCHOWSKA-ORLIŃSKA, Złote przedmioty ze zbiorów Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie 51
Grażyna DMOCHOWSKA-ORLIŃSKA, Trzy miecze brązowe z miejscowości nieznanych 55
Anna BITNER-WRÓBLEWSKA, Wojciech WRÓBLEWSKI, Próba nowego spojrzenia na chronologię i proweniencję okucia końca pasa z Uśmierza, woj. zamojskie 61
Materiały
Jerzy GŁOSIK, Marek ZALEWSKI, Grób skrzynkowy w Srebrnej, woj. ciechanowskie, na tle osadnictwa kultury amfor kulistych na Wysoczyźnie Płońskiej 67
Teresa WĘGRZYNOWICZ, Cmentarzysko kultury łużyckiej w Podkonicach Dużych, woj. piotrkowskie 71
Jakub ZABOROWSKI, Uwagi o cmentarzysku w Gdyni-Oksywiu 87
Małgorzata CIEŚLAK, Wojciech TWARDOWSKI, Badania ratownicze na cmentarzysku z okresu wpływów rzymskich w Podgórzycach, gm. Warka, woj. radomskie 91
Bolesława CHOMENTOWSKA, Jan MICHALSKI, Ciałopalny zespół grobowy z cmentarzyska z okresu wpływów rzymskich w Zawadzie, woj. tarnobrzeskie 99
Kronika
Sławomir SAŁACIŃSKI, Otwarcie nowych tras turystycznych w Krzemionkach 111
Jerzy T. BĄBEL, Międzynarodowa konferencja krzemieniarska w Bordeaux we Francji (Vth International Flint Symposium) 112Tom LII/2, 1991-1992 (1993)
(English summaries)
Wiadomości Archeologiczne winietka


Rozprawy
Anna BITNER-WRÓBLEWSKA, Z badań nad ozdobami emaliowanymi w kulturze wielbarskiej. Na marginesie kolekcji starożytności Paula Schachta z Malborka 115
Materiały
Zygmunt KRZAK, Nowe stanowiska neolityczne w dorzeczu górnej Opatówki na Wyżynie Sandomierskiej 133
Krystyna HAHUŁA, Cmentarzysko kultury wielbarskiej w Janowie, woj. toruńskie 141
Andrzej BRONICKI, Osadnictwo pradziejowe i wczesnośredniowieczne okolic Siedliszcza i Pawłowa w woj. chełmskim 157
Jerzy GŁOSIK, Katalog Pogotowia Archeologicznego za lata 1977-1981 209
Kronika
Wojciech PIOTROWSKI, The Wetland Revolution in Prehistory - konferencja w Exeter 5-7 kwietnia 1991 roku 235
Sławomir SAŁACIŃSKI, Archeologiczne pokazy krzemionkowskie 236
Wojciech BORKOWSKI, Marek ZALEWSKI, Międzynarodowe kongresy poświęcone problematyce górnictwa krzemieni: Madryt 1-4 października 1991 roku, Vesoul 18 i 19 października 1991 roku 237
foobar foobar

Projekt i wykonanie strony: Łukasz Andrzejowski