foobar foobar
Tom VI, 1921
(French summaries)


Rozprawy
Włodzimierz ANTONIEWICZ, Archeologja przedhistoryczna jako przedmiot nauczania 1
Leon KOZŁOWSKI, Stan i zadania badań nad epoką kamienną
w Polsce
23
Ludwik SAWICKI, O metodzie badań stanowisk otwartych (wydmowych) 11
Materiały
Włodzimierz ANTONIEWICZ, Z badań archeologicznych w górnem dorzeczu Dniestru 79
Józef KOSTRZEWSKI, Skarb złoty z Kaczorów w pow. chodzieskim
w Wielkopolsce
109
Leon KOZŁOWSKI, Notatki Archeologiczne 71
Ludwik SAWICKI, Zabytki archeologiczne w okolicy Ostrołęki w ziemi łomżyńskiej 47
Zygmunt SZMIT, Groby z okresu lateńskiego i rzymskiego
na cm. "Kozarówka" w Drohiczynie nad Bugiem
60
Józef ŻUROWSKI, Wykopaliska przedhistoryczne w krakowskiem muzeum etnograficznem 127
Drobne wiadomości
Julian TALKO-HRYNCEWICZ, Wiadomości o Zakładzie antropologji i prehistorji Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie 121
Stefan KOWALISZYN, W sprawie osady przedhistorycznej i t. zw. "Wałów",
znajdujących się w okol. między wsiami Skibice i Gliniska
(w pow. hrubieszowskim)
135
Józef PIETRASZEWSKI, Krąg kamienny koło Bydlina w pow. olkuskim 136
Leon RUTKOWSKI, Bronzowe naramienniki, obręcze i korona, znalezione
w Kluczewie w pow. płońskim
132
Ludwik SAWICKI, Cmentarzysko późno-lateńskie w Kuznocinie
w pow. sochaczewskim, z. warszawskiej
134
Muzeum im. Er. Majewskiego w Warszawie 137
Rzadkie wykopalisko bursztynowe 137
Dyskusje i korespondencje
Leon KOZŁOWSKI, Uwagi o inwentaryzacji zabytków przedhistorycznych 138
Marjan WAWRZENIECKI, Sprostowanie 140
P. L. Sawickiemu odprawa 141
Dział urzędowy
Sprawozdanie z działalności Państwowego Grona Konserwatorów Zabytków Przedhistorycznych w r. 1921 142
Roman JAKIMOWICZ, Sprawozdanie z działalności państw. Urzędu konserwatorskiego na okręg warszawski-północny 145
Stefan KRUKOWSKI, Sprawozdanie z działalności państw. Urzędu konserwatorskiego na okręg warszawski-południowy 156
Zygmunt ZAKRZEWSKI, Sprawozdanie z działalności państw. Urzędu konserwatorskiego na b. dzielnicę pruską 167
Józef ŻUROWSKI, Sprawozdanie z działalności państw. Urzędu konserwatorskiego na okręg krakowski 169
Michał DREWKO, Sprawozdanie z działalności państw. Urzędu konserwatorskiego na okręg lubelski 180
Włodzimierz ANTONIEWICZ, Sprawozdanie z delegacyj na Podole i do Wilna 184
Ankieta w sprawie stanu obecnego i przyszłości zbiorów wykopalisk w Polsce 193
Sprawozdania z literatury
C. Schuchhardt. Die Anfänge der Leichenverbrennung. Berlin 1920
(Włodzimierz ANTONIEWICZ)
194
Werke der Urgermanen. I. Hagen i. W. 1919 (Włodzimierz ANTONIEWICZ) 195
F. E. Peiser. Das Gräberfeld von Pajki bei Prassnitz in Polen. Królewiec 1916 (Włodzimierz ANTONIEWICZ) 196
A. Wanczura. Obyczaj Kaszy w szkole djakowskiej w Starej Rusi. Lwów 1920 (Włodzimierz ANTONIEWICZ) 197
L. Niederle. Slovanské Starożitnosti. Żivot Starych Slovanu. Dilu III, sv 1. Praga 1921 (Włodzimierz ANTONIEWICZ) 197
A. Stocky. Studie o czeském neolithu. I-II. Praga 1919, 1920
(Włodzimierz ANTONIEWICZ)
197
Stan badań nad znaczeniem bursztynu w czasach przedhistorycznych Europy (Włodzimierz ANTONIEWICZ) 199
foobar foobar

Projekt i wykonanie strony: Łukasz Andrzejowski