foobar foobar

(Powrót)

Varia Barbarica Zenoni Woźniak ab amicis dicata, Monumenta Archaeologica Barbarica, Series Gemina I, Warszawa-Lublin 2002 (red. J. Andrzejowski)
Od Redakcji 7
Dorota RUDNICKA, Magdalena MĄCZYŃSKA, Czarnówko,
pow. Lębork. Grób 430 z importami rzymskimi
11
Jacek ANDRZEJOWSKI, Aleksandra ŻÓRAWSKA, Cmentarzysko kultury wielbarskiej na stan. 1 w Nadkolu, woj. mazowieckie 29
Marcin BIBORSKI, Piotr KACZANOWSKI, Zbigniew KĘDZIERSKI,
Janusz STĘPIŃSKI, Badania nad technologią mieczy z młodszego
okresu przedrzymskiego z obszaru kultury przeworskiej
81
Anna BITNER-WRÓBLEWSKA, Piotr IWANICKI, Cmentarzysko
w Podliszewie, woj. podlaskie. Między kulturą bogaczewską
a sudowską
105
Adam CIEŚLIŃSKI, Wojciech NOWAKOWSKI, Zniszczone cmentarzysko kultury przeworskiej w Sochaczewie Karwowie 185
Katarzyna CZARNECKA, Radosław Jacek PROCHOWICZ, Rekonstrukcja zespołu grobowego kultury przeworskiej z Janówka, pow. Legionowo 211
Teresa DĄBROWSKA, Cmentarzysko kultury przeworskiej w Kołaczu, stan. 2, gm. Mrozy, pow. Mińsk Mazowiecki, woj. mazowieckie 219
Grzegorz DOMAŃSKI, Cmentarzysko w Bieczu, gm. Brody, pow. Żary 263
Monika GŁADYSZ, Andrzej KOKOWSKI, Gródek nad Bugiem - cmentarzysko ludności grupy masłomęckiej z "Zamczyska" 277
Krystyna HAHUŁA, "Nowe" znaleziska z Lubowidza. Zabytki i archiwalia zachowane w muzeach w Koszalinie i w Lęborku 301
Henryk MACHAJEWSKI, Cmentarzysko ludności kultury wielbarskiej
w Szczypkowicach, woj. pomorskie
311
Renata MADYDA-LEGUTKO, Judyta RODZIŃSKA-NOWAK,
Joanna ZAGÓRSKA-TELEGA, Pozostałości miejsc kremacji
z cmentarzyska kultury przeworskiej w Opatowie, stan. 1, woj. śląskie
333
Magdalena MĄCZYŃSKA, Marcin JAGUSIAK, Cmentarzysko z okresu rzymskiego w Czarnocinie, pow. Piotrków Trybunalski, stanowisko 1 353
Mirosław PIETRZAK, Cmentarzysko płaskie kultury wielbarskiej
z okresu wpływów rzymskich na stan. 7 w Kościelnej Jani, woj. pomorskie
375
Włodzimiera ZIEMLIŃSKA-ODOJOWA, Materiały ze schyłku epoki
brązu i wczesnej epoki żelaza ze stanowiska 2 w Niedanowie, woj. warmińsko-mazurskie
395
foobar foobar

Projekt i wykonanie strony: Łukasz Andrzejowski