Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie
Zbiory Działu Numizmatycznego

Kolekcja Działu Numizmatycznego liczy około 19.000 zabytków, w tym ok. 1.800 ozdób towarzyszących skarbom wczesnośredniowiecznym, 425 medali współczesnych o tematyce numizmatycznej i muzealnej oraz około 480 kopii monet.

Zabytki pochodzą z wykopaliskowych badań archeologicznych - głównie skarbów oraz z pojedynczych znalezisk monet. Stanowiska archeologiczne na których odnaleziono zabytki gromadzone w Dziale, zlokalizowane są na terenie całej Polski oraz na terenach zachodniej Białorusi i Ukrainy, z badań archeologicznych prowadzonych tam w okresie międzywojennym.

Monety datowane są na :


Powrót do strony Zbiory PMA