Informacja dotycząc opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniu PMA-ZP-25-1-1-2018

 

5
Projekt budowlany, na podstawie którego wydano pozwolenie na budowę w ramach realizacji zadania ,,Modernizacja skrzydeł północnego i wschodniego Arsenału Warszawskiego" znajduje się na serwerze FTP do pobrania pod następującym adresem: ftp://ftp4.pma.pl.