Informacja dotycząca opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniu PMA-ZP-1-1-2018

 

2
Projekt budowlany, na podstawie którego wydano pozwolenie na budowę, w ramach realizacji zadania pod nazwą ,,Modernizacja skrzydła północnego i wschodniego Arsenału Warszawskiego" znajduje się w siedzibie Zamawiającego, dostępny do wglądu dla Wykonawców w dniach i godzinach urzędowania Muzeum.