2017r.
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Dot. ogłoszenia nr 1/PN/ZP/17 na "Dostawę środków chemicznych do konserwacji drewna", data : 26.09.2017

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dot. ogłoszenia nr 1/PN/ZP/17 na "Dostawę środków chemicznych do konserwacji drewna", data : 11.09.2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- DOSTAWY
Dot. ogłoszenia nr 1/PN/ZP/17 na "Dostawę środków chemicznych do konserwacji drewna", data ogłoszenia: 21.08.2017 + SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA - 31.08.2017

2016r.
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Dot. ogłoszenia nr 4/PO/ZP/16 na "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Modernizacja skrzydeł północnego i wschodniego Arsenału Warszawskiego - etap I dokumentacja.", data ogłoszenia: 06.12.2016

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Dot. ogłoszenia nr 5/PO/ZP/16 na "Dostawa wyposażenia dla Pracowni konserwacji drewna archeologicznego w Rybnie - Dostawa wyposażenia transportowego, dźwigowego.

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Dot. ogłoszenia nr 2/PO/ZP/16 na "Dostawa wyposażenia dla Pracowni konserwacji drewna archeologicznego w Rybnie - Dostawa liofilizatora wraz z wyposażeniem, montażem i uruchomieniem", data ogłoszenia: 07.07.2016


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- DOSTAWY
Dot. ogłoszenia nr 5/PO/ZP/16 na "Dostawa wyposażenia dla Pracowni konserwacji drewna archeologicznego w Rybnie - Dostawa wyposażenia transportowego, dźwigowego.", data ogłoszenia: 05.07.2016

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Dot. ogłoszenia nr 1/PO/ZP/16 na "Dostawa wyposażenia dla Pracowni konserwacji drewna archeologicznego w Rybnie - Dostawa wanien do przechowywania i konserwacji drewna z wyposażeniem i montażem oraz stołów roboczych z ociekaczem", data ogłoszenia: 04.07.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
Dot. ogłoszenia nr 4/PO/ZP/16 na "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Modernizacja skrzydeł północnego i wschodniego Arsenału Warszawskiego - etap I dokumentacja.", data ogłoszenia: 03.06.2016


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
Dot. ogłoszenia nr 3/PO/ZP/16 na "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Modernizacja skrzydeł północnego i wschodniego Arsenału Warszawskiego - etap I dokumentacja.", data ogłoszenia: 12.04.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- DOSTAWY
Dot. ogłoszenia nr 2/PO/ZP/16 na "Dostawa wyposażenia dla Pracowni konserwacji drewna archeologicznego w Rybnie - dostawa liofilizatora z wyposażeniem, montażem i uruchomieniem.", data ogłoszenia: 23.03.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- DOSTAWY
Dot. ogłoszenia nr 1/PO/ZP/16 na "Dostawa wyposażenia dla Pracowni konserwacji drewna archeologicznego w Rybnie - Dostawa wanien do przechowywania i konserwacji drewna z wyposażeniem i montażem oraz stołów roboczych z ociekaczem", data ogłoszenia: 23.03.2016

2015 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- DOSTAWY
Dot. ogłoszenia nr 4/PO/ZP/15 na "Dostawa wyposażenia dla Pracowni konserwacji drewna archeologicznego w Rybnie - Dostawa wyposażenia transportowego, dźwigowego", data ogłoszenia: 15.06.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- DOSTAWY
Dot. ogłoszenia nr 3/PO/ZP/15 na "Dostawa wyposażenia dla Pracowni konserwacji drewna archeologicznego w Rybnie - dostawa liofilizatora z wyposażeniem, montażem i uruchomieniem.", data ogłoszenia: 15.06.2015

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Dot. ogłoszenia nr 78966 - 2015 na "Rozbudowę infrastruktury informatycznej Państwowego Muzeum Archeologicznego realizowaną w ramach zadania - Digitalizacja i udostępnianie zbiorów cyfrowych oraz rozbudowa infrastruktury informatycznej repozytorium cyfrowego i pracowni digitalizacyjnej PMA - finansowaną w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM)", data ogłoszenia: 03.06.2015

SPROSTOWANIE -ogłoszenia o zamówieniu -dostawy
Dot. ogłoszenia nr 2/PO/ZP/15 na "Dostawa wyposażenia dla Pracowni konserwacji drewna archeologicznego w Rybnie", data ogłoszenia: 14.05.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- DOSTAWY
Dot. ogłoszenia nr 2/PO/ZP/15 na "Dostawa wyposażenia dla Pracowni konserwacji drewna archeologicznego w Rybnie", data ogłoszenia: 28.04.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- DOSTAWY
Dot. ogłoszenia nr 78966 - 2015 na "Rozbudowę infrastruktury informatycznej Państwowego Muzeum Archeologicznego realizowaną w ramach zadania - Digitalizacja i udostępnianie zbiorów cyfrowych oraz rozbudowa infrastruktury informatycznej repozytorium cyfrowego i pracowni digitalizacyjnej PMA - finansowaną w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM)", data ogłoszenia: 09.04.2015

2014r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- DOSTAWY
Dot. ogłoszenia nr 152952 - 2014 na "Dostawę wyposażenia transportowego, dźwigowego Pracowni drewna archeologicznego w Rybnie", data ogłoszenia: 07.05.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- USŁUGI
Dot. ogłoszenia nr 152482 - 2014 na "Przygotowanie Programu Badawczego oraz przeprowadzenie badań archeologicznych (nieratowniczych) na kompleksach stanowisk stanowisk: Skomack Wielki woj. warmińsko-mazurskie i Szurpiły woj. podlaskie oraz utrwalenie ich przebiegu i wyników stosowną dokumentacją archeologiczną w ramach projektu pn. Polsko - Norweska Inicjatywa Nowoczesnego Konserwatorstwa Archeologicznego Archeologia Jaćwieży. Program: Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego, współfinansowany z mechanizmu finansowego MF-EOG 2009-2014.", data ogłoszenia: 07.05.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dot. postępowania nr 1/PO/ZP/14 na "Dostawę wyposażenia dla Pracowni konserwacji drewna archeologicznego w Rybnie", data ogłoszenia: 11.03.2014