Informacja z wyboru oferty najkorzystniejszej PMA-ZP-25-1-1-2018 - 26.03.2019 r.
Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.

Informacja z otwarcia ofert - 5.02.2019 r.
Zamawiający dokonał otwarcia ofert.

Edytowalne formularze – informacja w postępowaniu PMA-ZP-25-1-1-2018
Edytowalne formularze stanowiące załączniki do SIWZ znajdują się do pobrania na serwerze FTP do pobrania pod adresem ftp://ftp4.pma.pl.

Czwarte wyjaśnienie treści SIWZ - 29.01.2019 r.
Zamawiający udzielił wyjaśnień treści SIWZ.

Trzecie Wyjaśnienie treści SIWZ w postępowaniu PMA-ZP-25-1-1-2018 - 24.01.2019 r.
Zamawiający udzielił wyjaśnień treści SIWZ.

Drugie Wyjaśnienie treści SIWZ w postępowaniu PMA-ZP-25-1-1-2018 - 14.01.2019 r.
Zamawiający udzielił wyjaśnień treści SIWZ oraz dokonał jej modyfikacji. Dokumenty stanowiące załączniki do Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 14.01.2019 r. znajdują się do pobrania na serwerze FTP pod adresem ftp://ftp4.pma.pl.

Modyfikacja treści SIWZ w postępowaniu PMA-ZP-25-1-1-2018 - 18.12.2018
Zamawiający dokonał modyfikacji treści SIWZ.

Wyjaśnienie treści SIWZ w postępowaniu PMA-ZP-1-1-2018 - 10.12.2018 r.
Zamawiający udzielił wyjaśnień treści SIWZ.

Informacja dotycząc opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniu PMA-ZP-25-1-1-2018
Projekt budowlany, na podstawie którego wydano pozwolenie na budowę w ramach realizacji zadania ,,Modernizacja skrzydeł północnego i wschodniego Arsenału Warszawskiego" znajduje się na serwerze FTP do pobrania pod następującym adresem: ftp://ftp4.pma.pl.

Informacja dotycząca opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniu PMA-ZP-1-1-2018
Projekt budowlany, na podstawie którego wydano pozwolenie na budowę, w ramach realizacji zadania pod nazwą ,,Modernizacja skrzydła północnego i wschodniego Arsenału Warszawskiego" znajduje się w siedzibie Zamawiającego, dostępny do wglądu dla Wykonawców w dniach i godzinach urzędowania Muzeum.

Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane
Znak postępowania: PMA-ZP-25-1-1-2018 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w związku z realizacją zadania pod nazwą ,,Modernizacja skrzydeł północnego i wschodniego Arsenału Warszawskiego" UWAGA: Opis przedmiotu zamówienia znajduje się do pobrania na serwerze FTP pod następującym adresem: ftp://ftp4.pma.pl