IV. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ROBOTY BUDOWLANE - PMA-ZP-25-4-1-2019
Zamawiający prowadzi postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w związku z realizacją zadania pod nazwą ,,Budowa i wyposażenie pawilonu magazynowego nr 3 w Ośrodku magazynowo - studyjnym w Rybnie". Dokumntacja projektowa, budowlano - wykonawcza, STWIORB oraz decyzje administracyjne dotyczące inwestycji znajdują do się do wglądu na serwerze FTP pod następującym adresem: ftp://ftp4.pma.pl. W celu zalogowania należy wpisać jedynie nazwę użytkownika: anon.

Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia - PMA-ZP-25-3-1-2019 r. - 29.07.2019 r.
Zamawiajacy unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę zestawu do liofilizacji drewna wraz z montażem.

Wyjaśnienie treści SIWZ wraz z modyfikacją w postępowaniu PMA-ZP-25-3-1-2019 - 16.07.2019 r.
Zamawiający dokonał wyjaśnień treści SIWZ oraz dokonał zmiany terminu składania ofert. Nowy termin składania ofert został wyznaczony na dzień 29.07.2019 r., godz. 12:00.

III. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ROZBUDOWĘ ZESTAWU DO LIOFILIZACJI DREWNA
PMA w Warszawie pod znakiem PMA-ZP-25-3-1-2019 prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę zestawu do liofilizacji drewna, znajdującego się w Pracowni Konserwacji Drewna w Ośrodku Magazynowo-Studyjnym PMA w Rybnie (woj. mazowieckie, pow. sochaczewski).

Wybór oferty najkorzystniejszej - PMA-ZP-25-1-1-2019 - 1.08.2019 r.
Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu PMA-ZP-25-1-1-2019 - 13.06.2019 r.


Drugie Wyjaśnienie treści SIWZ wraz z modyfikacją, PMA-ZP-25-1-1-2019 - 10.06.2019 r.


Zmiana terminu składania ofert - modyfikacja SIWZ - 10.06.2019 r.


Wyjaśnienie treści SIWZ wraz z modyfikacją w postępowaniu PMA-ZP-25-1-1-2019 - 31.05.2019 r.


II. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI INWESTORA ZASTĘPCZEGO
Znak postępowania:PMA-ZP-25-1-1-2019. Przetarg nieograniczony na świadczenie usług Inwestora Zastępczego przy realizacji zadania pod nazwą ,,Modernizacja skrzydeł północnego i wschodniego Arsenału Warszawskiego". Dokumentacja projektowo - budowlana dotycząca Inwestycji znajduje się do wglądu i pobrania na serwerze pod adresm ftp://ftp4.pma.pl.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na roboty budowlane w postępowaniu PMA-ZP-25-1-1-2018 - 13.05.2019 r.


Informacja z wyboru oferty najkorzystniejszej PMA-ZP-25-1-1-2018 - 26.03.2019 r.
Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.

Informacja z otwarcia ofert - 5.02.2019 r.
Zamawiający dokonał otwarcia ofert.

Edytowalne formularze – informacja w postępowaniu PMA-ZP-25-1-1-2018
Edytowalne formularze stanowiące załączniki do SIWZ znajdują się do pobrania na serwerze FTP do pobrania pod adresem ftp://ftp4.pma.pl.

Czwarte wyjaśnienie treści SIWZ - 29.01.2019 r.
Zamawiający udzielił wyjaśnień treści SIWZ.

Trzecie Wyjaśnienie treści SIWZ w postępowaniu PMA-ZP-25-1-1-2018 - 24.01.2019 r.
Zamawiający udzielił wyjaśnień treści SIWZ.

Drugie Wyjaśnienie treści SIWZ w postępowaniu PMA-ZP-25-1-1-2018 - 14.01.2019 r.
Zamawiający udzielił wyjaśnień treści SIWZ oraz dokonał jej modyfikacji. Dokumenty stanowiące załączniki do Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 14.01.2019 r. znajdują się do pobrania na serwerze FTP pod adresem ftp://ftp4.pma.pl.

Modyfikacja treści SIWZ w postępowaniu PMA-ZP-25-1-1-2018 - 18.12.2018
Zamawiający dokonał modyfikacji treści SIWZ.

Wyjaśnienie treści SIWZ w postępowaniu PMA-ZP-1-1-2018 - 10.12.2018 r.
Zamawiający udzielił wyjaśnień treści SIWZ.

Informacja dotycząca opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniu PMA-ZP-1-1-2018
Projekt budowlany, na podstawie którego wydano pozwolenie na budowę, w ramach realizacji zadania pod nazwą ,,Modernizacja skrzydła północnego i wschodniego Arsenału Warszawskiego" znajduje się w siedzibie Zamawiającego, dostępny do wglądu dla Wykonawców w dniach i godzinach urzędowania Muzeum.

Informacja dotycząc opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniu PMA-ZP-25-1-1-2018
Projekt budowlany, na podstawie którego wydano pozwolenie na budowę w ramach realizacji zadania ,,Modernizacja skrzydeł północnego i wschodniego Arsenału Warszawskiego" znajduje się na serwerze FTP do pobrania pod następującym adresem: ftp://ftp4.pma.pl.

I. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ROBOTY BUDOWLANE
Znak postępowania: PMA-ZP-25-1-1-2018 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w związku z realizacją zadania pod nazwą ,,Modernizacja skrzydeł północnego i wschodniego Arsenału Warszawskiego" UWAGA: Opis przedmiotu zamówienia znajduje się do pobrania na serwerze FTP pod następującym adresem: ftp://ftp4.pma.pl