W lutym 2018

 • 14 lutego o godzinie 11:00,

 

 

 

W styczniu 2018

 • 17 stycznia o godzinie 11:00,


 

W grudniu 2017W ramach akcji "Koleją do kultury" zapraszamy wszystkie osoby posiadające bilet Kolei Mazowieckich do bezpłatnego zwiedzania Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie.

Ulga przysługuje w ciągu 30 dni od upływu terminu ważności biletu.
Do skorzystania z akcji wystarczy: bilet jednorazowy, okresowy, również zakupiony w ofercie specjalnej, a także bilet na pociągi "Dragon" i "Słoneczny".

Nie są natomiast honorowane bitety zakupione w ramach oferty "Wspólny Bilet ZTM-KM-WKD"

Akcja będzie trwać do 31 grudnia 2017.

Pozostałych 37 partnerów akcji, oraz inne informacje:
dokultury.mazowieckie.com.pl

W listopadzie 2017

 • 29-30 listopada zapraszamy do udziału w sesji • 19 listopada (niedziela) o godzinie 12:00,


 

 

 

 • 15 listopada o godzinie 11:00,
 • W październiku 2017

  • 29 października (niedziela) o godzinie 12:00,
  • 13 października 2017 r.


  Zapraszamy do udziału w konferencji "Problemy przechowywania znalezisk archeologicznych na Mazowszu" organizowanej przez Instytut Archeologii UKSW, Muzeum Historyczne w Legionowie oraz Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie.
  Miejsce: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Aula Schumana (bud. 21), ul. Wóycickiego 1/3.

  Celem konferencji jest  zdiagnozowanie, poprzez zainicjowanie dyskusji
  w kręgu środowisk powołanych do ochrony dziedzictwa kulturowego, problemów związanych z przechowywaniem zabytków archeologicznych. Pomimo, iż tytuł konferencji został zawężony do obszaru Mazowsza, organizatorzy mają nadzieję na wymianę doświadczeń również z osobami i instytucjami z terenu całego kraju, zajmującymi się problematyką ochrony dziedzictwa archeologicznego. Konferencja składać się będzie z trzech bloków tematycznych poświęconych, konserwatorstwu, archeologii i muzealnictwu.

  Program konferencji
  Strona wydarzenia
  Facebook

  We wrześniu 2017


  W maju 2017


  • 25 maja 2017 r.


  W dniu 25 maja 2017 r. odbyła się promocja publikacji „Korespondencja Erazma Majewskiego z Hieronimem Łopacińskim”, która wprowadza do obiegu naukowego nieznane dotychczas, cenne źródła  związane z dwoma wybitnymi intelektualistami z przełomu XIX i XX stulecia  i wpisuje się we współczesne naukowe potrzeby badawcze.

  Publikacja ukazała się dzięki współpracy Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie oraz Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie i jest opracowaniem edytorskim dziewięćdziesięciu sześciu jednostek epistolarnych wraz z załącznikami (rękopisami prac H. Łopacińskiego, fotografiami i kopertami). Opublikowane dokumenty opracowała Maria Krajewska, która także opatrzyła je wstępem i obszernymi przypisami, uzupełniającymi lub wyjaśniającymi podawane fakty. Redakcję i korektę wykonała Katarzyna Stanek, a opracowanie graficzne, skład i łamanie – Paweł D. Znamierowski.

  Korespondencja została ułożona chronologicznie według oryginalnych lub zrekonstruowanych dat jej napisania. Każda jednostka epistolarna oraz każdy załącznik zostały opatrzone metryką, która zawiera: informację o miejscu przechowywania, opis zewnętrzny oraz charakterystykę zapisu.

  Wszystkie opublikowane teksty oparte są na autografach. Ponieważ powstały w czasie obowiązywania innych norm języka literackiego, zawierają wiele form językowych odmiennych od dzisiejszych. Znaleźć w nich można także błędy popełniane przez autorów wynikające albo z ich nawyków językowych albo z nieuwagi zapisu. Nie zastosowano jednak żadnych zabiegów modernizacyjnych, aby nie naruszać indywidualnych cech języka autorów korespondencji oraz ich oryginalnego stylu. W sytuacjach, gdy sprzeczność z dzisiejszymi zasadami ortograficznymi, fleksyjnymi, składniowymi i fonetycznymi mogłaby powodować u czytelnika wątpliwość w zrozumieniu treści – zostały zastosowane komentarze językowe.

  W publikacji oprócz wstępu i tekstów korespondencji w formie dwugłosu znajduje się także wykaz korespondencji (w tym niezachowanej, której istnienie potwierdzają materiały źródłowe), indeks osób oraz aneksy, zawierające rękopiśmienne teksty H. Łopacińskiego  przysłane E. Majewskiemu do publikacji.

  Publikacja zawiera wizerunki unikatowych materiałów źródłowych: fotografii i dokumentów. Dzięki temu można wykorzystać ich wszystkie wartości źródłoznawcze. Reprodukcje  zostały wykonane w Pracowni Reprograficznej Biblioteki Naukowej PAN i PAU w Krakowie oraz w Pracowni Digitalizacji Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie.
  Zaproszenie
  Do udziału w warsztatach p.t. "Techniki nuklearne w badaniach i konserwacji zabytków"
  organizowane przez : Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Radiologicznej w Poznaniu oraz Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie

  w dniu 12.05.2017 roku

  Program zawiera zagadnienia:

  1. Nuklearne techniki w konserwacji i identyfikacji dzieł sztuki
  2. Które urządzenia stosowane w identyfikacji dzieł sztuki wymagają IOR
  3. Historia zastosowania promieniowania rentgenowskiego w analityce i identyfikacji dzieł sztuki
  4. Zastosowanie radiografii w muzealnictwie
  5. Zasady dozymetrii promieniowania jonizującego. Metody pomiarowe
  6. Obrazowanie rentgenowskie i neutronowe w służbie archeologii
  7. Zastosowanie technik rentgenowskich do badań zabytków archeologicznych w Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku
  Koszt uczestnictwa w warsztatach - 100 zł,

  należy wpłacić na niżej podany rachunek lub na miejscu przed rozpoczęciem warsztatów
  Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Radiologicznej
  ul. Garbary 15, 61-866 Poznań
  Nr 42 1240 3767 1111 0000 4065 41854
  tyt. Warsztaty w PMA 12.05.2017
  (mile widziane potwierdzenie wpłaty)

  Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie formularza zgłoszenia
  do 24.04.2017 r.
  Zarząd Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Radiologic (www.sior.pl)

  Do pobrania
  Zaproszenie na warsztaty
  Formularz zgłoszenia
  Program warsztatów
  .

   

  W kwietniu 2017

  • 23 kwietnia 2017 roku (niedziela) o godzinie11.30,


  • w dniach 20- 21 kwietnia 2017,  • w dniach 18 - 21 kwietnia 2017,
  Okręg Warszawski Związku Polskich Artystów Plastyków, Biblioteka Narodowa, Państwowe Muzeum  Archeologiczne w  Warszawie, Muzeum  Techniki  i  Przemysłu w  Warszawie, Urząd Dzielnicy Praga-Północ

  ZAPRASZAJĄ
  do  udziału  w  obchodach  dwudziestolecia Warszawskich Spotkań Konserwatorskich - SZTUKA KONSERWACJI 1997- 2017.
  w
  Bibliotece Narodowej przy Alejach Niepodległości Nr 213
  Państwowym Muzeum Archeologicznym przy ulicy Długiej Nr 52
  Muzeum Techniki i Przemysłu w Pałacu Kultury i Nauki
  przy Placu Defilad Nr 1
  Urzędzie  Dzielnicy  Praga - Północ
  przy ulicy Księdza Ignacego Kłopotowskiego Nr 15
  Domu Artysty Plastyka ZPAP przy ulicy Mazowieckiej Nr 11a

  wstęp  na  spotkania  jest  wolny

  Do pobrania Zaproszenie i program

   

  W marcu 2017

  • 12 marca 2017 roku (niedziela) o godzinie11.30,


  W lutym 2017

  • 12 lutego 2017 roku (niedziela) o godzinie11.30,


  W styczniu 2017

  • 13 stycznia 2017 roku (piątek) o godzinie 12.00,
  • ........ .....

   Dyrektor Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie
   Dr Wojciech Brzeziński zaprasza na promocję książki
   Krzemień narzutowy w pradziejach
   (8. tom serii wydawniczej PMA Studia nad Gospodarką Surowcami Krzemiennymi w Pradziejach) pod redakcją  Wojciecha Borkowskiego, Barbary Sałacińskiej, Sławomira Sałacińskiego.

   w Państwowym Muzeum Archeologicznym, sala im. Erazma Majewskiego, ul. Długa 52, wejście od Ogrodu Krasińskich

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  W październiku i listopadzie 2016

  • Do 15 listopada - w Państwowym Muzeum Archeologicznym można obejrzeć wystawę towarzyszącą promocji najnowszej książki dr. Łukasza Maurycego Stanaszka "Wampiry w średniowiecznej Polsce", wydaną przez Narodowe Centrum Kultury. Wystawa ma charakter krótkiego kompendium wiedzy o pochówkach antywampirycznych w Polsce. Ekspozycję otwiera postać lekko garbatej zielarki, która była świetnym kandydatem na "strzygę". Następnie możemy zobaczyć przykłady grobów "wampirów", zarówno w wersji fantomu (manekin) jak i szkieletu. Zwłoki ułożono w pozycji odwrotnej, czyli na brzuchu, tak aby w razie przebudzenia się zmarli "wgryzali się" w ziemię, a nie wychodzili na zewnątrz. Na szyi "wampirów" możemy zobaczyć sierp lub też czaszkę złożoną w stopach. Dodatkową atrakcją jest słynna czaszka "upiora" z wbitym w czoło 40-centymetrowym gwoździem, znaleziona w 1870 roku niedaleko Piotrkowa, a przywieziona tu specjalnie z Zakładu Antropologii UJ. Całość problematyki wampirycznej w skrótowej formie opisana jest na sześciu tablicach, pięknie ozdobionych "średniowiecznymi" drzeworytami Wojciecha Marchlewskiego.

  W czerwcu 2016

  • 26 czerwca - ZAJĘCIA RODZINNE w PMA
   Zapraszamy w niedzielę 26 czerwca w godzinach 11.00 - 14.00 do Państwowego Muzeum Archeologicznego na plastyczne zajęcia rodzinne.
   Uczestnicy będą mogli wykonać z gliny  maski greckie (podstawowy element stroju starożytnego, greckiego aktora) oraz utkać krajkę i ozdobić ją stemplem.
   wstęp bezpłatny - na zajęcia oraz na wystawy stałe i czasowe.


  • W maju 2016

  • 29 maja - GRECKI DZIEŃ DZIECKA W PMA
   Zapraszamy w niedzielę 29 maja w godzinach 11.00 - 14.00 do Państwowego Muzeum Archeologicznego na "Grecki Dzień Dziecka".
   Podczas przygotowanych przez nas zajęć plastycznych uczestnicy będą mogli wykonać z gliny:
   * figurki
   * maski greckie (podstawowy element stroju starożytnego, greckiego aktora)

   wstęp bezpłatny - na zajęcia oraz na wystawy stałe i czasowe.

  • W dniach 17-18 maja - w sali odczytowej im E. Majewskiego odbędzie się Sesja sprawozdawcza z działalności Państwowego Muzeum Archeologicznego w latach 2012-2015 .
   progrm sescji

  • 14 maja - GRECKA NOC MUZEÓW W PMA -
   Jeśli chcesz przenieść się w tajemniczy świat prahistorycznej Macedonii i masz ochotę zabawić się zapraszamy 14 maja w godzinach 18.00-01.00 do Państwowego Muzeum Archeologicznego na "Grecką Noc Muzeum".

   Podczas Nocy Muzeów  zapraszamy wszystkich chętnych na zajęcia plastyczne które odbywać będą się w godzinach 20.00 - 22.00. W specyficznej atmosferze, wyjątkowej przestrzeni sali muzealnej uczestnicy zajęć będą mogli wykonać z gliny:
   * antropomorficzne figurki malowane
   * greckie maski - podstawowy element stroju starożytnego, greckiego aktora
   Ponadto zabawimy się w pradziejowego tkacza i spróbujemy utkaną "krajkę" ozdobić specjalnym stemplem.

  W marcu 2016r.

  • W dniach 31.03 - 4.10.2016 r. w  Państwowym Muzeum Archeologicznym  będzie można zobaczyć wystawę zabytków archeologicznych ze zbiorów Muzeum Archeologicznego w Salonikach pn. "Życie codzienne w prahistorycznej Macedonii"

  • Od 10 marca  do połowy maja 2016r., wystawę " Prehistoryczny łowca - człowiek z Janisławic ", która w 2013r. była prezentowana w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie  i cieszyła się dużym zainteresowaniem naszych gości  -  można będzie obejrzeć w Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce.
   informacja o wystawie