Naramiennik brązowy, zdobiony grupami poprzecznych pasm składających się z trzech żłobków.  Zabytek pochodzi z epoki brązu i znajduje się w zbiorach Muzeum.
Napis: WystawyWystawy

ilustracja dekoracyjna

Goście odwiedzajcy wystawy w Państwowym Muzeum Archeologicznym maj możliwość nabycia w kiosku wydawnictw związanych z archeologią, a także pamiątek będących replikami i nalśadownictwem zabytków archeologicznych.