Program operacyjny MKiDN - Dziedzictwo Kulturowe, Ochrona Zabytków Archeologicznych - projekt "Łęgonice Małe, stan. II. Cmentarzysko kultury przeworskiej nad dolną Pilicą – monografia" (więcej...)

Program operacyjny MKiDN - Dziedzictwo Kulturowe, Ochrona Zabytków Archeologicznych - projekt "Wydanie książki "Badania archeologiczne dziedzińca Arsenału Królewskiego oraz zespołu Kamienicy Raczyńskich w Warszawie." (więcej...)

Program operacyjny MKiDN - Dziedzictwo Kulturowe, Ochrona Zabytków Archeologicznych - projekt "Łącząc brzegi. Nieinwazyjne badania terenów zalewowych mikroregionu Urzecze w Dolinie Środkowej Wisły."(więcej...)

Program operacyjny MKiDN - Dziedzictwo Kulturowe, Ochrona Zabytków Archeologicznych - projekt "Nieinwazyjne rozpoznanie ośrodków grodowych międzyrzecza Biebrzy i Supraśli." (więcej...)

Program operacyjny MKiDN - Dziedzictwo Kulturowe, Ochrona Zabytków Archeologicznych - projekt "Opatów - największe cmentarzysko kultury przeworskiej"(więcej...)

Projekt EFRR - RPO WM - "Digitalizacja i udostępnianie zbiorów cyfrowych oraz rozbudowa infrastruktury informatycznej repozytorium cyfrowego i pracowni digitalizacyjnej Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie." (więcej...)

Program operacyjny MKiDN - Dziedzictwo Kulturowe, Ochrona Zabytków Archeologicznych - projekt "Nieinwazyjne rozpoznanie jaćwieskich ośrodków grodowych Pojezierza Ełckiego". (więcej...)

Projekt Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - "Katalog Biblioteki Państwowego Muzeum Archeologicznego w systemie Horizon". (więcej...)

Projekt MKiDN - "Opracowanie wyników badań archeologicznych "Dzieła nr 54", tzw.  Reduty Ordona i wydanie dwóch tomów publikacji". (więcej...)

Projekt Narodowego Centrum Nauki - "Między Wschodem a Zachodem. Cmentarzysko ze schyłku starożytności w Jartyporach nad Liwcem". (więcej...)

Projekt z Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 - Polsko-Norweska Inicjatywa Nowoczesnego Konserwatorstwa Archeologicznego "Archeologia Jaćwieży" (więcej...)