Od 2010 r. na Reducie Ordona prowadzone byy badania archeologiczne, ktre potwierdziy lokalizacj szaca przy dzisiejszej ul. Na Bateryjce na Ochocie oraz przyczyniy si do odkrycia pozostaoci elementw umocnie: walu, fosy, wilczych dow oraz pochwkw, zarwno obrocw, jak i atakujcych Rosjan. Odkryte zabytki dostarczyy historykom nowych informacji o uzbrojeniu i umundurowaniu wczesnych onierzy i pozwoliy na znacznie peniejsz rekonstrukcj zdarze.

Pastwowe Muzeum Archeologiczne w ramach projektu pt. "Opracowanie wynikw bada archeologicznych "Dziea nr 54", tzw. Reduty Ordona i wydanie dwch tomw publikacji", wspfinansowanego ze rodkw Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz z budetu Samorzdu Wojewdztwa Mazowieckiego, wydao w ramach Warszawskich Materiaw Archeologicznych (tomy 11 i 12-13) dwa tomy opracowania wynikw bada na stanowisku Reduta Ordona w Warszawie.
Kierownik projektu: dr Wojciech Borkowski

Publikacja (pdf) do pobrania: