Drugie Wyjaśnienie treści SIWZ w postępowaniu PMA-ZP-25-1-1-2018 - 14.01.2019 r.

 

8
Zamawiający udzielił wyjaśnień treści SIWZ oraz dokonał jej modyfikacji. Dokumenty stanowiące załączniki do Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 14.01.2019 r. znajdują się do pobrania na serwerze FTP pod adresem ftp://ftp4.pma.pl.


Załączniki do pobrania:
Ogłoszenie o zmianie II
Wyjaśnienie treści SIWZ II