Trzecie Wyjaśnienie treści SIWZ w postępowaniu PMA-ZP-25-1-1-2018 - 24.01.2019 r.

 

4
Zamawiający udzielił wyjaśnień treści SIWZ.


Załączniki do pobrania:
Ogłoszenie
Wyjaśnienie treści SIWZ III