| Powrót do listy stanowisk| Informacje ogólne o stanowisku|

Cichowo, gm. Krzynowłoga Mała, woj mazowieckie
Cmentarzysko kultury łużyckiej
Grażyna Orlińska
sezony wykopaliskowe
  2005   2006   2007
2009
ilustracja dekoracyjna

W 2009 roku badania prowadzono w zachodniej i południowo-zachodniej części cmentarzyska, przekopując ok. 70 m2 powierzchni. W każdym wykopie rejestrowano przemieszaną warstwę humusu i piasku, powstałą w czasie wybierania kamieni z bruku nakrywającego nekropolę (Zdjęcie 1). Znajdowano w niej pozostałości pochowków zniszczonych przez przypadkowych znalazców: rozbite naczynia grobowe, przepalone szczątki oraz drobne, uszkodzone przedmioty z brązu i kości.
In situ zadokumentowano 31 ciałopalnych grobów kultury łużyckiej, datowanych głównie na IV i zapewne początki V okresu epoki brązu (około 1000-800 p.n.e.). W dolnej warstwie bruku ulokowanych było siedem wyposażonych w przystawki grobów zbiorowych, liczących od 4 do około 20 popielnic, było ulokowanych w dolnej warstwie bruku. Pozostałe pochówki (19 pojedynczych, 4 podwójne i 1 najprawdopodobniej potrójny), na ogół z różnorodnymi konstrukcjami kamiennymi, zakopano poniżej bruku.


ilustracja dekoracyjna
1. Wykop na południowym zachodzie cmentarzyska. Obok pozostałości bruku przemieszana warstwa humusu i piasku (Fot.W Orliński ).

W ośmiu grobach pojedynczych pochówki złożono w glinianych naczyniach. Dwie popielnice były zakopane głęboko w sypkim, żółtym piasku, leżącym poniżej brunatnożółtego piasku, uważanego za grunt z czasów użytkowania cmentarzyska (Zdjęcie 2). W czterech grobach kości umieszczono w pojemnikach organicznych (Zdjęcie 3), a w siedmiu wsypano do jam wykopanych w ziemi.

ilustracja dekoracyjna
2.Obiekt 304 - grób w naczyniu glinianym zakopany głęboko poniżej bruku
(Fot. W. Orliński)

ilustracja dekoracyjna
3. Obiekt 313 - grób w pojemniku organicznym otoczony szczelnie kamieniami (Fot. W. Orliński)

Dwa groby podwójne z popielnicami-naczyniami były przygniecione masywnymi kamieniami, a jeden z nich znajdował się wyjątkowo głęboko (Zdjęcie 4). W dwóch grobach złożono popielnicę-naczynie i pojemnik organiczny. W grobie uważanym za potrójny mniejsza popielnica stała na niewielkim skupisku kości (Zdjęcie 5).
Około 1/3 grobów była wyposażona w drobne wyroby krzemienne.

ilustracja dekoracyjna
4. Obiekt 329 - grób podwójny przygnieciony kamieniami. Widoczna jedna głęboko zakopana popielnica (Fot. W. Orliński)


ilustracja dekoracyjna
5. Obiekt 301 - grób potrójny z dwoma naczyniami-popielnicami i niewielkim pojemnikiem organicznym pod jednym z nich (Fot. W. Orliński)

Przeprowadzone badania dostarczyły nie tylko istotnych informacji dla ustalenia chronologii względnej zachodniej części nekropoli, ale wykazały także pewne prawidłowości w układzie przestrzennym cmentarzyska, mogące wynikać ze zróżnicowania chronologicznego obiektów.
Badania były finansowane przez Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie


| Powrót do listy stanowisk| Informacje ogólne o stanowisku|