Jartypory - wykopaliska  archeologiczne prowadzone przez Dział Epoki Żelaza PMA. Dane stanowiska: cmentarzysko, kultura wielbarska czyli Goci, okres wpływów rzymskich, ciałopalny oraz inhumacyjny obrządek pogrzebowy, groby cząstkowe.