| Strona Główna | Powrót do listy stanowisk| Informacje ogólne o stanowisku|

Konikowo, gm. Gołdap, woj warmińsko-mazurskie
Osada kultury sudowskiej
Marcin Engel
sezony wykopaliskowe
2004
 
ilustracja dekoracyjna


Badania wykopaliskowe osady (st.2) w Konikowie (Rostku) przeprowadzone w roku 2004 były bezpośrednią kontynuacją prac prowadzonych w latach 1998-2003 przez ekspedycję Działu Archeologii Bałtów PMA pod kierownictwem dr Anny Bitner-Wróblewskiej i mgr Marcina Engela.
W sezonie 2004 na wschodnim stoku wzgórza ok. 20 m od wschodniego wału grodziska (st. 1) założono wykop badawczy o powierzchni 36, 25 m2. Kontynuowano również prace na plateau osady przy południowym wale grodziska. Założono tam dwa wykopy o łącznej powierzchni 200 m2. Podczas 4 tygodni wykopalisk prowadzonych od 02.08. do 27.08. odkryto 7 obiektów, kontynuowano prace nad 3 obiektami badanymi w latach 1974, 1985, 2003 oraz przebadano występującą miejscami kilkunastocentymetrową warstwę kulturową. Znaleziono kilkaset fragmentów ceramiki, dobrze zachowane kości zwierzęce (niektóre ze śladami obróbki), dwa noże żelazne, fragment uchwytu wiadra, fragmenty kilku ciężarków tkackich, fragmenty przęślików glinianych, osełkę kamienną z otworkiem, zwęglony przedmiot drewniany.

ilustracja dekoracyjna
fot.1

ilustracja dekoracyjna
fot.2

Na szczególną uwagę zasługuje konstrukcja kamienna na plateau osady odkryta częściowo w 1974, 1985 oraz w 2003 r. W sezonie 2004 odkryto kolejne sekwencje dużych i średnich głazów łączących się ze sobą w kilku przypadkach w układy pustych w środku czworoboków. Przestrzeń pomiędzy głazami wypełniała kilkunastocentymetrowa warstwa kulturowa, zwarta momentami warstwa polepy oraz drobne kamienie (fot. 1). Natrafiono również na niewielki obiekt z poukładanymi w stropie płaskimi, połupanymi kamieniami (fot. 2). Natomiast przy największym jak dotąd kamieniu (średnica ok. 160 cm) odkryto wkopaną częściowo pod niego niewielką jamę z dużymi fragmentami naczyń (fot. 3).

ilustracja dekoracyjna
fot.3

ilustracja dekoracyjna
fot. 4

W obrębie konstrukcji kamiennej znaleziono przęślik gliniany, osełkę kamienną z otworkiem, zwęglony przedmiot drewniany oraz bardzo dużą serię ceramiki datowanej od późnego okresu wpływów rzymskich po wczesne średniowiecze. Tegoroczne badania pozwoliły zweryfikować wcześniejszą tezę o jednym dużym obiekcie mieszkalnym. Prawdopodobnie mamy tu do czynienia z dużą powierzchnią użytkową z wkopanymi i naziemnymi obiektami.
Interesujące są również wyniki badań na wschodnim stoku wzgórza, gdzie kontynuowano eksplorację zespołu obiektów gospodarczych z późnego okresu wpływów rzymskich i wędrówek ludów (fot. 4). Z zespołem tym sąsiadowało duże palenisko datowane na okres wczesnośredniowieczny. W wypełnisku obiektu znaleziono dwa noże żelazne, fragment uchwytu do wiadra klepkowego oraz liczne fragmenty naczyń, wśród których na szczególną uwagę zasługuje duże, dobrze wypalone dno z odciśniętym śladem krążka drewnianego.


| Strona Główna | Powrót do listy stanowisk| Informacje ogólne o stanowisku|