Unieważnienie postępowania - Dostawa aparatu RTG do pracowni badań rentgenowskich zabytków archeologicznych

 

21
Zamawiający na podstawie art. 255 ust. 1 pkt. 6 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą pzp”, informuje o unieważnieniu postępowania – treść unieważnienia w załączeniu.


Załączniki do pobrania:


Informacja o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania