KONKURS: WYKONANIE PROJEKTU WYSTAWY STAŁEJ WRAZ Z WYPOSAŻENIEM W PAŃSTWOWYM MUZEUM ARCHEOLOGICZNYM W WARSZAWIE
Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, ul. Długa 52, 00-241 Warszawa, występujące jako Zamawiający, ogłasza konkurs na WYKONANIE PROJEKTU WYSTAWY STAŁEJ WRAZ Z WYPOSAŻENIEM W PAŃSTWOWYM MUZEUM ARCHEOLOGICZNYM W WARSZAWIE. Konkurs prowadzi się bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 (dz. U 2019 poz. 2019 ze zm.) na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 2.


"Dostawa samochodu ciężarowo-osobowego dla Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie" - unieważnienie postępowania


"Dostawa samochodu ciężarowo-osobowego dla Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie" - kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia


Zamówienie publiczne - "Dostawa samochodu ciężarowo-osobowego dla Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie"
Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, ul. Długa 52, 00-241 Warszawa, występujące jako Zamawiający, ogłasza postępowanie: "Dostawa samochodu ciężarowo-osobowego dla Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie" Rodzaj zamówienia: dostawa Oznaczenie postępowania: TP/4/2021 Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą pzp”, w wariancie określonym w art. 275 pkt 1 ustawy pzp. Szczegóły postępowania w załączonej dokumentacji.

Plan postępowań na rok 2021


Zamówienie publiczne: "Dostawa aparatu RTG do pracowni badań rentgenowskich zabytków archeologicznych" - odpowiedzi na pytania wykonawców z 10.08.2021 oraz zmiana SWZ


KONKURS: WYKONANIE PROJEKTRU WYSTAWY STAŁEJ WRAZ Z WYPOSAŻENIEM W PAŃSTWOWYM MUZEUM ARCHEOLOGICZNYM W WARSZAWIE
Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, ul Długa 52, 00-241 Warszawa, występujące jako Zamawiający, ogłasza konkurs na WYKONANIE PROJEKTRU WYSTAWY STAŁEJ WRAZ Z WYPOSAŻENIEM W PAŃSTWOWYM MUZEUM ARCHEOLOGICZNYM W WARSZAWIE. Konkurs prowadzi się bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 (dz. U 2019 poz. 2019 ze zm.) na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 2.

KONKURS: WYKONANIE PROJEKTRU WYSTAWY STAŁEJ WRAZ Z WYPOSAŻENIEM W PAŃSTWOWYM MUZEUM ARCHEOLOGICZNYM W WARSZAWIE - ZMIANY DOKUMENTACJI
Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, ul Długa 52, 00-241 Warszawa, występujące jako Zamawiający, ogłasza konkurs na WYKONANIE PROJEKTRU WYSTAWY STAŁEJ WRAZ Z WYPOSAŻENIEM W PAŃSTWOWYM MUZEUM ARCHEOLOGICZNYM W WARSZAWIE. Konkurs prowadzi się bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 (dz. U 2019 poz. 2019 ze zm.) na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 2.

Zamówienie publiczne: "Dostawa aparatu RTG do pracowni badań rentgenowskich zabytków archeologicznych" - informacja o kwocie, którą Zamawijacy przeznaczył na realizację zamówienia.


Zamówienie publiczne: "Dostawa aparatu RTG do pracowni badań rentgenowskich zabytków archeologicznych" - informacja z otwarcia ofert


Zamówienie publiczne: "Dostawa aparatu RTG do pracowni badań rentgenowskich zabytków archeologicznych" - informacja o uniważnieniu postępowania


Zamówienie publiczne: "Dostawa aparatu RTG do pracowni badań rentgenowskich zabytków archeologicznych" - unieważnienie postępowania


Zamówienie publiczne: "Dostawa aparatu RTG do pracowni badań rentgenowskich zabytków archeologicznych"
Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, ul. Długa 52, 00-241 Warszawa, występujące jako Zamawiający, ogłasza postępowanie: "Dostawa aparatu RTG do pracowni badań rentgenowskich zabytków archeologicznych" Rodzaj zamówienia: dostawa Oznaczenie postępowania: TP/1/2021 Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą pzp”, w wariancie określonym w art. 275 pkt 1 ustawy pzp. Szczegóły postępowania w załączonej dokumentacji.

Unieważnienie postępowania - Dostawa aparatu RTG do pracowni badań rentgenowskich zabytków archeologicznych
Zamawiający na podstawie art. 255 ust. 1 pkt. 6 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą pzp”, informuje o unieważnieniu postępowania – treść unieważnienia w załączeniu.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU NA WYKONANIE PROJEKTRU WYSTAWY STAŁEJ WRAZ Z WYPOSAŻENIEM W PAŃSTWOWYM MUZEUM ARCHEOLOGICZNYM W WARSZAWIE
Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, ul Długa 52, 00-241 Warszawa, występujące jako Organizator Konkursu, ogłasza wyniki konkursu na WYKONANIE PROJEKTRU WYSTAWY STAŁEJ WRAZ Z WYPOSAŻENIEM W PAŃSTWOWYM MUZEUM ARCHEOLOGICZNYM W WARSZAWIE. Treść ogłoszenia w załączniku.

Dostawa aparatu RTG do pracowni badań rentgenowskich zabytków archeologicznych
Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, ul. Długa 52, 00-241 Warszawa, występujące jako Zamawiający, ogłasza postępowanie: "Dostawa aparatu RTG do pracowni badań rentgenowskich zabytków archeologicznych" Rodzaj zamówienia: dostawa Oznaczenie postępowania: TP/2/2021 Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą pzp”, w wariancie określonym w art. 275 pkt 1 ustawy pzp. Szczegóły postępowania w załączonej dokumentacji.

Zamówienie publiczne: "Dostawa aparatu RTG do pracowni badań rentgenowskich zabytków archeologicznych" - odpowiedź na pytanie wykonawcy, zmiana SWZ i ogłoszenia o zamówieniu


Zamówienie publiczne: "Dostawa aparatu RTG do pracowni badań rentgenowskich zabytków archeologicznych"
Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, ul. Długa 52, 00-241 Warszawa, występujące jako Zamawiający, ogłasza postępowanie: "Dostawa aparatu RTG do pracowni badań rentgenowskich zabytków archeologicznych" Rodzaj zamówienia: dostawa Oznaczenie postępowania: TP/1/2021 Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą pzp”, w wariancie określonym w art. 275 pkt 1 ustawy pzp. Szczegóły postępowania w załączonej dokumentacji.