Napis: Cyfrowe zbioryArchiwum


BIEŻĄCE

ARCHIWALNE

Bieżące przetargi PMA


OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO RENAULT MASTER
Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie ogłasza przetarg publiczny na sprzedaż samochodu osobowego RENAULT MASTER.

PLAN POSTĘPOWAŃ NA ROK 2023


ZAKUP WYPOSAŻENIA LABORATORYJNEGO DLA DZIAŁU KONSERWACJI MUZEALIÓW PAŃSTWOWEGO MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W WARSZAWIE (DO CELÓW NAUKOWO-BADAWCZYCH)
Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, ul. Długa 52, 00-241 Warszawa, ogłasza postępowanie pod nazwą "Zakup wyposażenia laboratoryjnego dla Działu Konserwacji Muzealiów Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie (do celów naukowo-badawczych)"; Rodzaj zamówienia: dostawa; Tryb postępowania: zapytanie ofertowe zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień oraz konkursów do których nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych”, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 2 Dyrektora Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie z dnia 12.01.2021r. Zamówienie publiczne o wartości mniejszej niż progi unijne, którego przedmiotem jest dostawa służąca wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych - bez stosowania przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 1 Pzp.

TP/4/2023 - "ZAKUP WYPOSAŻENIA LABORATORYJNEGO DLA DZIAŁU KONSERWACJI MUZEALIÓW PAŃSTWOWEGO MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W WARSZAWIE"
Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, ul. Długa 52, 00-241 Warszawa, występujące jako Zamawiający, ogłasza postępowanie: "Zakup wyposażenia laboratoryjnego dla Działu Konserwacji Muzealiów Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie" w ramach którego zakupione będą wraz z niezbędnym wyposażeniem: Cieplarka laboratoryjna, Dygestorium, Suszarka próżniowa, Zamrażarka skrzyniowa, Komora próżniowa do liofilizatora. Rodzaj zamówienia: dostawa; Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą pzp”, w wariancie określonym w art. 275 pkt 1 ustawy pzp. Postępowanie prowadzone jest poprzez platformę e-Zamówienia dostępną pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-167eec05-14ef-11ee-9aa3-96d3b4440790 ; Identyfikator postępowania ocds-148610-167eec05-14ef-11ee-9aa3-96d3b4440790

PN/3/2023 - „KOMPLEKSOWA DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA PAŃSTWOWEGO MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W WARSZAWIE - 2023"
Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, ogłasza postępowanie pod nazwą: „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie - 2023". Rodzaj zamówienia: dostawa; Oznaczenie postępowania: PN/3/2023. Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn.zm). Postępowanie prowadzone jest poprzez platformę e-Zamówienia dostępną pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4c4a7d8e-feb1-11ed-9355-06954b8c6cb9

DK/2/2023 - „OPRACOWANIE KOMPLEKSOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWEJ MODERNIZACJI POŁUDNIOWEGO I ZACHODNIEGO SKRZYDŁA BUDYNKU ARSENAŁU WARSZAWSKIEGO"
Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, ogłasza postępowanie pod nazwą: „Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej modernizacji południowego i zachodniego skrzydła budynku Arsenału Warszawskiego". Rodzaj zamówienia: usługa; Oznaczenie postępowania: DK/2/2023. Postępowanie prowadzone jest w trybie dialogu konkurencyjnego na podstawie art. 170 w zw. z art. 153 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn.zm). Postępowanie prowadzone jest poprzez platformę e-Zamówienia dostępną pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/ Strona postępowania na której znajdują się wszystkie dokumenty postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-406d1824-b8eb-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

DK/1/2023 - "OPRACOWANIE KOMPLEKSOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWEJ MODERNIZACJI POŁUDNIOWEGO I ZACHODNIEGO SKRZYDŁA BUDYNKU ARSENAŁU WARSZAWSKIEGO"
Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, ul. Długa 52, 00-241 Warszawa, występujące jako Zamawiający, ogłasza postępowanie pod nazwą: "„Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej modernizacji południowego i zachodniego skrzydła budynku Arsenału Warszawskiego". Rodzaj zamówienia: usługa; Oznaczenie postępowania: DK/1/2023. Postępowanie prowadzone jest w trybie dialogu konkurencyjnego na podstawie art. 170 w zw. z art. 153 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn.zm). Szczegóły postępowania w załączonej dokumentacji. Postępowanie prowadzone jest poprzez platformę e-Zamówienia. Strona postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-e4fe08a9-7481-11ed-b4ea-f64d350121d2

DK/1/2023 - "OPRACOWANIE KOMPLEKSOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWEJ MODERNIZACJI POŁUDNIOWEGO I ZACHODNIEGO SKRZYDŁA BUDYNKU ARSENAŁU WARSZAWSKIEGO"
Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, ul. Długa 52, 00-241 Warszawa, występujące jako Zamawiający, ogłasza postępowanie pod nazwą: "„Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej modernizacji południowego i zachodniego skrzydła budynku Arsenału Warszawskiego". Rodzaj zamówienia: usługa; Oznaczenie postępowania: DK/1/2023. Postępowanie prowadzone jest w trybie dialogu konkurencyjnego na podstawie art. 170 w zw. z art. 153 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn.zm). Szczegóły postępowania w załączonej dokumentacji. Postępowanie prowadzone jest poprzez platformę e-Zamówienia. Strona postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-e4fe08a9-7481-11ed-b4ea-f64d350121d2

DK/7/2022 - WYKONANIE PROJEKTU WYSTAWY STAŁEJ WRAZ Z WYPOSAŻENIEM W PAŃSTWOWYM MUZEUM ARCHEOLOGICZNYM W WARSZAWIE
Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, ul. Długa 52, 00-241 Warszawa, występujące jako Zamawiający, ogłasza postępowanie pod nazwą: "Wykonanie projektu wystawy stałej wraz z wyposażeniem w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie". Rodzaj zamówienia: usługa; Oznaczenie postępowania: DK/7/2022. Postępowanie prowadzone jest w trybie dialogu konkurencyjnego na podstawie art. 170 w zw. z art. 153 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn.zm). Szczegóły postępowania w załączonej dokumentacji.

PLAN POSTĘPOWAŃ NA ROK 2022


INFORMACJA O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH DOTYCZĄCYCH "WYKONANIA PROJEKTU WYSTAWY STAŁEJ WRAZ Z WYPOSAŻENIEM W PAŃSTWOWYM MUZEUM ARCHEOLOGICZNYM W WARSZAWIE"
Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie przygotowując się do przeprowadzenia postępowania na „ Wykonanie projektu wystawy stałej wraz z wyposażeniem w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie” na podstawie Art. 84 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn.zm) informuje, że rozpoczyna wstępne konsultacje rynkowe.

PN/6/2022 KOMPLEKSOWA DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA PAŃSTWOWEGO MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W WARSZAWIE NA ROK 2023
Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, ul. Długa 52, 00-241 Warszawa, występujące jako Zamawiający, ogłasza postępowanie pod nazwą: "Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie na rok 2023". Rodzaj zamówienia: dostawa; Oznaczenie postępowania: PN/6/2022. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn.zm), zwanej dalej „ustawą pzp”. Szczegóły postępowania w załączonej dokumentacji.

TP/5/2022 - DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO-OSOBOWEGO DLA PAŃSTWOWEGO MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W WARSZAWIE.
Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, ul. Długa 52, 00-241 Warszawa, występujące jako Zamawiający, ogłasza postępowanie: "Dostawa samochodu ciężarowo-osobowego dla Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie." Rodzaj zamówienia: dostawa; Oznaczenie postępowania: TP/5/2022. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą pzp”, w wariancie określonym w art. 275 pkt 1 ustawy pzp. Szczegóły postępowania w załączonej dokumentacji.

TP/4/2022 - „WYKONANIE INSTALACJI OŚWIETLENIA AWARYJNEGO EWAKUACYJNEGO I KIERUNKOWEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKORZYSTANIA PODŚWIETLEŃ W CELU PRZYGOTOWANIA OBIEKTU POD PRZYSZŁE WYSTAWY DLA PAŃSTWOWEGO MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W WARSZAWIE”
Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, ul. Długa 52, 00-241 Warszawa, występujące jako Zamawiający, ogłasza postępowanie: "Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego i kierunkowego z możliwością wykorzystania podświetleń w celu przygotowania obiektu pod przyszłe wystawy dla Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie" Rodzaj zamówienia: roboty budowlane Oznaczenie postępowania: TP/4/2022 Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą pzp”, w wariancie określonym w art. 275 pkt 2 ustawy pzp. Szczegóły postępowania w załączonej dokumentacji.

TP/3/2022 - DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO-OSOBOWEGO DLA PAŃSTWOWEGO MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W WARSZAWIE - INFORMACJA O KWOCIE NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA


TP/2/2022 - DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO-OSOBOWEGO DLA PAŃSTWOWEGO MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W WARSZAWIE - UNIEWAŻNIENIE


TP/2/2022 DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO-OSOBOWEGO DLA PAŃSTWOWEGO MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W WARSZAWIE - INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA


TP/2/2022 - DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO-OSOBOWEGO DLA PAŃSTWOWEGO MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W WARSZAWIE
Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, ul. Długa 52, 00-241 Warszawa, występujące jako Zamawiający, ogłasza postępowanie: "Dostawa samochodu ciężarowo-osobowego dla Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie" Rodzaj zamówienia: dostawa Oznaczenie postępowania: TP/2/2022 Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą pzp”, w wariancie określonym w art. 275 pkt 1 ustawy pzp. Szczegóły postępowania w załączonej dokumentacji.

TP/1/2022 - DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO-OSOBOWEGO DLA PAŃSTWOWEGO MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W WARSZAWIE - INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA


TP/1/2022 - DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO-OSOBOWEGO DLA PAŃSTWOWEGO MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W WARSZAWIE - INFORMACJA O KWOCIE NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA


TP/1/2022 - DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO-OSOBOWEGO DLA PAŃSTWOWEGO MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W WARSZAWIE - INFORMACJA O KWOCIE NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA - INROMACJA O KWOCIE NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA


TP/1/2022 - DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO-OSOBOWEGO DLA PAŃSTWOWEGO MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W WARSZAWIE
Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, ul. Długa 52, 00-241 Warszawa, występujące jako Zamawiający, ogłasza postępowanie: "Dostawa samochodu ciężarowo-osobowego dla Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie" Rodzaj zamówienia: dostawa Oznaczenie postępowania: TP/1/2022 Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą pzp”, w wariancie określonym w art. 275 pkt 1 ustawy pzp. Szczegóły postępowania w załączonej dokumentacji.

PLAN POSTĘPOWAŃ NA ROK 2021