Napis: Cyfrowe zbioryArchiwum


BIEŻĄCE

ARCHIWALNE

Bieżące przetargi PMA


TP/4/2022 - „WYKONANIE INSTALACJI OŚWIETLENIA AWARYJNEGO EWAKUACYJNEGO I KIERUNKOWEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKORZYSTANIA PODŚWIETLEŃ W CELU PRZYGOTOWANIA OBIEKTU POD PRZYSZŁE WYSTAWY DLA PAŃSTWOWEGO MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W WARSZAWIE”
Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, ul. Długa 52, 00-241 Warszawa, występujące jako Zamawiający, ogłasza postępowanie: "Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego i kierunkowego z możliwością wykorzystania podświetleń w celu przygotowania obiektu pod przyszłe wystawy dla Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie" Rodzaj zamówienia: roboty budowlane Oznaczenie postępowania: TP/4/2022 Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą pzp”, w wariancie określonym w art. 275 pkt 2 ustawy pzp. Szczegóły postępowania w załączonej dokumentacji.

DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO-OSOBOWEGO DLA PAŃSTWOWEGO MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W WARSZAWIE - INFORMACJA O KWOCIE PRZZEZNACZONEJ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA


KONKURS: WYKONANIE PROJEKTU WYSTAWY STAŁEJ WRAZ Z WYPOSAŻENIEM W PAŃSTWOWYM MUZEUM ARCHEOLOGICZNYM W WARSZAWIE
Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, ul Długa 52, 00-241 Warszawa, występujące jako Zamawiający, ogłasza konkurs na WYKONANIE PROJEKTRU WYSTAWY STAŁEJ WRAZ Z WYPOSAŻENIEM W PAŃSTWOWYM MUZEUM ARCHEOLOGICZNYM W WARSZAWIE. Konkurs prowadzi się bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 (dz. U 2019 poz. 2019 ze zm.) na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 2.

KONKURS: WYKONANIE PROJEKTU WYSTAWY STAŁEJ WRAZ Z WYPOSAŻENIEM W PAŃSTWOWYM MUZEUM ARCHEOLOGICZNYM W WARSZAWIE - ZMIANY DOKUMENTACJI
Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, ul Długa 52, 00-241 Warszawa, występujące jako Zamawiający, ogłasza konkurs na WYKONANIE PROJEKTRU WYSTAWY STAŁEJ WRAZ Z WYPOSAŻENIEM W PAŃSTWOWYM MUZEUM ARCHEOLOGICZNYM W WARSZAWIE. Konkurs prowadzi się bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 (dz. U 2019 poz. 2019 ze zm.) na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 2.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU NA WYKONANIE PROJEKTRU WYSTAWY STAŁEJ WRAZ Z WYPOSAŻENIEM W PAŃSTWOWYM MUZEUM ARCHEOLOGICZNYM W WARSZAWIE
Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, ul Długa 52, 00-241 Warszawa, występujące jako Organizator Konkursu, ogłasza wyniki konkursu na WYKONANIE PROJEKTRU WYSTAWY STAŁEJ WRAZ Z WYPOSAŻENIEM W PAŃSTWOWYM MUZEUM ARCHEOLOGICZNYM W WARSZAWIE. Treść ogłoszenia w załączniku.

TP/3/2022 - DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO-OSOBOWEGO DLA PAŃSTWOWEGO MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W WARSZAWIE - INFORMACJA O KWOCIE NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA


ZAMÓWIENIE PUBLICZNE: "DOSTAWA APARATU RTG DO PRACOWNI BADAŃ RENTGENOWSKICH ZABYTKÓW ARCHEOLOGICZNYCH"
Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, ul. Długa 52, 00-241 Warszawa, występujące jako Zamawiający, ogłasza postępowanie: "Dostawa aparatu RTG do pracowni badań rentgenowskich zabytków archeologicznych" Rodzaj zamówienia: dostawa Oznaczenie postępowania: TP/1/2021 Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą pzp”, w wariancie określonym w art. 275 pkt 1 ustawy pzp. Szczegóły postępowania w załączonej dokumentacji.

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE: "DOSTAWA APARATU RTG DO PRACOWNI BADAŃ RENTGENOWSKICH ZABYTKÓW ARCHEOLOGICZNYCH" - ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW Z 10.08.2021 ORAZ ZMIANA SWZ


ZAMÓWIENIE PUBLICZNE: "DOSTAWA APARATU RTG DO PRACOWNI BADAŃ RENTGENOWSKICH ZABYTKÓW ARCHEOLOGICZNYCH" - INFORMACJA O UNIWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA


ZAMÓWIENIE PUBLICZNE: "DOSTAWA APARATU RTG DO PRACOWNI BADAŃ RENTGENOWSKICH ZABYTKÓW ARCHEOLOGICZNYCH" - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


ZAMÓWIENIE PUBLICZNE: DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO-OSOBOWEGO DLA PAŃSTWOWEGO MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W WARSZAWIE - INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA


ZAMÓWIENIE PUBLICZNE: DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO-OSOBOWEGO DLA PAŃSTWOWEGO MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W WARSZAWIE
Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, ul. Długa 52, 00-241 Warszawa, występujące jako Zamawiający, ogłasza postępowanie: "Dostawa samochodu ciężarowo-osobowego dla Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie" Rodzaj zamówienia: dostawa Oznaczenie postępowania: TP/1/2022 Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą pzp”, w wariancie określonym w art. 275 pkt 1 ustawy pzp. Szczegóły postępowania w załączonej dokumentacji.

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE: DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO-OSOBOWEGO DLA PAŃSTWOWEGO MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W WARSZAWIE - INFORMACJA O KWOCIE NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA


PLAN POSTĘPOWAŃ NA ROK 2021


DOSTAWA APARATU RTG DO PRACOWNI BADAŃ RENTGENOWSKICH ZABYTKÓW ARCHEOLOGICZNYCH
Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, ul. Długa 52, 00-241 Warszawa, występujące jako Zamawiający, ogłasza postępowanie: "Dostawa aparatu RTG do pracowni badań rentgenowskich zabytków archeologicznych" Rodzaj zamówienia: dostawa Oznaczenie postępowania: TP/2/2021 Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą pzp”, w wariancie określonym w art. 275 pkt 1 ustawy pzp. Szczegóły postępowania w załączonej dokumentacji.

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE: "DOSTAWA APARATU RTG DO PRACOWNI BADAŃ RENTGENOWSKICH ZABYTKÓW ARCHEOLOGICZNYCH" - ODPOWIEDŹ NA PYTANIE WYKONAWCY, ZMIANA SWZ I OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU


ZAMÓWIENIE PUBLICZNE: "DOSTAWA APARATU RTG DO PRACOWNI BADAŃ RENTGENOWSKICH ZABYTKÓW ARCHEOLOGICZNYCH" - INFORMACJA O KWOCIE, KTÓRĄ ZAMAWIJACY PRZEZNACZYŁ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA.


ZAMÓWIENIE PUBLICZNE: DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO-OSOBOWEGO DLA PAŃSTWOWEGO MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W WARSZAWIE - INFORMACJA O KWOCIE NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA - INROMACJA O KWOCIE NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA


DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO-OSOBOWEGO DLA PAŃSTWOWEGO MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W WARSZAWIE
Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, ul. Długa 52, 00-241 Warszawa, występujące jako Zamawiający, ogłasza postępowanie: "Dostawa samochodu ciężarowo-osobowego dla Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie" Rodzaj zamówienia: dostawa Oznaczenie postępowania: TP/2/2022 Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą pzp”, w wariancie określonym w art. 275 pkt 1 ustawy pzp. Szczegóły postępowania w załączonej dokumentacji.

DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO-OSOBOWEGO DLA PAŃSTWOWEGO MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W WARSZAWIE - UNIEWAŻNIENIE