TP/1/2021 - Dostawa aparatu RTG do pracowni badań rentgenowskich zabytków archeologicznych" - odpowiedź na pytanie wykonawcy, zmiana SWZ i ogłoszenia o zamówieniu

 

8


Załączniki do pobrania:


OGŁOSZENIE o zmianie ogłoszenia z dn. 10.08.2021

Odpowiedź na pytanie wykonawcy z dn. 06.08.2021