INFORMACJA O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH DOTYCZĄCYCH "Wykonania projektu wystawy stałej wraz z wyposażeniem w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie"

 

30
Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie przygotowując się do przeprowadzenia postępowania na „ Wykonanie projektu wystawy stałej wraz z wyposażeniem w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie” na podstawie Art. 84 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn.zm) informuje, że rozpoczyna wstępne konsultacje rynkowe.


Załączniki do pobrania:


Informacja o zamiarze przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych

Załącznik nr 2 do Informacji o zamiarze przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych

Formularz zgłoszenia udziału do wstępnych konsultacji rynkowych

Informacja o zakończeniu konsultacji

Informacja o zakończeniu konsultacji - skan