Zakup wyposażenia laboratoryjnego dla Działu Konserwacji Muzealiów Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie (do celów naukowo-badawczych)

 

39
Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, ul. Długa 52, 00-241 Warszawa, ogłasza postępowanie pod nazwą "Zakup wyposażenia laboratoryjnego dla Działu Konserwacji Muzealiów Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie (do celów naukowo-badawczych)"; Rodzaj zamówienia: dostawa; Tryb postępowania: zapytanie ofertowe zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień oraz konkursów do których nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych”, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 2 Dyrektora Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie z dnia 12.01.2021r. Zamówienie publiczne o wartości mniejszej niż progi unijne, którego przedmiotem jest dostawa służąca wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych - bez stosowania przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 1 Pzp.


Załączniki do pobrania:
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTYFormularze dla Wykonawców

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty