TP/4/2023 - "Zakup wyposażenia laboratoryjnego dla Działu Konserwacji Muzealiów Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie"

 

38
Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, ul. Długa 52, 00-241 Warszawa, występujące jako Zamawiający, ogłasza postępowanie: "Zakup wyposażenia laboratoryjnego dla Działu Konserwacji Muzealiów Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie" w ramach którego zakupione będą wraz z niezbędnym wyposażeniem: Cieplarka laboratoryjna, Dygestorium, Suszarka próżniowa, Zamrażarka skrzyniowa, Komora próżniowa do liofilizatora. Rodzaj zamówienia: dostawa; Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą pzp”, w wariancie określonym w art. 275 pkt 1 ustawy pzp. Postępowanie prowadzone jest poprzez platformę e-Zamówienia dostępną pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-167eec05-14ef-11ee-9aa3-96d3b4440790 ; Identyfikator postępowania ocds-148610-167eec05-14ef-11ee-9aa3-96d3b4440790


Załączniki do pobrania:


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU