PN/6/2022 Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie na rok 2023

 

29
Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, ul. Długa 52, 00-241 Warszawa, występujące jako Zamawiający, ogłasza postępowanie pod nazwą: "Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie na rok 2023". Rodzaj zamówienia: dostawa; Oznaczenie postępowania: PN/6/2022. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn.zm), zwanej dalej „ustawą pzp”. Szczegóły postępowania w załączonej dokumentacji.


Załączniki do pobrania:


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIUSPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA wraz z załącznikami do edycji

Informacja_z_otwarcia_ofert.docx

informacja z otwarcia ofert - skan.jpg

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Wyniki postępowania (unieważnienie)