TP/1/2021 - "Dostawa aparatu RTG do pracowni badań rentgenowskich zabytków archeologicznych" - informacja o kwocie, którą Zamawijacy przeznaczył na realizację zamówienia.

 

12


Załączniki do pobrania:


Informacja o kwocie na realizację zamówienia